Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0547828 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Jandejsek, Z. - Sýkorová, Adéla - Fulín, T.
  Frakce obsahující kyseliny asparagovou a glutamovou z hydrolyzátu dle výsledku V002 pro čištění odpadmích vod, kontaminovaných ionty kovů - TN01000048/01 – V008.
  [Fractions containing aspartic and glutamic acids from hydrolyzate according to result V002 for wastewater treatment contaminated with metal ions- TN01000048/01 – V008.]
  Interní kód: hydrolyzát, ionty kovů ; 2021
  Technické parametry: Hydrolyzát, připravený z odpadního materiálu po čištění lůžkovin, tedy s nejvyšším obsahem dominantní kyseliny asparagové, je nejvhodnějším médiem k odstranění kovů z odpadních vod.
  Ekonomické parametry: Využití odpadního materiálu ze zpracování zvířecí srsti či peří ve formě hydrolyzátu se ukázalo jako vhodný materiál k sorpci kovů z odpadních vod a kalů. Nejvhodnější surovina je odpad z čistírny lůžkovin s vysokým podílem husího peří.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: hydrolyzate * aminoacids * metal ions
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0324012
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN0100004801_V008.docx2583 KBAutorský postprintvyžádat
   
   
 2. 2.
  0547126 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šolcová, Olga - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Hanika, Jiří - Jandejsek, Z. - Fulín, T.
  Frakce hydrolyzátů s optimalizovaným obsahem osových proteinů TN01000048/01-V012.
  [Fraction of hydrolysates with optimized content of axial proteins TN01000048/01-V012.]
  Interní kód: hydrolyzát, osové proteiny ; 2021
  Technické parametry: Hydrolyzáty z kuřecího peří a zbytků skeletů po oddělení masa, byly posuzovány s ohledem na morfologii, proliferaci, viabilitu, metabolickou aktivitu a množství ECM u lidských chondrocytů. Každý test byl prováděn při koncentracích v rozsahu 5-20 % v kultivačním médiu.
  Ekonomické parametry: Z provedených experimentů vyplývá, že po testování deseti připravených funkčních vzorků hydrolyzátů, přičemž každý byl testován v pěti koncentracích, byl vyhodnocen jako nejvhodnější funkční vzorek s obsahem 20 % hydrolyzátu z drůbežího odpadního materiálu. Produkt je uplatnitelný jako chondroprotektivní přípravek pro zevní či perorální aplikaci.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: hydrolyzate * axial proteins * animal waste
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323464
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN0100004801_V012.docx01.8 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 3. 3.
  0546971 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Humešová, T. - Vávrová, K. - Weger, J.
  Stabilizované hnojivo z hydrolyzátu dle výsledku V002 TN01000048/01-V009.
  [Stabilized fertilizer from hydrolyzate according to result V002 TN01000048/01-V009.]
  Interní kód: hydrolyzát, hnojivo, stabilizace ; 2021
  Technické parametry: Stabilizátor na bázi kyseliny sorbové v rozsahu 0,5-1,5 % byl přidán do hydrolyzátu z odpadního materiálu po zpracování drůbeže pro prodloužení skladovatelnosti výsledného produktu. Testy probíhaly po dobu 6 měsíců, kdy byla zajištěna stabilita hydrolyzátu, aplikovatelného jako listové hnojivo pro potlačení jeho mikrobiální degradace.
  Ekonomické parametry: Experimenty prokázaly, že použití stabilizátorů na bázi kyseliny sorbové v koncentraci 0,5-1,5 hm.% v roztoku hydrolyzátu z živočišného odpadu má vysokou účinnost pro potlačení mikrobiální degradace funkčního vzorku, čímž se usnadní skladovatelnost a významně prodlouží životnost výsledného rostlinného hnojiva.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: hydrolysis * animal waste * fertilizer * stabilization
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323409
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN0100004801_V009.docx7779.2 KBAutorský postprintvyžádat
   
   
 4. 4.
  0545752 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hanika, Jiří - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Šolcová, Olga - Benešová, M. - Jandejsek, Z. - Fulín, T.
  Frakce hydrolyzátu obsahující osové proteiny. TN01000048/01 – V007.
  [Hydrolyzate fractions containing axis proteins. TN01000048/01 – V007.]
  Interní kód: hydrolyzát ; 2020
  Technické parametry: Pro přípravu hydrolyzátu obsahujícího osové proteiny byl na základě zkušeností využit hydrolyzát připravený z živočišného odpadního materiálu s obsahem keratinu a tuku, v tomto případě chrupavek či zbytků po separaci masa. Hydrolyzát byl připravován při 120°C v kyselém prostředí vytvořeném přídavkem kyseliny jablečné při pH 4,2 v tlakovém míchaném reaktoru s regulací teploty. Výsledný hydrolyzát obsahuje směs aminokyselin a ve vodě rozpustných peptidů, biogenní prvky.
  Ekonomické parametry: Výsledky prokázaly, že funkční vzorek - hydrolyzát, s ohledem na svůj obsah, který je závislý na reakční době, má složení uplatnitelné pro přípravu komerčního preparátu ve formě gelu pro zevní aplikaci, či pro přípravu komerčního preparátu pro perorální aplikaci.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: proteins * hydrolyzate * animal waste
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322410
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN010000048_01_V007.docx0616.8 KBAutorský postprintvyžádat
   
   
 5. 5.
  0535805 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hanika, Jiří - Weger, J. - Vávrová, K. - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Humešová, T.
  Listové hnojivo.
  [Leaf fertilizer.]
  Interní kód: hydrolyzát z živočišného odpadního materiálu ; 2020
  Technické parametry: Nově navržená hydrolýza iniciovaná kyselinou jablečnou byla testována na vybraných šesti různých zvířecích odpadech: tři kuřecí odpady - peří, chrupavky a zbytek po oddělení masa, ovčí vlna, králičí vlasy a odpad z husího peří vyčištění peří v přikrývkách. Kyselá hydrolýza byla prováděna za zvýšené teploty a v přítomnosti kyseliny jablečné jako iniciátoru. Výsledné hydrolyzáty všech testovaných živočišných odpadů obsahovaly směs aminokyselin, peptidů, proteinů a volných mastných kyselin a max. 3% sušiny. Výsledný hydrolyzát byl využit coby biostimulant v polních pokusech při aplikaci hydrolyzátu na vybrané druhy rychle rostoucích dřevin. V druhém roce hodnocení polního pokusu (MichRRDHydro 2019-2020) byly potvrzeny pozitivní efekty hydrolyzátu na produkční parametry topolu J-105 z roku 2019, zejména na výčetní plochu kmínků (SA1,0), která je spolehlivým indikátorem výnosu biomasy (+57% → +62%). Zároveň byla úspěšně testována i vhodnost hydrolyzátu pro kompostování a vermikompostování.
  Ekonomické parametry: Hydrolyzát, připravený z odpadní bílkovinné biomasy popsaným způsobem přípravy a aplikace má významné předpoklady pro využití v zemědělské výrobě při intenzifikaci agrotechnických procesů a tedy taktéž ve výrobě potravin.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: hydrolyzate * liquid fertilizer * waste biomass
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313738
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN010000048_01 – V003.docx02.3 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 6. 6.
  0506100 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Baldassarre Švecová, Eva - Mrnka, Libor - Schmidt, Christoph Stephan - Frantík, Tomáš - Bárnet, M. - Vosátka, Miroslav
  Funkční vzorek rostlinného biostimulantu V040(V273).
  [Functional Sample of Plant Biostimulant.]
  Interní kód: rostlinný biostimulant ; 2019
  Technické parametry: Funkční vzorek jednak podporuje růst jak nadzemní zelené biomasy, tak I zvětšení kořenového balu. Tento parameter byl testován na maloparcelových testech na ječmeni jarním a pšenici ozimé, přičemž výnos byl zvýšený o 8 a 5 % oproti kontrole. Funkční vzorek ve formě postřiku současně na rostliny působí protistresově.
  Ekonomické parametry: Rostlinný biostimulant získaný použitím metody kyselé hydrolýzy z bílkovinného odpadního materiálu s obsahem keratinu a tuku.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: plant biostimulant * acid hydrolysis * liquid fertilizers
  Obor OECD: Chemical process engineering; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297372
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  00206B6C274C200228140439.rtf148.3 KBAutorský preprintpovolen
  Funkční_vzorek_rostlinny_biostimulant.docx153.4 MBAutorský preprintpovolen
   
   
 7. 7.
  0502116 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Funkční vzorek oleje použitelného jako biodiesel ze žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Functional sample of oil usable as biodiesel from Xanthoxeras sorbifolium.]
  Interní kód: Funkční vzorek oleje ze žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technické parametry: V biodieselu ze žlutorohu bylo detekováno 590x méně triacylglycerolů než v oleji ze žlutorohu. Diacylglycerolů bylo biodieselu z oleje detekováno 22x méně a monoacylglycerolů bylo detekováno v oleji a biodieselu z oleje zhruba stejně. V biodieselu byla detekována intenzita methylesterů mastných kyselin cca 900 000 oproti oleji, kde se nenacházejí.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit získání biodieselu z oleje získaného ze semen žlutorohu jeřábovitého.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: biodiesel * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  Obor OECD: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294129
   
   
 8. 8.
  0502113 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Funkční vzorek nutraceutika z žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Functional sample of nutraceuticum from Xanthoxeras sorbifolium seeds.]
  Interní kód: Funkční vzorek nutraceutika ze semen žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technické parametry: Vzhledem k obsahu lipidů v jádrech byly posouzeny možnosti extrakce lipidických složek s využitím běžně dostupných extrakčních rozpouštědel hexan, etanol, resp. methanol. Na základě tohoto průzkumu byly získány vzorky, nezbytné pro zjištění složení jednotlivých mastných kyselin v semenech Xanthoceras sorbifolium a využití tohoto zdroje esenciálních mastných kyselin jako nutraceutika. Semena byla rozdrcena, tvrdé skořápky odstraněny a jádra byla rozemleta. Kvůli extrakci nepolárním činidlem byla jádra usušena do konstantní hmotnosti. Pro stanovení obsahu lipidických složek byla sušená jádra extrahována při teplotě 20 °C různými rozpouštědly v poměru 1:10 (jádra:rozpouštědlo). Byl použit n-hexan, směs hexanu a ethanolu v objemovém poměru 1: 1 a 2:1, dále chloroform, izopropylalkohol a etanol. Jádra po extrakci byla oddělena filtrací. Sušením při 130 °C po dobu 40 hod. byly odstraněny zbytky rozpouštědel po extrakci. Při stanovení profilu jednotlivých mastných kyselin v lipidickém podílu se jádra extrahovala v poměru 1:5 k použitému rozpouštědlu, v tomto případě byl použit metanol, a směs n-hexan/etanol v poměru 1:1. Extrakce probíhala v míchaném extrakčním reaktoru při laboratorní teplotě. Separace vyextrahovaných jader a odstranění zbytků rozpouštědel byla provedena jako v předchozím případě.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit získání nutraceutika z oleje získaného ze semen žlutorohu jeřábovitého.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: nutraceuticum * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  Obor OECD: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294133
   
   
 9. 9.
  0457020 - ÚCHP 2016 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kuncová, Gabriela - Maixnerová, Lucie - Šabata, Stanislav
  Tištěný optický senzor s enzymem.
  [Printed Optical Senzor with Enzyme.]
  Interní kód: enzymatický senzor ; 2015
  Technické parametry: Senzorový bod s enzymem pro detekci přítomnosti biogenních aminů nebo měření koncentrace glukózy.
  Ekonomické parametry: INVOS, IČO 44004036
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010544
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: enzymatic sensor * optical sensor * oxygen
  Kód oboru RIV: JB - Senzory, čidla, měření a regulace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257469
   
   
 10. 10.
  0437583 - ÚCHP 2016 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kuncová, Gabriela - Maixnerová, Lucie - Šabata, Stanislav
  Fluorescenční senzor kyslíku - příprava a vlastnosti.
  [Fluorescent Oxygen Sensors - Preparation and Characteristics.]
  Interní kód: fluorescenční senzory kyslíku ; 2014
  Technické parametry: Senzorový bod pro zjištění koncentrace kysliku na základě měření fluorescence.
  Ekonomické parametry: INVOS, IČO 44004036
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010544
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: fluorescense * optical sensor * oxygen
  Kód oboru RIV: JB - Senzory, čidla, měření a regulace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241121
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.