Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0536920 - ÚCHP 2021 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Hartman, Miloslav
  Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaného separátu (PS) a extrahovaného slunečnicového šrotu (ES)..
  [Laboratory Pyrolysis Experiments of Pelleted Digestate (PS) and Extracted Sunflower Scrap (ES).]
  1. - Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2021. 74 s.
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK1820175
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: biomass * pyrolysis * biochar
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314720
   
   
 2. 2.
  0518379 - ÚCHP 2020 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Hartman, Miloslav
  Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin..
  [Laboratory Pyrolysis Experiments of Pelleted Sunflower Harvesting Residues and Grain Harvesting Residues.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2020. 55 s. 1.
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK1820175
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: biomass * pyrolysis * biochar
  Obor OECD: Soil science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303713
   
   
 3. 3.
  0499018 - ÚCHP 2019 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Hartman, Miloslav
  Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy..
  [Laboratory Pyrolysis Experiments of Barley and Wheat Pelletized Straw Samples, Sludge and Biomass Pellet Samples.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2018. 6.
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK1820175
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: biomass * pyrolysis * biochar
  Obor OECD: Soil science
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291307
   
   
 4. 4.
  0482177 - ÚCHP 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Zach, Boleslav - Punčochář, Miroslav
  Optimalizace podmínek spalování čistírenských kalů..
  [Optimization of Sewage Sludge Combustion Conditions.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2017. 51 s. 4.
  Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * fluidized bed * combustion
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277568
   
   
 5. 5.
  0482176 - ÚCHP 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Hartman, Miloslav - Punčochář, Miroslav
  Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů IV..
  [Fluidized-bed Incineration of Dry Stabilized Sewage Sludge IV.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2017. 10 s. 3.
  Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * fluidized bed * incineration
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277566
   
   
 6. 6.
  0473585 - ÚCHP 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pohořelý, Michael - Soukup, Karel - Moško, Jaroslav - Krček, Martin - Kohoutová, Markéta - Šnajdaufová, Hana - Skoblia, S. - Beňo, Z.
  Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu..
  [Assessment of the Possibility of Utilization of the Solid Residue from Gasification of Biomass in Heating Plant Energo Centrum Kozomín for Production of Sorbent.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2017. 14 s. 1.
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: gasification * biomass * biochar
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270732
   
   
 7. 7.
  0469373 - ÚCHP 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Stanovský, Petr - Pohořelý, Michael - Krček, Martin - Tošnarová, Markéta - Šyc, Michal
  Termální likvidace vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) s neaktivními odpadními nuklidy v procesu MSO..
  [Thermal Destruction of Selected Ion Exchangers (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) with Inactive Waste Nuclides in the Process of MSO.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2016. 25 s. 7.
  Grant CEP: GA TA ČR TA04021660
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: anion exchanger * cation exchanger * MSO
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267164
   
   
 8. 8.
  0469372 - ÚCHP 2017 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Durda, Tomáš - Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Hartman, Miloslav - Punčochář, Miroslav
  Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů III..
  [Fluidized-bed Incineration of Dry Stabilized Sewage Sludge III.]
  Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 2016. 12 s. 6.
  Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: fluidized bed * incineration * sewage sludge
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267163
   
   
 9. 9.
  0452042 - ÚCHP 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Stanovský, Petr - Krček, Martin - Durda, Tomáš - Tošnarová, Markéta
  Palivo-energetické vlastnosti vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) a důležité vlastnosti vhodných tavenin pro proces MSO.
  [Fuel-energy properties of selected ion exchangers (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) and important properties of suitable melts for process MSO.]
  10. - Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i, 2015. 21 s.
  Grant CEP: GA TA ČR TA04021660
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: anion exchanger * cation exchanger * fuel-energy properties
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253090
   
   
 10. 10.
  0451566 - ÚCHP 2016 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Durda, Tomáš - Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Hartman, Miloslav - Punčochář, Miroslav
  Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů II.
  [Fluidized-bed Incineration of Dry Stabilized Sewage Sludge II.]
  9. - Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i, 2015. 23 s.
  Grant CEP: GA TA ČR TE02000236
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: fluidized bed * incineration * sewage sludge
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252690