Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0578205 - MBÚ 2024 RIV cze P - Patentový dokument
  Bojarová, Pavla - Vašíček, Tomáš - Chytil, Petr - Filipová, Marcela - Janoušková, Olga - Etrych, Tomáš - Tavares, Marina Rodrigues
  Glykopolymer, způsob jeho přípravy a jeho použití jako léčivo.
  [Glycopolymer, a method of its preparation and its use as a medicine.]
  2023. Vlastník: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 26.07.2023. Číslo patentu: 309 740. Teritoriální ochrana: národní patent v členském státě EU .
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTAUSA18083; GA MŠk(CZ) LTC17005; GA ČR(CZ) GA22-00262S
  Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:61389013
  Klíčová slova: galectin * glykopolymer * HPMA * tumor
  Obor OECD: Polymer science; Polymer science (UMCH-V)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309740.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347244
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Patent 309740 2023.pdf01 MBJinápovolen
   
   
 2. 2.
  0578180 - MBÚ 2024 RIV cze P - Patentový dokument
  Bojarová, Pavla - Vašíček, Tomáš - Chytil, Petr - Filipová, Marcela - Janoušková, Olga - Etrych, Tomáš - Tavares, Marina Rodrigues
  Glykopolymer, způsob jeho přípravy a jeho použití jako léčivo.
  [Glycopolymer, a method of its preparation and its use as a medicine.]
  2023. Vlastník: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 26.07.2023. Číslo patentu: 309 738. Teritoriální ochrana: národní patent v členském státě EU .
  Grant CEP: GA MŠk LX22NPO5102; GA MŠk(CZ) LTC17005; GA ČR(CZ) GA22-00262S
  Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:61389013
  Klíčová slova: galectin * glykopolymer * HPMA * tumor
  Obor OECD: Polymer science; Polymer science (UMCH-V)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309738.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347241
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Patent 309738 2023.pdf11.3 MBJinápovolen
   
   
 3. 3.
  0578176 - MBÚ 2024 RIV cze P - Patentový dokument
  Bojarová, Pavla - Vašíček, Tomáš - Chytil, Petr - Filipová, Marcela - Janoušková, Olga - Etrych, Tomáš - Tavares, Marina Rodrigues
  Glykopolymer, způsob jeho přípravy a jeho použití jako léčivo.
  [Glycopolymer, a method of its preparation and its use as a medicine.]
  2023. Vlastník: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 20.04.2023. Číslo patentu: 309 634. Teritoriální ochrana: národní patent v členském státě EU .
  Grant CEP: GA MŠk LX22NPO5102; GA MŠk(CZ) LTC17005; GA ČR(CZ) GA22-00262S
  Institucionální podpora: RVO:61388971 ; RVO:61389013
  Klíčová slova: galectin * glykopolymer * HPMA * tumor
  Obor OECD: Polymer science; Polymer science (UMCH-V)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309634.pd
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347217
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Patent 309634 2023.pdf11.4 MBJinávyžádat
   
   
 4. 4.
  0578122 - ÚMCH 2024 RIV cze P - Patentový dokument
  Hovorka, O. - Kalina, T. - Etrych, Tomáš
  Fluorescenční polymer, fluorescenční sonda a konjugační sada pro pokročilé funkční analýzy buněk v hematologii, imunologii a mikrobiologii, způsob jejich přípravy a jejich použití.
  [A fluorescent polymer, a fluorescent probe and a conjugation kit for advanced functional analyses of cells in haematology, immunology and microbiology, a method of their preparation and their use.]
  2023. Vlastník: I.T.A.-Intertact s.r.o. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i - Univerzita Karlova. Datum udělení patentu: 05.10.2023. Číslo patentu: 309828. Teritoriální ochrana: národní patent v členském státě EU .
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FV10370; GA MZd(CZ) NU21-08-00280
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: fluorescence * polymer probe * antibody
  Obor OECD: Polymer science
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309828.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0347675
   
   
 5. 5.
  0572052 - ÚMCH 2024 RIV cze P - Patentový dokument
  Etrych, Tomáš - Pola, Robert - Pechar, Michal - Klener, P.
  Polymerní konjugát s hydrolytickým uvolňováním kancerostatika cytarabinu, způsob jeho přípravy a jeho použití.
  [Polymer conjugate with hydrolytic release of the cancerostatic cytarabine.]
  2023. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova. Datum udělení patentu: 22.03.2023. Číslo patentu: 309585. Teritoriální ochrana: národní patent v členském státě EU .
  Grant CEP: GA MŠk LX22NPO5102; GA MŠk(CZ) LTAUSA18083
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: HPMA copolymers * drug delivery system * nucleoside analogues
  Obor OECD: Polymer science
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309585.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0343009
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0572052.pdf21.2 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 6. 6.
  0566769 - ÚMCH 2023 RIV cze P - Patentový dokument
  Chytil, Petr - Randárová, Eva - Etrych, Tomáš
  Způsob přípravy polymerních nosičů pro pH-řízené uvolňování léčiv a jejich konjugátů s léčivy.
  [Method for preparing polymeric carriers for pH-controlled drug release and their conjugates with drugs.]
  2021. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 01.12.2021. Číslo patentu: 309067
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LTAUSA18083
  Institucionální podpora: RVO:61389013
  Klíčová slova: pH-controlled drug release * polymer-drug carriers * drug delivery
  Obor OECD: Polymer science
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309067.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0338148
   
   
 7. 7.
  0536203 - ÚMCH 2021 RIV cze P - Patentový dokument
  Etrych, Tomáš - Kostka, Libor - Braunová, Alena - Cuchalová, Lucie - Šírová, Milada - Janoušková, Olga
  Blokový kopolymer pro překonání lékové rezistence nádorů k chemoterapii, jeho polymerní konjugát s léčivem, farmaceutická kompozice je obsahující, způsob jejich přípravy a jejich použití.
  [Block copolymer for overcoming drug resistance of tumours to chemotherapy, its polymer conjugate with drug, pharmaceutical composition containing it, method of preparation and use.]
  2020. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 01.07.2020. Číslo patentu: 308419
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LQ1604; GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0109
  Institucionální podpora: RVO:61389013 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: polymer * multi-drug resistence * solid tumors
  Obor OECD: Polymer science; Microbiology (MBU-M)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308419.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314188
   
   
 8. 8.
  0469013 - ÚMCH 2017 RIV eng P - Patentový dokument
  Etrych, Tomáš - Chytil, Petr - Strohalm, Jiří - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  Dendritic high-molecular-weight polymer drug carriers and their conjugates with drugs for treatment of solid tumours.
  2015. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 22.12.2015. Číslo patentu: CA2783393
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500806; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: polymer conjugates * doxorubicin * drug targeting
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie; FR - Farmakologie a lékárnická chemie (MBU-M)
  http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/patent/2783393/summary.html?type=number_search&tabs1Index=tabs1_1
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266915
   
   
 9. 9.
  0452764 - ÚMCH 2016 RIV jpn, eng P - Patentový dokument
  Etrych, Tomáš - Chytil, Petr - Strohalm, Jiří - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  Dendritic high-molecular-weight polymer drug carriers and their conjugates with drugs especially for treatment of solid tumours.
  [Dendritic high-molecular-weight polymer drug carriers and their conjugates with drugs especially for treatment of solid tumours.]
  2015. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 24.07.2015. Číslo patentu: JP5781084
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500806; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: polymer conjugates * doxorubicin * drug targeting
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie; FR - Farmakologie a lékárnická chemie (MBU-M)
  http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20150916&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=JP&NR=5781084B2&KC=B2&ND=4
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253920
   
   
 10. 10.
  0452672 - ÚMCH 2016 RIV eng P - Patentový dokument
  Etrych, Tomáš - Chytil, Petr - Strohalm, Jiří - Ulbrich, Karel - Říhová, Blanka
  Dendritic high-molecular-weight polymer drug carriers and their conjugates with drugs especially for treatment of solid tumours.
  2015. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 03.11.2015. Číslo patentu: US9173949
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500806; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: polymer conjugates * doxorubicin * drug targeting
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie; FR - Farmakologie a lékárnická chemie (MBU-M)
  http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=9173949&OS=9173949&RS=9173949
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0253919
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.