Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0579578 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šolcová, Olga - Kaštánek, František - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Wimmerová, L. - Sochatcki, A.
  Funkční vzorek hydrolyzátu ze živočišných odpadů modifikovaný aditivy pro odstranění těžkých kovů ze zemin TN02000044/7-V2.
  [A functional sample of animal waste hydrolyzate modified with additives for the removal of heavy metals from soils TN02000044/7-V2.]
  Interní kód: hydrolyzát pro odstranění těžkých kovů ; 2023
  Technické parametry: Funkční vzorek hydrolyzátu z odpadní živočišné biomasy modifikovaný aditivy kyselinou citronovou a/nebo thiomočovinou je chelatační činidlo aplikovatelné pro selektivní odstranění těžkých kovů z tuhých porézních matric jako jsou půdy a sedimenty. Chelatační činidlo podle technického řešení je schopné vázat ionty těžkých kovů, přičemž je složené ze směsi biologicky odbouratelných látek (např. aminokyseliny, peptidy, triacylglyceroly aj.), jejichž zbytkový obsah v matrici, zejména je-li matricí půda, může působit jako nutrient. Důležitou vlastností produktu je také synergie funkčních skupin molekul látek obsažených v produktu, tj. v hydrolyzátu, kyselině citronové a/nebo thiomočovině, které zajišťují vysokou účinnost vázat kovy a vyplavit je z tuhých matric.
  Ekonomické parametry: Odpadní živočišná biomasa je velmi levnou vstupní surovinou pro chelatační činidlo umožňující odstranění těžkých kovů ze zemin i jiných matric. Uplatnění tohoto materiálu je velmi široké.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: chelating agent * metal removal * waste animal biomass
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348387
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN02000044_07_V2.docx01 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 2. 2.
  0566932 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Funkční vzorek paliva obsahující čistírenské kaly s aditivy z elektroodpadních materiálů a odpadů ze zemědělské výroby s důrazem na optimalizaci výhřevnosti paliva - TN01000048/05 – V021.
  [Functional fuel sample containing sewage sludge with additives from e-waste materials and waste from agricultural production with emphasis on optimization of fuel calorific value - TN01000048/05 - V021.]
  Interní kód: přípravu tuhého paliva peletizací ; 2022
  Technické parametry: Technické řešení se týká využití stabilizovaných čistírenských kalů a odpadních plastů z vytříděného elektroodpadu pro přípravu tuhého paliva peletizací. Tyto kaly, společně s odpadními plasty skýtají značný energetický potenciál, který lze využít přímým spalováním např. ve fluidních kotlích nebo kotlích se stacionární vrstvou. Jednoduchými mechanickými operacemi je možno směs čistírenských kalů a odpadních plastů převést na pelety a spálit řízeným způsobem ve fluidní vrstvě (vznosu). Vyrobené teplo se dá využít k ohřevu (vytápění) nebo výrobě elektrické energie a nahradit tak drahá a v současné době nedostatková (zemní plyn) paliva vyráběná z fosilních zdrojů.
  Ekonomické parametry: Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo). Zároveň toto palivo vyhovuje podmínkám skladování, pelety jsou mechanicky odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné. Při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Tuhé palivo je hygienicky nezávadné
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: solid fuels * pelletizing * sewage sludge
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338195
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN01000048_05_V021.docx212.3 MBAutorský preprintvyžádat
   
   
 3. 3.
  0546684 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Soukup, Karel - Hejtmánek, Vladimír - Čárský, Milan - Kaštánek, František - Topka, Pavel - Šolcová, Olga - Beneš, D. - Pešek, T.
  Funkční vzorek nového paliva 1. TN01000048/05 – V002.
  [Functional sample of a new type of fuel. TN01000048/05 – V002.]
  Interní kód: nový typ paliva ; 2019
  Technické parametry: Nový typ paliva 1 byl připraven pro využití kalů z čistíren odpadních vod a z papírenského průmyslu, případně z jejich směsi, jako palivo zejména pro fluidní kotle. Při proces fluidního spalování jsou spaliny čištěny cyklony, elektrostatickými odlučovači a pračkami, jejichž uspořádání zaručuje separaci těžkých kovů.Pelety nebo brikety byly připraveny ze směsi čistírenského a papírenského kalu v hmotnostním poměru 4 : 1. Suroviny byly před přípravou pelet/briket vysoušeny na hodnotu obsahu vlhkosti 12-15%. Vzorky pelet/briket byly podrobeny fluidnímu spalování ve vrstvě písku za definovaného množství vzduchu k udržení fluidní vrstvy a byla optimalizována spotřeba vzduchu pro spalování.
  Ekonomické parametry: Nový typ paliva využívá odpadní biomasy z čistíren odpadních vod (ČOV) a papírenských závodů. Tyto materiály – kaly – mají značný energetický potenciál, který je možno po jejich jednoduché úpravě využít pro produkci tepelné a/nebo elektrické energie, výhodně zejména spalováním ve fluidní vrstvě. Funkční vzorek jednoznačně dokládá výhodnost pelet připravených z čistírenských a papírenských kalů o variantním složení jako paliva s výhřevností srovnatelnou s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí).
  Grant CEP: GA TA ČR TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: fuel * sewage sludge * pelets
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0323136
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN01000048_05_V002.docx21.2 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 4. 4.
  0535889 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Soukup, Karel - Hejtmánek, Vladimír - Čárský, Milan - Kaštánek, František - Topka, Pavel - Šolcová, Olga - Beneš, D. - Pešek, T.
  Funkční vzorek nového typu paliva 2. TN01000048/5 - V003.
  [Functional sample of a new fuel type 2.]
  Interní kód: nový typ paliva ; 2020
  Technické parametry: Všechny typy připravených pelet jsou odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné, což je základní předpoklad pro jejich využití při fluidním spalování. Také bylo zjištěno, že při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Klíčový vliv na celkovou ekonomiku procesu však má sušení vstupní odpadní biomasy, které musí být vedeno s ohledem na optimální nakládání s energiemi. Předpokládá to nasazení výkonných bubnových nebo tunelových sušáren s výhodou využívajících odpadní teplo produkované v rámci výrobny tepelné a/nebo elektrické energie.
  Ekonomické parametry: Nový typ paliva využívá odpadní biomasy z čistíren odpadních vod (ČOV) a papírenských závodů. Tyto materiály – kaly – mají značný energetický potenciál, který je možno po jejich jednoduché úpravě využít pro produkci tepelné a/nebo elektrické energie, výhodně zejména spalováním ve fluidní vrstvě. Funkční vzorek jednoznačně dokládá výhodnost pelet připravených z čistírenských a papírenských kalů o variantním složení jako paliva s výhřevností srovnatelnou s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí).
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: fuel * sewage sludge * pelets
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313790
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN01000048_05_V003.docx21.5 MBAutorský postprintvyžádat
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.