Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0536664 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Müllerová, Ilona - Frank, Luděk - Konvalina, Ivo - Materna-Mikmeková, Eliška - Sýkora, Jiří
  Držák vzorku pro elektronově indukované čištění v REM.
  [Specimen holder for the electron induced cleanning in SEM.]
  Interní kód: APL-2020-11 ; 2020
  Technické parametry: Funkční vzorek stolku preparátu pro rastrovací prozařovací mikroskopii s extrémně pomalými elektrony tvoří kapsle preparátu s vloženým preparátem, nosné rameno z nevodivého materiálu, držák ramene, upravený vozík stolku a přívod vysokého potenciálu. Výsledek byl realizován pro ověření elektronově optických vlastností rekonstruovaného stolku preparátu pro mikroskop Magellan 400L, v rámci programu Národního centra kompetence - projekt Centrum elektronové a fotonové optiky.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ilona@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: electron microscopy * scanning electron microscopy * scanning transmission electron microscopy * extremely slow electrons * specimen stage
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314400
   
   
 2. 2.
  0536443 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Konvalina, Ivo - Frank, Luděk - Radlička, Tomáš - Zobač, Martin - Vlček, Ivan - Sýkora, Jiří - Klein, Pavel - Müllerová, Ilona - Materna-Mikmeková, Eliška
  Elektrostatický tubus pro 2D detekci v UHV systému (mimo-osový pixelový detektor).
  [Electrostatic column for 2D detection in UHV system (off-axis pixelated detector).]
  Interní kód: APL-2020-06 ; 2020
  Technické parametry: Funkční vzorek projekčního elektrostatického tubusu tvoří tři elektrostatické multipólové korektory, jedna rotačně symetrická elektrostatická čočka, stínítko, řídící elektronika s programovatelnými napěťovými zdroji a kabeláž. Výsledek byl realizován pro ověření elektronově optických vlastností projekčního elektrostatického tubusu v rámci programu Národního centra kompetence - projekt Centrum elektronové a fotonové optiky.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ivo Konvalina, Ph.D., kimiki@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: electron microscopy * electrostatic column * multipole corrector * electrostatic lens * 2D detection
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314219
   
   
 3. 3.
  0499074 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Frank, Luděk - Klein, Pavel - Konvalina, Ivo - Müllerová, Ilona - Radlička, Tomáš - Piňos, Jakub - Sýkora, Jiří
  Spektrometr energií velmi pomalých elektronů.
  [Spectrometer of energies of very slow electrons.]
  Interní kód: APL-2018-13 ; 2018
  Technické parametry: Funkční vzorek byl vyroben s cílem ověřit vlastnosti návrhu a konstrukce spektrometru energií velmi pomalých elektronů na principu doby průletu. Spektrometr obsahuje ve směru průletu elektronů preparát, první elektrodu, transportní tubus, druhou elektrodu, driftovou trubici s elektromagnetickým stíněním a detektor. Preparátem je velmi tenká vrstva libovolného technického materiálu o tloušťce v jednotkách nanometrů, kterou je možné prosvítit velmi pomalými elektrony o energii 100 eV a méně. Dominantní volbou preparátů jsou dvourozměrné krystaly o tloušťce nanejvýš několika atomových vrstev, např. grafén.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: RNDr. Luděk Frank, DrSc., ludek@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010046; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: time-of-flight spectrometer * energy distribution of electrons * slow electrons * two-dimensional crystals * graphene
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291357
   
   
 4. 4.
  0379940 - ÚPT 2012 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Müllerová, Ilona - Frank, Luděk - Klein, Pavel - Sýkora, Jiří
  Detektor krystalografického kontrastu s vysokým rozlišením pro zobrazování velmi pomalými elektrony.
  [Detector of high resolution crystallographic contrast for the imaging with very low energy electrons.]
  Interní kód: BSE13 ; 2012
  Technické parametry: Detektor krystalografického kontrastu pro zobrazování v rastrovacím elektronovém mikroskopu s velmi pomalými elektrony, který má vysokou sběrovou účinnost pro široký úhlový rozsah signálních elektronů.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek laboratorního zařízení nutného pro další vývoj, který byl realizovaný při řešení grantu s předpokladem budoucího komerčního využití v zařízení, jehož je součástí.
  Grant CEP: GA MPO FR-TI3/323
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: scanning low energy electron microscopy * crystallographic contrast
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0210786
   
   
 5. 5.
  0379939 - ÚPT 2012 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Müllerová, Ilona - Frank, Luděk - Klein, Pavel - Sýkora, Jiří
  Detektor pomalých prošlých elektronů pro ultravysokovakuovou aparaturu rastrovacího elektronového mikroskopu s velmi pomalými elektrony.
  [Detector of transmitted very low energy electrons for the ultra high vacuum scanning low energy electron microscope.]
  Interní kód: PP-13 ; 2012
  Technické parametry: Realizovaný scintilační detektor velmi pomalých prošlých elektronů pro ultravysokovakuovou aparaturu na bázi monokrystalu YAG, zasouvatelný v rozsahu 100 mm a jemně polohovatelný ve všech třech osách, s fotonásobičem a předzesilovačem.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek laboratorního zařízení nutného pro další vývoj, který byl realizovaný při řešení grantu s předpokladem budoucího komerčního využití v zařízení, jehož je součástí.
  Grant CEP: GA MPO FR-TI3/323
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: scintillation detector * transmitted electrons * scanning low energy electron microscopy
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0210785
   
   
 6. 6.
  0336649 - ÚPT 2010 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Sirný, Mojmír - Müllerová, Ilona
  Vysokonapěťový zdroj pro vypékání vzorku v ultra-vakuu.
  [High voltage power supply for the heating of the specimen in the ultra-high-vacuum.]
  Interní kód: 5511-4 ; 2009
  Technické parametry: Určen pro vyhřívání vzorku proudem emitovaných elektronů, kladný potenciál 0 až 2 kV pro vzorek s proudem od 0 do 100 mA, zdroj 0 až 40 V / 0 až 10 A pro vlásenku katody jako zdroje elektronů, termočlánek pro měření teploty vzorku na vysokém potenciálu.
  Ekonomické parametry: Funkční vzor je určen pro bezkontaktní zahřívání preparátů proudem emitovaných elektronů v aparaturách ke studiu povrchů pevných látek, lze použít univerzálně v daném typu aparatur.
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100650902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: specimen heating * electron bombardment
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180838
   
   
 7. 7.
  0336638 - ÚPT 2010 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Müllerová, Ilona - Hovorka, Miloš - Klein, Pavel
  Polovodičový detektor pomalých elektronů prošlých vzorkem.
  [Semiconductor detector of slow electrons transmitted through the specimen.]
  Interní kód: 5511-1 ; 2009
  Technické parametry: Detektor velmi pomalých elektronů prošlých vzorkem se záběrem celé vyzařovací charakteristiky +-90 deg od normály povrchu, rozměr detektoru 5x5 mm, PIN struktura, 100% sběrová účinnost, zesílení až 3000x i při energii elektronů pod 1 eV.
  Ekonomické parametry: Funkční vzor je možné zavést do každého rastrovacího mikroskopu se vzorkem na vysokém potenciálu a realizovat tak režim STEM s velmi nízkou energií.
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100650902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: very low energy STEM * cathode lens
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180830
   
   
 8. 8.
  0095347 - ÚPT 2008 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Müllerová, Ilona - Klein, Pavel - Konvalina, Ivo
  Mnohakanálový detektor pomalých zpětně odražených elektronů.
  [Multichannel detector of low energy backscattered electrons.]
  Interní kód: 5532 ; 2007
  Technické parametry: Paralelní osmikanálový detektor úhlového rozložení pomalých, zpětně odražených elektronů se zesilovačem na bázi kanálkové destičky.
  Ekonomické parametry: Předběžně nelze stanovit.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: multi-channel-plate detector * basckscattered electrons * low energy electrons * scanning electron microscope
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0154962
   
   
 9. 9.
  0047353 - ÚPT 2006 RIV CZ eng L - Prototyp, funkční vzorek
  Müllerová, Ilona - Frank, Luděk
  Methodology of slow electron microscopy with cathode lens.
  [Metodika mikroskopie pomalými elektrony s katodovou čočkou.]
  Interní kód: SLEEM ; 2005
  Technické parametry: Metodika rastrovací elektronové mikroskopie elektrony o libovolně nízké energii s vysokým rozlišením obrazu, realizovaná pomocí tzv. katodové čočky.
  Ekonomické parametry: Podstatné rozšíření zobrazovacích možností rastrovacího elektronového mikroskopu, získání nových typů obrazových kontrastů.
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: low energy electron microscopy * nano-diagnostics
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0138285
   
   
 10. 10.
  0047352 - ÚPT 2006 RIV CZ eng L - Prototyp, funkční vzorek
  El Gomati, M. M. - Frank, Luděk - Müllerová, Ilona
  Electron detectors.
  [Elektronové detektory.]
  Interní kód: EDUS ; 2003
  Technické parametry: Nový typ detektoru pro kompaktní rastrovací mikroskop s velmi pomalými elektrony
  Ekonomické parametry: Patent číslo US 6,570,163: platnost patentu pro USA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2065902
  Klíčová slova: electron detectors * low energy electron microscopy
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0138284
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.