Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0577747 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaluža, Luděk - Gulková, Daniela - Soukup, Karel - Kocík, J.
  Vysokopovrchový MgO katalyzátor pro Guerbetovu reakci bioethanolu a biobutanolu. TN01000048/05 - V1012.
  [High surface area MgO catalyst for the Guerbet reaction of bioethanol and biobutanol.]
  Interní kód: MgO katalyzátor ; 2021
  Technické parametry: Technické řešení se týká využití katalyzátoru vysokopovrchového MgO zejména v aplikaci pro Guerbetovu reakci primárních alkoholů při teplotách 300-400 oC. Pro nízký obsah zbytkových chloridů vedoucí k vyšší odolnosti vůči vodě lze s výhodou použít pro dimerování primárních alkoholů vyrobených fermentací odpadní biomasy, jako je bioethanol a biobutanol. Katalyzátor Ni/MgO a Co/MgO připravený z vysokopovrchového MgO podle technického řešení je využitelný zejména v aplikaci pro Guerbetovu reakci primárních alkoholů při teplotách 250-350 oC.
  Ekonomické parametry: Využití pevného katalyzátoru umožňuje snadnou výrobu Guerbetových alkoholů ve velkém měřítku, tedy měřítku přesahujícím výrobu chemických specialit. Výroba Guerbetových alkoholů je využitelná pro náhradu paliv na základně fosilních zdrojů. Bioethanol lze s výhodou přeměnit na 1-butanol, sloučeninu s oktanovým číslem větším než 80, sloučeninu s vyšším spalným teplem než ethanol a sloučeninu, která váže za normálních podmínek skladování méně vody než ethanol. Směs ethanolu a 1-butanolu je vhodná náhrada konvenčního motorového benzínu. Z bio-ethanolu a bio-butanolu lze s výhodou vyrobit vyšší Guerbetovy alkoholy, jako jsou 2-ethyl-1-butanol, 1-hexanol, 2 ethyl-1-hexanol či 1-oktanol. Jejich převedením na ethery vzniká směs s v cetanovým číslem vyšším než 50 vhodná jako náhrada konvenční motorové nafty anebo leteckého benzínu.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: MgO * bioethanol * biobutanol
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0346878
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN01000048_05_V012.docx21.6 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 2. 2.
  0577746 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaluža, Luděk - Gulková, Daniela - Soukup, Karel - Kocík, J.
  Vysoceporézní nosičový a tvarovaný katalyzátor pro Guerbetův kapling. TN020000044/5 - V1.
  [Highly porous carrier and shaped catalyst for Guerbet capling.]
  Interní kód: katalyzátor pro Guerbetův kapling ; 2023
  Technické parametry: Katalyzátor s vysoceporézním a tvarovaným aktívním uhlím o specifickém povrchu 1196 m2g-1, povrchu mezopórů 517 m2g-1, objemu mikropórů 369 mm3 g-1, héliové hustotě 2.13 g cm-3, rtuťové hustotě 0.66 g cm-3, porozitě 0.69, součinu poloměru průměrného transportního póru a tortuozity rψ 13.80, tortuozitě ψ 0.062 a poloměru průměrného transportního póru r 221 nm podle technického řešení je využitelný zejména v aplikaci pro kondenzační reakce C-C primárních alkoholů při teplotách 300-400 oC.
  Ekonomické parametry: Výroba produktů C-C kondenzace bioalkoholů je využitelná pro náhradu paliv vyrobených na základně fosilních zdrojů. Modifikace selektivity využitím nosiče vysoceporézního aktívního uhlí a aktivní fáze na bázi Li, Mg, a Cu anebo využitím Al ve struktuře MgO vede k preferenční tvorbě symetrických ketonů. Finálními produkty C-C kondenzace alkoholů jsou nasycené a nenasycené methylované alkany a methylované alkeny a n-alkany a n-alkeny. Modifikace selektivity využitím nosiče vysoceporézního aktívního uhlí a aktivní fáze na bázi Ni a Co vede k preferenční tvorbě toluenu a methanu.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN02000044
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: extrudates * activated carbon * MgO
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0346876
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  funkční vzorek TN02000044_05_V1(08_11_2023).docx43 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 3. 3.
  0457147 - ÚCHP 2016 RIV CZ eng L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaluža, Luděk - Gulková, Daniela
  Up-Scaled Synthesis Catalyst Pt/C Powder.
  Interní kód: nano-sized supported Pt ; 2015
  Technické parametry: IRD Fuel Cells A/S, Emil Neckelmanns Vej 15 A&B, DK-5220 Odense SØ, Denmark, 19.12.2012 .
  Ekonomické parametry: Up-scaled ten-gram-size batches sufficient for MEAs fabrication.
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 7HX13003
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: pt catalysts * electrocatalysts * H2PtC16
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257561
   
   
 4. 4.
  0434344 - ÚCHP 2015 RIV CZ eng L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaluža, Luděk - Gulková, Daniela
  Catalyst Powder Sufficient for Testing in MEAs Fabricated.
  Interní kód: nano-sized supported Pt ; 2014
  Technické parametry: IRD Fuel Cells A/S, Kullinggade 31,Svenborg, 5700, DK, 19.12.2012
  Ekonomické parametry: Optimized and uppscaled gram size batches sufficient for the preparation of test MEAs.
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) 7HX13003
  GRANT EU: European Commission(XE) 303466 - IMMEDIATE
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: pt catalysts * electrocatalysts * H2PtCl6
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238421
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.