Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0503388 - FGÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Štěpanovská, Jana - Matějka, Roman - Bačáková, Lucie
  Sestava pro elektrickou stimulaci buněčné kultury v kultivační desce.
  [Experimental setup for cell culture electrical stimulation in a culture plate.]
  Interní kód: FGU-2018-VKB01 ; 2018
  Technické parametry: Kultivační komora využívá standardní kultivační desky (6jamkové) ke kterým byl vytvořen speciální transparentní polykarbonátový kryt jež obsahuje průchodky se stimulačními elektrodami.
  Ekonomické parametry: Technické řešení je určeno pro výzkum a vývoj v oblasti tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-33018A
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: stem cells * electric stimulation
  Obor OECD: Technologies involving the manipulation of cells, tissues, organs or the whole organism (assisted reproduction)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0295205
   
   
 2. 2.
  0501302 - FGÚ 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Filová, Elena - Matějka, Roman - Steinerová, Marie - Trávníčková, Martina - Knitlová, Jarmila - Musílková, Jana - Bačáková, Lucie - Pražák, Šimon - Koňařík, M. - Pirk, J. - Lodererová, A. - Honsová, E. - Riedel, T. - Kučerová, J. - Brynda, E.
  Design recelularizované perikardiální náhrady chlopně.
  [Design of recellularized pericardium-based heart valve graft.]
  Interní kód: FVZ-2018-Design recel. perikard. náhrady chlopně ; 2018
  Technické parametry: Design recelularizované perikardiální náhrady s využitím kmenových buněk tukové tkáně a endotelových buněk
  Ekonomické parametry: Transformace prasečí chlopňové náhrady na náhradu podobnou původní chlopni pacienta může zabránit reakci organismu na cizí tkáň. Rychlá degradace stávajících chlopňových náhrad znemožňuje jejich použití u mladých pacientů a u starších vede k nákladným reoperacím.
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-29153A
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: porcine pericardium * decellularization * modification with fibrin with bound growth factor * adipose tissue-derived stem cells * endothelial cells * endothelialization * heart valve prosthesis
  Obor OECD: Cardiac and Cardiovascular systems
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293294
   
   
 3. 3.
  0480989 - FGÚ 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Filová, Elena - Matějka, R. - Zárubová, Jana - Steinerová, Marie - Trávníčková, Martina - Musílková, Jana - Bačáková, Lucie - Hrůzová, D.
  Endotelizovaná cévní protéza.
  [Endothelialized vascular prosthesis.]
  Interní kód: FVZ-2017-Endotelizovaná cévní protéza ; 2017
  Technické parametry: Prasečí cévní protéza osazena kokulturou mesenchymálních kmenových buněk a endotelových buněk
  Ekonomické parametry: Zlepšení endotelizace cévních protéz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA04011345
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: porcine vessel * mesenchymal stem cells * endothelial cells * endothelialization
  Obor OECD: Cardiac and Cardiovascular systems
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276624
   
   
 4. 4.
  0471845 - FGÚ 2017 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Filová, Elena - Brynda, Eduard - Riedel, Tomáš - Houska, Milan - Kaplan, Ondřej - Musílková, Jana - Steinerová, Marie - Bačáková, Lucie - Matějka, R. - Zárubová, Jana - Hrůzová, D.
  Chemicky modifikovaná decelularizovaná cévní protéza připravená pro endotelizaci: Použití fibrinové sítě.
  [Chemically modified decelularized vascular prosthesis prepared for endothelialization: Use of fibrin assembly.]
  Interní kód: FVZ-2016-Endotelizace ; 2016
  Technické parametry: Fibrin a jeho rozložení na povrchu cévy se dá prokázat imunofluorescenčním značením anebo ELISOU
  Ekonomické parametry: Zlepšení endotelizace cévních protéz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TA04011345
  Institucionální podpora: RVO:67985823
  Klíčová slova: fibrin * endothelial cells * decellularized vessel
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269174
   
   
 5. 5.
  0343597 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Balík, Karel - Sochor, M. - Sucharda, Zbyněk - Suchý, Tomáš - Bačáková, Lucie
  Hybridní kompozitní materiál na bázi polyamidové vláknové výztuže a polydimethylsiloxanové matrice adované nano fosforečnanem vápenatým jako náhrada kostní tkáně.
  [Hybrid composite material based on polyamide fabric reinforcement and polydimethylsiloxane matrix added by nano tri-calcium phosphate as bone tissue replacement.]
  Interní kód: USMH/220/9 ; 2010
  Technické parametry: Kompozitní materiál je navržený jako kombinace dvou vyztužujících složek a inertní matrice. Při zachování objemových poměrů jednotlivých složek a výrobního postupu vykazuje shodné mechanické vlastnosti s kortikální kostí a vhodnou bioaktivitu.
  Ekonomické parametry: Snížení zdravotního rizika a nákladů spojených s aplikací současně nejrozšířenějších autologních kostních štěpů.
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/06/1576; GA ČR GA106/09/1000
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519; CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: hybrid composite * tri-calcium phosphate * bone substitute
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186042
   
   
 6. 6.
  0343460 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Balík, Karel - Sochor, M. - Sucharda, Zbyněk - Suchý, Tomáš - Bačáková, Lucie
  Hybridní kompozitní materiál na bázi polyamidové vláknové výztuže a polydimethylsiloxanové matrice adované nano hydroxyapatitem jako náhrada kostní tkáně.
  [Hybrid composite material based on polyamide fabric reinforcement and polydimethylsiloxane matrix added by nano hydroxyapatite as bone tissue replacement.]
  Interní kód: USMH/220/8 ; 2010
  Technické parametry: Kompozitní materiál je navržený jako kombinace dvou vyztužujících složek a inertní matrice. Při zachování objemových poměrů jednotlivých složek a výrobního postupu vykazuje shodné mechanické vlastnosti s kortikální kostí a vhodnou bioaktivitu.
  Ekonomické parametry: Snížení zdravotního rizika a nákladů spojených s aplikací současně nejrozšířenějších autologních kostních štěpů.
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/06/1576; GA ČR GA106/09/1000
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519; CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: hybrid composite * hydroxyapatite * bone substitute
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185936
   
   
 7. 7.
  0324487 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Bačáková, Lucie
  Plastové kroužky pro uchycení biomateriálů na dně kultivačních misek.
  [Plastic rings for fixing biomaterials to the bottom of cell culture dishes.]
  Interní kód: Plastové kroužky ; 2007
  Technické parametry: Plastové kroužky pro uchycení biomateriálů na dně kultivačních misek při jejich osazení buňkami a proti jejich vznášení se v médiu
  Ekonomické parametry: -
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5011301; GA AV ČR(CZ) 1QS500110564; GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) KAN101120701; GA MPO(CZ) 2A-1TP1/073; GA MZd(CZ) NR9358; GA MŠk(CZ) 2B06173
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: cell culture inserts * biomaterial fixing * tissue engineering
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172176
   
   
 8. 8.
  0324484 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Bačáková, Lucie
  Standardizovaný test pro hodnocení biocompatibility umělých materiálů.
  [Standardized test for evaluation of biocompatibility of artificial materials.]
  Interní kód: Standardizovaný test ; 2007
  Technické parametry: Standardizovaný test pro hodnocení adhese, růstu a diferenciace různých typů buněk v kulturách na různých typech umělých materiálů
  Ekonomické parametry: -
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5011301; GA AV ČR(CZ) 1QS500110564; GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) KAN101120701; GA MPO(CZ) 2A-1TP1/073; GA MZd(CZ) NR9358; GA MŠk(CZ) 2B06173
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: biocompatibility test * artificial materials * tissue engineering
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172174
   
   
 9. 9.
  0324480 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Bačáková, Lucie
  Zjednodušená trypsinizace buněk.
  [A simplified trypsinisation of cells.]
  Interní kód: Zjednodušená trypsinizace ; 2007
  Technické parametry: Zjednodušená procedura oddělení buněk od kultivační podložky trypsinem a EDTA
  Ekonomické parametry: -
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS500110564; GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) KAN101120701; GA MPO(CZ) 2A-1TP1/073; GA MZd(CZ) NR9358; GA MŠk(CZ) 2B06173
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: cell culture * cell trypsinization * cell seeding
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172171
   
   
 10. 10.
  0324478 - FGÚ 2009 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Bačáková, Lucie
  Usnadněná výměna plynů v kultivačních lahvích.
  [Facilitated gas exchange in cell culture flasks.]
  Interní kód: Usnadněná výměna plynů ; 2007
  Technické parametry: Usnadněná výměna plynů mezi buňkami, kultivačním médiem, atmosférou v kultivačních lahvích a atmosférou v inkubátoru
  Ekonomické parametry: -
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS500110564; GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) KAN101120701; GA MPO(CZ) 2A-1TP1/073; GA MZd(CZ) NR9358; GA MŠk(CZ) 2B06173
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: cell cultivation * carbon dioxide * pH of the medium
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172169
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.