Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0482020 - ÚSMH 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Balík, Karel - Rýglová, Šárka - Sucharda, Zbyněk - Žaloudková, Margit - Braun, Martin - Hubálek Kalbáčová, M. - Sauerová, P. - Juhás, Štefan - Juhásová, Jana - Klíma, Jiří - Tonar, Z. - Kubíková, T. - Bartoš, M.
  Degradovatelné kompozitní náhrady kostní tkáně s řízenou dobou degradace na bázi bioapatitu, kolagenu, poly(DL-laktidu) a hyaluronanu sodného.
  [Degradable composite bone tissue replacement with programmable degradation period based on bioapatite, collagen, poly(DL-lactide) and sodium hyaluronate.]
  Interní kód: USMH/2017/220/107 ; 2017
  Technické parametry: hmotnost 0,2g, kompozitní scaffold válcového tvaru
  Ekonomické parametry: cena 80 000 Kč
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-25813A; GA MŠk(CZ) LO1609
  Institucionální podpora: RVO:67985891 ; RVO:67985904
  Klíčová slova: collagen * calcium phosphate * bioapatite * polylactide * scaffold * tissue engineering * degradability
  Obor OECD: Materials engineering; Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions (pharmacogenomics, gene-based therapeutics) (UZFG-Y)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277422

             
   
   
 2. 2.
  0482019 - ÚSMH 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Balík, Karel - Rýglová, Šárka - Sucharda, Zbyněk - Žaloudková, Margit - Braun, Martin - Hubálek Kalbáčová, M. - Sauerová, P. - Juhás, Štefan - Juhásová, Jana - Klíma, Jiří - Tonar, Z. - Kubíková, T. - Bartoš, M.
  Degradovatelné kompozitní náhrady kostní tkáně s řízenou dobou degradace na bázi poly(DL-laktidu), kolagenu, bioapatitu a hyaluronanu sodného.
  [Degradable composite bone tissue replacement with programmable degradation period based on poly(DL-lactide), collagen, bioapatite and sodium hyaluronate.]
  Interní kód: USMH/2017/220/106 ; 2017
  Technické parametry: hmotnost 0,2g, kompozitní scaffold válcového tvaru
  Ekonomické parametry: cena 80 000 Kč
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NV15-25813A; GA MŠk(CZ) LO1609
  Institucionální podpora: RVO:67985891 ; RVO:67985904
  Klíčová slova: collagen * calcium phosphate * bioapatite * polylactide * scaffold * tissue engineering * degradability
  Obor OECD: Materials engineering; Technologies involving identifying the functioning of DNA, proteins and enzymes and how they influence the onset of disease and maintenance of well-being (gene-based diagnostics and therapeutic interventions (pharmacogenomics, gene-based therapeutics) (UZFG-Y)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277421

             
   
   
 3. 3.
  0343613 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Suchý, Tomáš - Balík, Karel - Denk, F.
  Kombinovaný válcový implantát pro in vivo testy kompozitních materiálů.
  [Combined cylindrical surgical implant for composite materials in vivo tests.]
  Interní kód: USMH/220/12 ; 2010
  Technické parametry: Válcový implantát je navržený jako kombinace vyšetřovaného implantačního materiálu a materiálu kontrolního (pozitivní kontrola). Jeho rozměry a materiálové složení lze přizpůsobit normě ČSN EN ISO 10993
  Ekonomické parametry: Snížení rizika poškození implantátu při zavádění a s tím spojených nákladů. Zjednodušení histologického vyhodnocení
  Grant CEP: GA MPO FT-TA3/131
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: surgical implant * in vivo * biological evaluation
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186054

             
   
   
 4. 4.
  0343608 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Rýglová, Šárka - Balík, Karel - Sucharda, Zbyněk - Suchý, Tomáš - Denk, F.
  Částicový kompozitní materiál na bázi polydimethylsiloxanu a nano fosforečnan vápenaté výztuže jako náhrada kostní tkáně.
  [Particulate composite material based on polydimethylsiloxane and nano tri-calcium phosphate reinforcement as bone tissue replacement.]
  Interní kód: USMH/220/11 ; 2010
  Technické parametry: Kompozit navržený jako kombinace inertní biokompatibilní matrice a bioaktivní částicové výztuže. Při zachování objemových poměrů jednotlivých složek a výrobního postupu vykazuje shodné mechanické vlastnosti se spongiózní kostí a vhodnou bioaktivitu.
  Ekonomické parametry: Snížení zdravotního rizika a nákladů spojených s aplikací současně nejrozšířenějších autologních kostních štěpů
  Grant CEP: GA MPO FT-TA3/131
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: particulate composit * tri-calcium phosphate * bone substitute
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186052

             
   
   
 5. 5.
  0343604 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Rýglová, Šárka - Balík, Karel - Sucharda, Zbyněk - Suchý, Tomáš - Denk, F.
  Částicový kompozitní materiál na bázi polydimethylsiloxanu a nano hydroxyapatitové výztuže jako náhrada kostní tkáně.
  [Particulate composite material based on polydimethylsiloxane and nano hydroxyapatite reinforcement as bone tissue replacement.]
  Interní kód: USMH/220/10 ; 2010
  Technické parametry: Kompozit navržený jako kombinace inertní biokompatibilní matrice a bioaktivní částicové výztuže. Při zachování objemových poměrů jednotlivých složek a výrobního postupu vykazuje shodné mechanické vlastnosti se spongiózní kostí a vhodnou bioaktivitu.
  Ekonomické parametry: Snížení zdravotního rizika a nákladů spojených s aplikací současně nejrozšířenějších autologních kostních štěpů
  Grant CEP: GA MPO FT-TA3/131
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: particulate composit * hydroxyapatite * bone substitute
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186048

             
   
   
 6. 6.
  0343597 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Balík, Karel - Sochor, M. - Sucharda, Zbyněk - Suchý, Tomáš - Bačáková, Lucie
  Hybridní kompozitní materiál na bázi polyamidové vláknové výztuže a polydimethylsiloxanové matrice adované nano fosforečnanem vápenatým jako náhrada kostní tkáně.
  [Hybrid composite material based on polyamide fabric reinforcement and polydimethylsiloxane matrix added by nano tri-calcium phosphate as bone tissue replacement.]
  Interní kód: USMH/220/9 ; 2010
  Technické parametry: Kompozitní materiál je navržený jako kombinace dvou vyztužujících složek a inertní matrice. Při zachování objemových poměrů jednotlivých složek a výrobního postupu vykazuje shodné mechanické vlastnosti s kortikální kostí a vhodnou bioaktivitu.
  Ekonomické parametry: Snížení zdravotního rizika a nákladů spojených s aplikací současně nejrozšířenějších autologních kostních štěpů.
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/06/1576; GA ČR GA106/09/1000
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519; CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: hybrid composite * tri-calcium phosphate * bone substitute
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0186042

             
   
   
 7. 7.
  0343460 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Balík, Karel - Sochor, M. - Sucharda, Zbyněk - Suchý, Tomáš - Bačáková, Lucie
  Hybridní kompozitní materiál na bázi polyamidové vláknové výztuže a polydimethylsiloxanové matrice adované nano hydroxyapatitem jako náhrada kostní tkáně.
  [Hybrid composite material based on polyamide fabric reinforcement and polydimethylsiloxane matrix added by nano hydroxyapatite as bone tissue replacement.]
  Interní kód: USMH/220/8 ; 2010
  Technické parametry: Kompozitní materiál je navržený jako kombinace dvou vyztužujících složek a inertní matrice. Při zachování objemových poměrů jednotlivých složek a výrobního postupu vykazuje shodné mechanické vlastnosti s kortikální kostí a vhodnou bioaktivitu.
  Ekonomické parametry: Snížení zdravotního rizika a nákladů spojených s aplikací současně nejrozšířenějších autologních kostních štěpů.
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/06/1576; GA ČR GA106/09/1000
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519; CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: hybrid composite * hydroxyapatite * bone substitute
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185936

             
   
   
 8. 8.
  0338294 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Suchý, Tomáš - Balík, Karel - Lukšíček, Jiří - Černý, Martin
  Přípravek pro čtyřbodový ohyb kostních dlah pro simulaci struktury kost-dlaha se simulovanou frakturou.
  [The four-point bending device simulating the fixing of the bone plate in treating a fracture, inclusive of an idealized fissure of the bone.]
  Interní kód: 121053-P10-2006.03 ; 2006
  Technické parametry: Přípavek je konstruován tak, aby jej bylo možné použít pro přípravky standardně užívané při čtyřbodové ohybové zkoušce. Dvoudílný, váha 400g, umožňuje zkoušení jedné dlahy, neobsahuje žádné měřící zařízení
  Ekonomické parametry: Zjednodušení simulace fyziologického zatěžování dlah a optimalizace návrhu dlahy
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: bone fracture * bone plates * composite material
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182109

             
   
   
 9. 9.
  0338176 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Sochor, M. - Černý, Martin - Lukšíček, Jiří
  Přípravek na lisování a vytvrzování kostních kompozitních dlah obsahující trny na protlačování děr pro kortikální šrouby.
  [Compression molding and curing device with extruding punches for extrusion of holes for cortical screws.]
  Interní kód: 121053-P08-2006.01 ; 2006
  Technické parametry: Vícedílný, rozebíratelný přípravek s protlačovacími trny pro přípravu otvorů, které lze při opotřebení vyměnit. Váha 400 g, přípravek umožnuje vytvrzení jedné dlahy.
  Ekonomické parametry: Zvýšení produkce kompozitních dlah, při které odpadá potřeba dodatečného zpracování při přípravě otvorů pro kortikální šrouby
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: composite * bone plate * compression molding
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182018

             
   
   
 10. 10.
  0338173 - ÚSMH 2010 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Balík, Karel - Suchý, Tomáš - Černý, Martin - Sucharda, Zbyněk - Sochor, M.
  Kostní dlaha na bázi polysiloxanu a R-skla s protlačovanými otvory pro kortikální šrouby: a) dlaha s křížením vláken 45/45°; b) dlaha s křížením vláken 0/90°.
  [Bone plates based on polysiloxane and R-glass with broached holes for cortical screws: a) plate with crossing of bundles 45/45°; b) plate with crossing of bundles 0/90°.]
  Interní kód: 121053-P09-2006.02 ; 2006
  Technické parametry: Kompozitní dlaha s protlačovanými otvory pro kortikální šrouby, dva typy křížení vláken, váha cca 100 g
  Ekonomické parametry: Snížení rizika reoperace. Snížení výrobních nákladů oproti standardně používaným dlahám
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: bone plates * glass fibers * long bones
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182016

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.