Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0556201 - ÚT 2022 RIV CZ cze L4 - Software
  Klepač, Vilém - Parma, Slavomír - Gabriel, Dušan
  Library of codes for plasticity models implementation (TN01000024/08-V008).
  [Knihovna procedur pro implementaci modelu plasticity (TN01000024/08-V008).]
  Interní kód: INV21-062 ; 2021
  Technické parametry: Softwarová knihovna byla vyvinuta pro modelování nelineární odezvy elastoplastického chování kovových materiálu vyrábených aditivními technologiemi, resp. 3D tiskem. Softwarová knihovna je registrována v knihovně ÚT AV ČR s interním číslem INV21-062 a je přístupná všem spoluřešitelům dílčího projektu: Automation and production system optimization, případně i dalším zájemcům konsorcia NCK KUI prostřednictvím stránek https://www.it.cas.cz/d4/l041/. Součástí je i stručná uživatelská příručka s návodem použití vyvinuté UMAT v SW Abaqus. Pro podrobnosti kontaktujte: Ing. Dušan Gabriel, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR,v. v. i., email: gabriel@it.cas.cz, tel: 266 052 026
  Ekonomické parametry: Softwarová knihovna bude využita pro simulaci nelineárního elastoplastickéhjo chování 3D tištěných kovových materiálů s cílem optimalizace jejich mechanických vlastností s ohledem na různé parametry výrobního procesu a vývoj zkušebních postupů. Aplikace simulačního software přispěje k časové úspoře při návrhu nových materiálů a struktur vyrobených technologií 3D tisku kovů.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000024
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: FEM * plasticity models * 3D printed metal structures
  Obor OECD: Applied mechanics
  https://www.it.cas.cz/d4/l041/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330659
   
   
 2. 2.
  0549712 - ÚT 2022 RIV CZ cze L4 - Software
  Štefan, Jan - Gabriel, Dušan - Masák, Jan - Krofta, Josef - Mračko, Michal - Materna, A. - Kovářík, O. - Joch, Jaroslav
  V4: Software a reprezentativní model – výzkumná zpráva popisující výpočetní modely.
  [V4: Software and representative model - research report describing numerical models.]
  Interní kód: INV21-061 ; 2021
  Technické parametry: Software – digitální dvojče – sestává ze dvou komponent. Tou první je model únavové životnosti, který slouží k provádění numerických simulací kinetiky šíření únavové trhliny modelovou konstrukcí ve formě potrubí mechanicky zatěžovaného cyklickým čtyřbodovým ohybem. Druhou komponentou je model ultrazvukových vln, který provádí numerické simulace šíření vln vysílaných do modelové konstrukce prostřednictvím piezoelektrických budičů, a který slouží k hodnocení odezvy konstrukce na toto buzení.
  Ekonomické parametry: Výstup zapadá do kontextu odborného řešení projektu tím způsobem, že tvoří jednu z komponent hlavního výstupu projektu NEMENUS (výstup V6), kterým je tzv. reprezentativní SHM model. Jedná se v podstatě laboratorní model (funkční vzorek), na němž má být demonstrován možný způsob monitorování vytipovaného mechanismu provozní degradace, se kterými se setkávají provozovatelé českých jaderných elektráren, a na němž má být současně prokázána schopnost predikce rozvoje poškození, resp. zajištění včasné indikace mezního stavu konstrukce.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TK01030108
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: digital twin * fracture mechanics * ultrasound methods
  Obor OECD: Nuclear related engineering
  https://www.it.cas.cz/d4/l041/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327755
   
   
 3. 3.
  0540999 - ÚT 2021 RIV CZ cze L4 - Software
  Gabriel, Dušan - Masák, Jan - Parma, Slavomír - Marek, René - Pařík, Petr - Plešek, Jiří
  Knihovna procedur pro implementaci modelů plasticity a creepu (TN01000024/08-V005).
  [Library of codes for plasticity and creep models implementation (TN01000024/08-V005).]
  Interní kód: INV20-061 ; 2020
  Technické parametry: Softwarová knihovna pokročilých materiálových modelů umožní zpřesnění predikce stávajících simulačních nástrojů na bázi metody konečných prvků (MKP) pro modelování elastoplastické a creepové odezvy 3D tištěných kovových materiálů. Softwarová knihovna je registrována v knihovně ÚT AV ČR s interním číslem INV20-061 a je přístupná všem spoluřešitelům dílčího projektu: Automation and production system optimization, případně i dalším zájemcům konsorcia NCK KUI prostřednictvím stránek http://www.pmd-fem.com/ MKP systému PMD. Součástí je i stručná uživatelská příručka umožňující seznámení s ovládáním programu a zadáváním vstupních dat. Pro podrobnosti kontaktujte: Ing. Dušan Gabriel, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR,v. v. i., email: gabriel@it.cas.cz, tel: 266 052 026
  Ekonomické parametry: Softwarová knihovna bude využita při simulaci chování 3D tištěných kovových materiálů s cílem optimalizace jejich mechanických vlastností s ohledem na různé parametry výrobního procesu a vývoj zkušebních postupů. Aplikace navrženého simulačního software přispěje k úspoře při designu nových materiálů a struktur vyrobených technologií 3D tisku kovů
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000024
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: FEM * plasticity and creep models * metal 3D-printed structures
  Obor OECD: Applied mechanics
  http://www.pmd-fem.com/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0318587
   
   
 4. 4.
  0313382 - ÚT 2009 RIV CZ cze L4 - Software
  Gabriel, Dušan - Plešek, Jiří
  Explicitní řešič nelineárních pohybových rovnic v MKP.
  [Explicit finite element solver of nonlinear equilibrium equation.]
  Interní kód: ev. č. INV-08006 ; 2008
  Technické parametry: program pro simulaci odezvy nelineárních dynamických soustav

  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: FEM * nonlinear dynamics * explicit integration methods
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164221
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.