Výsledky vyhledávání

  1. 1.
    0162944 - UACH-T 990068 SIGLE CZ cze D - Dizertace
    Hradil, David
    Kinetika rozpouštění kaolinitu při interakci kyselých technologických roztoků a horninového prostředí v oblasti těžby uranu podzemním loužením v severočeské křídě.
    [Kaolonite Dissolutin Kinetics in Interactions of Acid Solutions with Cretaceous Rocks in the Uranium Underground Leaching Area, Northern Bohemia.]
    Přírodovědecká fakulta University Karlovy. 19980115. - Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, 1998
    Klíčová slova: Cenomanian sandstones * kaolinite * acid dissolution kinetics
    Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0060214