Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0561238 - ÚOCHB 2023 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šolínová, Veronika - Tůma, P. - Butnariu, Maria - Kašička, Václav - Koval, Dušan
  Covalent anionic copolymer coatings with tunable electroosmotic flow for optimization of capillary electrophoretic separations.
  Electrophoresis. Roč. 43, č. 20 (2022), s. 1953-1962. ISSN 0173-0835. E-ISSN 1522-2683
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-03899S
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: capillary coating * capillary electrophoresis * electroosmotic flow * chiral separation * helicene
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Impakt faktor: 3.595, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1002/elps.202200130
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0333923

             
   
   
 2. 2.
  0557298 - ÚOCHB 2023 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Sázelová, Petra - Šolínová, Veronika - Schimperková, Tereza - Jiráček, Jiří - Kašička, Václav
  Chiral analysis of β-alanyl-D,L-tyrosine and its derivatives and estimation of binding constants of their complexes with 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin by capillary electrophoresis.
  Journal of Separation Science. Roč. 45, č. 17 (2022), s. 3328-3338. ISSN 1615-9306. E-ISSN 1615-9314
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-03899S; GA MŠk(CZ) EF16_019/0000729
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: binding constant * capillary electrophoresis * enantioseparation * chiral separation * β-alanyltyrosine * 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Impakt faktor: 3.614, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1002/jssc.202200158
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331316

             
   
   
 3. 3.
  0555579 - ÚOCHB 2023 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šolínová, Veronika - Štěpánová, Sille - Jančařík, Andrej - Klívar, Jiří - Šámal, Michal - Stará, Irena G. - Vacek Chocholoušová, Jana - Vacek, Jaroslav - Starý, Ivo - Kašička, Václav
  Nonaqueous capillary electrophoresis and quantum chemical calculations applied to investigation of acid-base and electromigration properties of azahelicenes.
  Electrophoresis. Roč. 43, 5/6 (2022), s. 696-707. ISSN 0173-0835. E-ISSN 1522-2683
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-03899S; GA ČR(CZ) GA20-23566S
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: acidity constant * azahelicenes * density functional theory * ionization constant * ionic mobility
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 3.595, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1002/elps.202100331
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330039

             
   
   
 4. 4.
  0546003 - ÚOCHB 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Šolínová, Veronika - Sázelová, Petra - Mášová, Alice - Jiráček, Jiří - Kašička, Václav
  Application of Capillary and Free-Flow Zone Electrophoresis for Analysis and Purification of Antimicrobial β-Alanyl-Tyrosine from Hemolymph of Fleshfly Neobellieria bullata.
  Molecules. Roč. 26, č. 18 (2021), č. článku 5636. E-ISSN 1420-3049
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-03899S; GA MŠk(CZ) EF16_019/0000729
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: antimicrobial peptides * beta-alanyl-tyrosine * capillary zone electrophoresis * free-flow zone electrophoresis * peptide analysis * peptide purification
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Impakt faktor: 4.927, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.3390/molecules26185636
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322596

             
   
   
 5. 5.
  0544534 - ÚOCHB 2022 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Le, Thi Phuong - Rončević, Igor - Dračínský, Martin - Císařová, I. - Šolínová, Veronika - Kašička, Václav - Kaleta, Jiří
  Polyhalogenated Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic Acids.
  Journal of Organic Chemistry. Roč. 86, č. 15 (2021), s. 10303-10319. ISSN 0022-3263. E-ISSN 1520-6904
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-13745S; GA ČR(CZ) GA20-01472S; GA MŠk(CZ) LTAUSA19120
  Výzkumná infrastruktura: CESNET II - 90042; e-INFRA CZ - 90140
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: surface inclusion * bridgehead
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 4.198, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1021/acs.joc.1c01020
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321377

             
   
   
 6. 6.
  0544131 - ÚOCHB 2022 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovač, Ishak - Jakl, M. - Šolínová, Veronika - Konášová, Renáta - Kašička, Václav - Jaklová Dytrtová, Jana
  Micellar electrokinetic chromatography in the determination of triazoles in fruit peel.
  Journal of Chromatography A. Roč. 1652, Aug 30 (2021), č. článku 462385. ISSN 0021-9673. E-ISSN 1873-3778
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-01710S
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: CD-MEKC * tomato peel * penconazole * tebuconazole * cyproconazole * triazoles
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Impakt faktor: 4.601, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1016/j.chroma.2021.462385
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321175

             
   
   
 7. 7.
  0543809 - ÚOCHB 2022 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Konášová, Renáta - Butnariu, Maria - Šolínová, Veronika - Kašička, Václav - Koval, Dušan
  Covalent cationic copolymer coatings allowing tunable electroosmotic flow for optimization of capillary electrophoretic separations.
  Analytica Chimica Acta. Roč. 1178, Sep 15 (2021), č. článku 338789. ISSN 0003-2670. E-ISSN 1873-4324
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-03899S
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: electroosmotic flow * capillary electrophoresis * mass spectrometry * permanent polymeric coating * sorption suppression
  Obor OECD: Analytical chemistry
  Impakt faktor: 6.911, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.338789
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320927

             
   
   
 8. 8.
  0539592 - ÚOCHB 2022 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šolínová, Veronika - Brynda, Jiří - Šícha, Václav - Holub, Josef - Grüner, Bohumír - Kašička, Václav
  Determination of acidity constants, ionic mobilities, and hydrodynamic radii of carborane-based inhibitors of carbonic anhydrases by capillary electrophoresis.
  Electrophoresis. Roč. 42, 7/8 (2021), s. 910-919. ISSN 0173-0835. E-ISSN 1522-2683
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA20-03899S
  Institucionální podpora: RVO:61388963 ; RVO:68378050 ; RVO:61388980
  Klíčová slova: acid dissociation constant * capillary electrophoresis * carboranes * limiting ionic mobilities * stokes hydrodynamic radii
  Obor OECD: Analytical chemistry; Inorganic and nuclear chemistry (UACH-T)
  Impakt faktor: 3.595, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1002/elps.202000298
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318117

             
   
   
 9. 9.
  0539494 - ÚOCHB 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Snášel, Jan - Machová, Iva - Šolínová, Veronika - Kašička, Václav - Krečmerová, Marcela - Pichová, Iva
  Phosphofructokinases a and b from mycobacterium tuberculosis display different catalytic properties and allosteric regulation.
  International Journal of Molecular Sciences. Roč. 22, č. 3 (2021), č. článku 1483. E-ISSN 1422-0067
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000729
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: Mycobacterium tuberculosis * glycolysis * phosphofructokinase A and B * allosteric regulation * enzyme kinetics
  Obor OECD: Biochemistry and molecular biology
  Impakt faktor: 6.208, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.3390/ijms22031483
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317591

             
   
   
 10. 10.
  0539200 - ÚOCHB 2022 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hajduch, Jan - Fabre, Benjamin - Klopp, Benjamin - Pohl, Radek - Buděšínský, Miloš - Šolínová, Veronika - Kašička, Václav - Köprülüoglu, Cemal - Eyrilmez, Saltuk M. - Lepšík, Martin - Hobza, Pavel - Mitrová, Katarína - Lubos, Marta - Garre Hernández, María Soledad - Jiráček, Jiří
  Multipodal insulin mimetics built on adamantane or proline scaffolds.
  Bioorganic Chemistry. Roč. 107, Feb (2021), č. článku 104548. ISSN 0045-2068. E-ISSN 1090-2120
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000729
  Institucionální podpora: RVO:61388963
  Klíčová slova: insulin receptor * peptidomimetics * scaffold * solid-phase peptide synthesis * hormone binding * molecular dynamics
  Obor OECD: Organic chemistry
  Impakt faktor: 5.307, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2020.104548
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0317235

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.