Výsledky vyhledávání

  1. 1. 0050974 - UGN-S 2007 SIGLE CZ cze E - Elektronický dokument
    Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Kořínek, R. - Žůrek, P.
    Historická důlní díla jako přírodní experimentální laboratoře.
    [Historic mining workings as natural experimental research laboratories.]
    Příbram: Hornická Příbram, 2006. CD-ROM
    Grant CEP: GA ČR GA105/06/0068
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Klíčová slova: Medieval Mine Jeronym * geomechanical measurement
    Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
    file://G:/tradice/T03 Kalab.htm
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0140978