Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0350095 - UGN-S 2013 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Lednická, Markéta - Doležalová, Hana - Hrubešová, E.
  Studium seizmických účinků v okolí seizmické stanice v závislosti na místních geologických podmínkách.
  [Study of Seismic Impacts in Surroundings of Seismic Station Depending on Local Geological Conditions.]
  Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, Montanex, a.s, 2010. 126 s. Documenta Geonica, 2010/2. ISBN 978-80-7225-339-5
  Grant CEP: GA ČR GA105/07/0878
  Grant ostatní:GA Mšk(CZ) 1M0579
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: mining induced seismicity * local geology * subsidence area
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190184
   
 2. 2.
  0313258 - UGN-S 2009 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Žůrek, P. - Kořínek, R. - Kaláb, Zdeněk - Hrubešová, E. - Knejzlík, Jaromír - Daněk, T. - Kukutsch, Radovan - Michalčík, P. - Lednická, Markéta - Rambouský, Zdeněk
  Historický Důl Jeroným v Čisté.
  [Medieval Mine Jeroným in Čistá.]
  1. - Ostrava: Ediční středisko VŠB TU Ostrava, 2008. 82 s. ISBN 978-80-248-1757-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA105/06/0068
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Medieval Mine Jeroným * stability of underground spaces * monitoring
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164134