Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0446964 - ÚACH 2015 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Štengl, Václav
  Protokol o ověření technologie syntézy nano Fe-dopovaného ZnO.
  [Protocol of verification of Fe-doped nano ZnO synthesis technology.]
  Interní kód: 14B ; 2014
  Technické parametry: Smlouva o využití výsledku v rámci projektu podepsána s firmou SYNPO, akciová společnost, S. K. Neumanna 1316, 53002 Pardubice, IČO 46504711 dne 7.3.2012
  Ekonomické parametry: Výroba Fe dopovaného ZnO
  Grant CEP: GA TA ČR TA02010541
  Klíčová slova: zinc oxide * Fe-doped ZnO
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248941
   
   
 2. 2.
  0446946 - ÚACH 2015 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Štengl, Václav
  Protokol o ověření technologie syntézy nano ZnO.
  [Protocol of verification of nano ZnO synthesis technology.]
  Interní kód: 14A ; 2014
  Technické parametry: Smlouva o využití výsledku v rámci projektu podepsána s firmou SYNPO, akciová společnost, S. K. Neumanna 1316, 53002 Pardubice, IČO 46504711 dne 7.3.2012
  Ekonomické parametry: Výroba destičkovitého ZnO
  Grant CEP: GA TA ČR TA02010541
  Klíčová slova: zinc oxide * pigments
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0248892
   
   
 3. 3.
  0445087 - ÚACH 2016 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Štengl, Václav - Ratajský, P. - Vláčil, P.
  Nové perspektivní nanokompozitní materiály na bázi chalkogenidů přechodných kovů pro fotovoltaické nátěrové hmoty.
  [New perspective nanocomposite materials base on chalcogenides of transient metals for photovoltaic coatings.]
  Interní kód: 13/A-E/2015, 15/A-D/2015 ; 2015
  Technické parametry: Ověřená technologie syntézy nano-kompozitních materiálů na bázi chalkogenidů přechodných kovů, popis technologie je k dispozici v protokolech registrovaných pod č. 13/A-E/2015 a 15/A-D/2015 UACH AV ČR, v. v. i. Smlouva o využití výsledku v rámci projektu uzavřena s firmou Rokospol, a.s., Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1, IČ: 25521446, DIČ: CZ 25521446 dne 10.12.2015.
  Ekonomické parametry: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem důležitý pro další výzkum a vývoj nano-kompozitních materiálů na bázi chalkogenidů přechodných kovů na UACH AV ČR, v. v. i.
  Grant CEP: GA MPO FR-TI4/399
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: sulfides * selenides * transition metals * nano-composites * photovoltaic application
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247508
   
   
 4. 4.
  0426482 - ÚACH 2014 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Černý, Zbyněk - Štengl, Václav - Bludská, Jana
  Nové anorganické pigmenty na bázi přírodních alumokřemičitanů s nízkým obsahem oxidů železa.
  [New inorganic pigment based on natural alumosilicates with low content of iron.]
  Interní kód: 6.2012 ; 2012
  Technické parametry: Čtvrtprovozní ověření technologie výroby pigmentů na bázi přírodních hlinitokřemičitanů s nízkým obsahem oxidu železa. Llicenční smlouva uzavřená mezi Ústavem anorganické chemie AV ČR, v. v. i.,IČ:61388980 a České lupkové závody, a.s.,IČ:26423367 dne 18.6.2012
  Ekonomické parametry: nová technologie
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: alumosilicate * pigment
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0232201
   
   
 5. 5.
  0375684 - ÚACH 2012 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Černý, Zbyněk - Šulc, Lubomír - Bludská, Jana - Štengl, Václav
  Způsob výroby homogenního nanosolu hydratovaného peroxidu zinečnatého-ZnO s nízkým obsahem organických zbytků a použití tohoto nanosolu.
  [A way of production of homogenous nanosol of hydrated ZnO2 with low content of organic residues and using of the nanosol.]
  Interní kód: nanosol ; 2011
  Technické parametry: Know – how technologie laboratorní přípravy nového typu nanosolu ZnO2 pro nanášení ZnO nanovrstvy; licenční smlouva uzavřená mezi Ústavem anorganické chemie AV ČR, v. v. i.,IČ:61388980 a OPTAGLIO s.r.o, IČ:48950076 dne 28.12.2011
  Ekonomické parametry: nová technologie
  Grant CEP: GA MPO FR-TI1/595
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: zinc peroxide sol * thin layer * zinc oxide
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0208274
   
   
 6. 6.
  0359109 - ÚACH 2011 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Štengl, Václav
  Poloprovozní šarže kompozitu vzorku TiO2/In2O3.
  [Pilot batches of the composite TiO2/In2O3.]
  Interní kód: nanokompozity ; 2010
  Technické parametry: Poloprovozní ověření výroby kompozitních materiálů pro rozklad bojových látek a organických polutantů , ROKOSPOL a.s.,25521446
  Ekonomické parametry: Kompozitní materiál pro rozklad bojových látek a organických polutantů
  Grant CEP: GA MPO FI-IM5/231
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: sulphides * oxides * homogeneous hydrolysis * homogeneous precipitation * thioacetamid * decontamination * photocatalysis
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196957
   
   
 7. 7.
  0359090 - ÚACH 2011 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Štengl, Václav
  Poloprovozní šarže kompozitu vzorku TiO2/GeO2.
  [Pilot batches of the composite TiO2/GeO2.]
  Interní kód: nanokompozity ; 2010
  Technické parametry: Poloprovozní ověření výroby kompozitních materiálů pro rozklad bojových látek a organických polutantů ,ROKOSPOL a.s.,25521446
  Ekonomické parametry: Kompozitní materiál pro rozklad bojových látek a organických polutantů
  Grant CEP: GA MPO FI-IM5/231
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: sulphides * oxides * homogeneous hydrolysis * homogeneous precipitation * thioacetamid * decontamination * photocatalysis
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196946
   
   
 8. 8.
  0340154 - ÚACH 2010 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Šubrt, Jan - Černý, Zbyněk - Štengl, Václav
  Modifikovaný kaolinit nanočásticemi stříbra.
  [modified kaolinite by nanoparticles of silver.]
  Interní kód: nanokompozity ; 2009
  Technické parametry: Nová technologie pro stabilizaci stříbrných nanočástic
  Ekonomické parametry: Laciný přípravek pro stabilizaci vody
  Grant CEP: GA MŠk LC523
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: modified kaolinite * nanoparticles Ag
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183456
   
   
 9. 9.
  0097254 - ÚACH 2008 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Štengl, Václav
  Modifikované fotokatalytické pigmenty.
  [Modified photocatalytic pigments.]
  Interní kód: fotokatalitické pigmenty ; 2007
  Technické parametry: samočisticí nátěry ve viditelné oblasti spektra
  Ekonomické parametry: Nový typ interiérových barev
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: pigments
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156437
   
   
 10. 10.
  0097253 - ÚACH 2008 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Štengl, Václav
  Nemodifikované fotokatalytické pigmenty.
  [Nonmodified photocatalytic pigments.]
  Interní kód: pigmenty ; 2007
  Technické parametry: samočisticí nátěry
  Ekonomické parametry: Nový typ interiérových barev
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: Nonmodified photocatalytic pigments
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0156436
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.