Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0142546 - FGU-C 20030145 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Deyl, Zdeněk - Mikšík, Ivan - Charvátová, Jana - Eckhardt, Adam
  Comparison of the electrophoretic separation of proteins in capillaries with different inner diameter.
  Journal of Chromatography A. Roč. 1013, 1-2 (2003), s. 233-238. ISSN 0021-9673. E-ISSN 1873-3778
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0288; GA ČR GA203/00/D032; GA MŠk LN00A069
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:MSM 111300002
  Klíčová slova: endoosmotic flow * protein separation
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.922, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0040247

             
   
   
 2. 2.
  0142475 - FGU-C 20030089 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikšík, Ivan - Charvátová, Jana - Eckhardt, Adam - Deyl, Zdeněk
  Insoluble eggshell matrix proteins - their peptide mapping and partial characterization by capillary electrophoresis and high-performance liquid chromatography.
  Electrophoresis. Roč. 24, č. 5 (2003), s. 843-852. ISSN 0173-0835. E-ISSN 1522-2683
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/1467; GA ČR GA203/00/D032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: eggshell matrix protein * peptide mapping
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 4.040, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0040178

             
   
   
 3. 3.
  0108566 - FGU-C 20040102 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Eckhardt, Adam - Mikšík, Ivan - Deyl, Zdeněk - Charvátová, Jana
  Separation of low-molecular mass peptides by capillary electrophoresis with the use of alkylamines as dynamic coating agents at low pH.
  [Separace nízkomolekulárních peptidů kapilární elektroforézou za použití alkylaminů jako dynamických obalujících látek při nízkém pH.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1051, č. 1-2 (2004), s. 111-117. ISSN 0021-9673. E-ISSN 1873-3778
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/1467; GA ČR GA203/03/0716; GA ČR GP203/03/D141
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: capillary electrophoresis * collagen fragments * amine additives
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.359, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0015689

             
   
   
 4. 4.
  0103830 - FGU-C 20040072 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Charvátová, Jana - Deyl, Zdeněk - Klevar, M. - Mikšík, Ivan - Eckhardt, Adam
  Plastic substrates based separation channels in electromigration techniques.
  [Separační kanálky založené na plastovém substrátu v elektormigračních technikách.]
  Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. Roč. 800, č. 1-2 (2004), s. 83-89. ISSN 1570-0232. E-ISSN 1873-376X
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0288
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: plastic separation channels
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.176, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011136

             
   
   
 5. 5.
  0103079 - FGU-C 20040070 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikšík, Ivan - Charvátová, Jana - Eckhardt, Adam - Deyl, Zdeněk
  Peptide mapping by capillary electrophoresis with Pluronic F127.
  [Peptidové mapování kapilární elektroforézou s Pluronic F127.]
  Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. Roč. 800, č. 1-2 (2004), s. 155-160. ISSN 1570-0232. E-ISSN 1873-376X
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/1467; GA ČR GA203/03/0716
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: peptide mapping * capillary electrophoresis
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.176, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010411

             
   
   
 6. 6.
  0102541 - FGU-C 20040069 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikšík, Ivan - Charvátová, Jana - Eckhardt, Adam - Cserháti, T. - Forgács, E. - Deyl, Zdeněk
  Capillary electrophoretic separation of proteins and peptides by ion-pairing with heptanesulfonic acid.
  [Kapilární elektroforetická separace proteinů a peptidů pomocí iontového párování kyselinou heptansulfonovou.]
  Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. Roč. 800, 1-2 (2004), s. 161-167. ISSN 1570-0232. E-ISSN 1873-376X
  Grant CEP: GA ČR GA203/02/1467; GA ČR GA203/03/0716
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: ion-pairing reagents * peptides * proteins
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.176, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009889

             
   
   
 7. 7.
  0022071 - FGÚ 2006 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Eckhardt, Adam - Mikšík, Ivan - Charvátová, Jana - Deyl, Zdeněk - Forgács, E. - Cserháti, T.
  Proteomics of collagen peptides: a method to reveal minor changes in post-translationally modified collagen by HPLC and capillary electrophoresis.
  [Proteomika kolagenních peptidů: metoda k odhalení minoritních změn u posttranslačně modifikovaného kolagenu pomocí HPLC a kapilární elektroforézy.]
  Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. Roč. 28, č. 10 (2005), s. 1437-1451. ISSN 1082-6076. E-ISSN 1520-572X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA203/02/1467; GA ČR(CZ) GA203/03/0716; GA ČR(CZ) GA304/02/1348; GA ČR(CZ) GP203/03/D141
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: collagen * capillary electrophoresis * HPLC
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 0.814, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110876

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.