Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0179691 - UFCH-W 950001 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Brabec, Libor - Nováková, Jana - Kubelková, Ludmila
  Cyclohexanol and Cyclohexanone Reactions on HZSM-5 Zeolites.
  Zeolites and Related Microporous Materials. State of the Art 1994. Amsterdam: Elsevier, 1994 - (Weitkamp, J.; Karge, H.; Pfeifer, H.; Hölderich, W.), s. 1889-1896. Studies in Surface Science and Catalysis., 84 C. ISBN 0-444-81847-2.
  [International Zeolite Conference /10./. Garmisch-Partenkirchen (DE), 17.07.1994-22.07.1994]
  Grant ostatní:ERBIPECT(XE) 92 6042
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0076441
   

 2. 2. 0179610 - UFCH-W 940206 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kubelková, Ludmila - Jirka, Ivan - Vylita, Jan - Nováková, Jana - Obšasníková, J. - Koloušek, D.
  H- and Cu- Forms of MFI Boralites with Enhanced Number of Skeletal Boron Atoms. Synthesis and Properties.
  Zeolites and Related Microporous Materials: State of the Art 1994. Amsterdam: Elsevier, 1994 - (Jacobs, P.; Santen van, R.), s. 1051-1058. Studies in Surface Science and Catalysis., 84.
  [International Zeolite Conference /10./. Garmisch-Partenkirchen (DE), 17.07.1994-22.07.1994]
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0076364
   

 3. 3. 0179445 - UFCH-W 930104 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nováková, Jana - Bosáček, Vladimír - Dolejšek, Zdeněk - Kubelková, Ludmila
  Reactions of Acetone, Methanol and Ammonia on ZSM-5 Zeolites.
  Proceedings 10th International Congress on Catalysis. Vol. B. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993 - (Guczi, L.; Solymosi, F.; Tétényi, P.), s. 1723-1726. ISBN 963-05-6491-2.
  [International Congress on Catalysis /10./. Budapest (HU), 19.06.1993-24.06.1993]
  Grant ostatní:ERBCIPECT(XE) 926042
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0076218
   

 4. 4. 0179442 - UFCH-W 930101 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Brabec, Libor - Nováková, Jana - Kubelková, Ludmila
  Reakce cyklohexanolu a cyklohexanonu na zeolitech HZSM-5.
  Sborník XXV. symposia o katalýze. Praha: AVČR, 1993 - (Mach, K.), s. 17
  [Symposium o katalýze /25/. Praha (CZ), 08.11.1993-09.11.1993]
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0076215
   

 5. 5. 0021957 - UFCH-W 2006 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sobalík, Zdeněk - Nováková, Jana - Tvarůžková, Zdenka - Schwarze, Michael - Kaucký, Dalibor - Bernauer, B.
  Approach to analysis of redox active sites of working metal-ion zeolites. In-situ analysis of Fe-zeolite catalysts in NOx reduction by NH3, and NO assisted N2O decomposition.
  [Přístupy k analýze redoxních aktivních center zeolitů s kovovými kationty. Analýza „in situ“ katalyzátorů typu Fe-zeolitů v redukci NOx amoniakem a rozkladu N2O podporovaného NO.]
  Studies in Surface Science and Catalysis. Vol. 158. Amsterdam: Elsevier, 2005 - (Čejka, J.; Žilková, N.; Nachtigall, P.), s. 1231-1238. Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 158. ISBN 0-444-52083-X.
  [International Zeolite Symposium /3./ (3rd FEZA). Prague (CZ), 23.08.2005-26.08.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400400413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: FTIR analysis * EPR * zeolites
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110793