Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0484965 - ÚCHP 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Žitková, Andrea - Červenka, Vojtěch - Vejražka, Jiří - Izák, Pavel
  Zařízení pro charakterizaci membrán pro odstraňování oxidu siřičitého ze spalin.
  [Test Stand for Characterization of Membranes for Removal of Sulfur Dioxide from Flue Gases.]
  Interní kód: odstraňování oxidu siřičitého ; 2017
  Technické parametry: Zařízení je určeno pro měření permeability membrán ve vlhkých plynech, které jsou směsí N2, CO2, O2, SO2 a vodní páry. Zařízení sestává z regulátorů průtoku, pomocí kterých je připravena zkušební směs (N2, CO2, O2, SO2) přiváděná na retentátovou stranu membrány a regulátoru průtoku, kterým je řízen přívod N2 na permeátovou stranu membrány, probublávaných zvlhčovačů, kterými jsou oba přívody zvlčovány na požadovanou úroveň a membránové cely, ve které je na porézní podložce umístěn vzorek testované membrány, termických čidel průtoku, které měří průtoky retentátu a permeátu, regulátorů tlaku, které udržují tlaky na retentátového a permeátového odtoku a také vývěvy, která oba proudy odsává. Zařízení je dále osazeno čidly tlaku v membránové komoře, čidly vlhkosti v přívodu do permeátového prostoru, čidly vlhkosti v odvodu permeátu a retentátu. Složení plynu je měřeno pomocí on-line analyzátoru, který stanovuje koncentraci SO2 (infračerveně), CO2 (infračerveně) a O2 (elektrochemicky). Analyzátor lze připojit na přívodní proud nebo na odvod retentátu či permeátu.
  Ekonomické parametry: Zásadní snížení produkovaných emisí SO2 na novém zařízení
  Grant CEP: GA TA ČR TG01010097
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: membranes * gas separation * permeation * sulfur dioxide
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280086
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.