Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0452614 - ÚT 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jaňour, Zbyněk
  Přístupy uplatňované pro modelování rozptylu těžkého plynu.
  [Approaches for the modelling of heavy gas dispersion.]
  Praha: T-SOFT a.s, 2015. 46 s. Z-1543/15.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: atmospheric boundary layer * heavy gas * modelling
  Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0255260
   
 2. 2.
  0447015 - ÚT 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Nosek, Štěpán - Jaňour, Zbyněk
  Metodika hodnocení šíření prašnosti v komplikovaném terénu po realizaci protiprašné stěny.
  [The methodology of the evaluation of the dissemination of dust in the complicated terrain after the dust-proof walls.]
  Praha: Technologická agentura ČR, 2015. 17 s. Z-1534/15.
  Grant CEP: GA TA ČR TA01020428
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: coal dust * physical modelling * wind tunnel * dust-proof wall
  Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251623
   
 3. 3.
  0447012 - ÚT 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Nosek, Štěpán - Jaňour, Zbyněk
  Metodika Hodnocení šíření prašnosti v komplikovaném terénu po realizaci výrazných topografických změn.
  [The methodology of the evaluation of the dissemination of dust in the complicated terrain after the implementation of the major topographical changes.]
  Praha: Technologická agentura ČR, 2015. 24 s. Z-1533/15.
  Grant CEP: GA TA ČR TA01020428
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: coal dust * physical modelling * wind tunnel * complicated terrain
  Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251622
   
 4. 4.
  0447011 - ÚT 2016 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Nosek, Štěpán - Jaňour, Zbyněk
  Metodika Hodnocení šíření prašnosti v komplikovaném terénu s plošným zdrojem.
  [The methodology of the evaluation of the dissemination of dust in the complicated terrain with area source.]
  Praha: Technologická agentura ČR, 2015. 36 s. Z-1532/15.
  Grant CEP: GA TA ČR TA01020428
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: coal dust * physical modelling * wind tunnel
  Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251621
   
 5. 5.
  0211649 - UT-L 20000046 SIGLE CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jaňour, Zbyněk
  Výzkum kvality ovzduší v závodě a přilehlém okolí /Z 1287/00/.
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2000. 73 s.
  Grant ostatní:ÚT AV ČR(CZ) HS 3/99
  Klíčová slova: flow * physical simulation
  Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0107198
   
 6. 6.
  0103502 - UT-L 20040008 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jaňour, Zbyněk - Zelinger, Zdeněk
  Zpráva o výsledcích činnosti a plněníI programu výzkumu laboratoř modelování fysikálních a chemických procesů v atmosféře.
  [Report on results of Laboratory of the physical and chemical processes in the atmosphere modelling activities and research progress.]
  Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. 7 s.
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3040101; GA MŠk OC 715.10
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
  Klíčová slova: pollutants * simulation * measurement
  Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010809