Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0566624 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šilhan, Lukáš - Šerý, Mojmír - Ježek, Jan - Trtílek, M. - Rataj, T. - Matějka, T.
  Ramanův spektrometr pro analýzu rostlin.
  [Raman spectrometer for plant analysis.]
  Interní kód: APL-2022-23 ; 2022
  Technické parametry: Ramanův spektrometr slouží k měření metabolických látek a patogenů v rostlinách. Spektrometr se skládá z optické, mechanické a elektronické části. Uložení optických komponent je docíleno pomocí kinematických držáků (kolimátoru, fokusačního zrcadla, difrakční mřížky a kolimačního zrcadla). Za účelem vyšší stability je zařízení vyrobeno z duralové slitiny. Vstupní port spektrometru je vybaven optickým filtrem pro odstranění budícího signálu. Celek je doplněn vysoce citlivou kamerou pro snížení limitů detekce analyzovaných látek.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010535
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Raman spectrometer * spectroscopy * plant analysis
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337943

             
   
   
 2. 2.
  0566612 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Šilhan, Lukáš - Šerý, Mojmír - Trtílek, M. - Rataj, T. - Matějka, T.
  Kompaktní měřící hlava pro buzení a akvizici ramanovských spekter.
  [Compact measuring head for excitation and acquisition of Raman spectra.]
  Interní kód: APL-2022-22 ; 2022
  Technické parametry: Kompaktní měřící hlava pro buzení a akvizici ramanovských spekter slouží k měření metabolických látek a patogenů v rostlinách. Měřící hlava se skládá z optické, mechanické a elektronické části. Vstupní a výstupní optické vlákna jsou pevně uchycena v kolimátorech. Uložení zrcadel je řešeno pomocí kinematických držáků. Za účelem vyšší stability je zařízení vyrobeno z duralové slitiny. Pro fokusaci záření na vzorek je možné využít kolimační čočky nebo mikroskopového objektivu. Celek je doplněn miniaturní kamerou pro kvalitní zaostření na měřený vzorek.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010535
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Raman spectrometer * spectroscopy * plant analysis
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337932

             
   
   
 3. 3.
  0536415 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hrubanová, Kamila - Ježek, Jan - Láznička, Tomáš - Krzyžánek, Vladislav - Králík, Tomáš - Bernatová, Silvie
  Sestava pro korelační analýzu vzorků pomocí kryogenní rastrovací elektronové mikroskopie (cryo-SEM) a Ramanovy mikro-spektroskopie.
  [The tool for correlation of cryo-SEM and cryo-Raman spectroscopy.]
  Interní kód: APL-2020-05 ; 2020
  Technické parametry: Sestava umožňuje pevné uchycení tří druhů držáků vzorků, díky tomu je kompatibilní se třemi komerčními systémy pro kryogenní přípravu vzorku pro cryo-SEM (Leica microsystems, Gatan nebo Quorum). Místo pro umístění těchto držáků vzorků je vyrobeno pomocí 3D tisku z teplotně odolného plastu (ABS). Tato část je umístěna v Dewarově nádobě a obsahuje také uchycení teplotního čidla typu PT100 pro měření hladiny tekutého kryogenu. Odnímatelná Dewarova nádoba je na své spodní části vybavena podstavcem pro přesné posazení na motorizovaný posuvný systém. Sestava motorizovaného posuvného systému umožňující velmi přesný piezo-posuv v ose X a Y je pevně přichycena k ramenu, které je kompatibilní s tělem Ramanova mikro-spektrometru InVia (Renishaw). Díky geometrii tohoto ramena je možné využít originální posuv mikroskopu v ose Z. Rameno je připevněno třemi šrouby. Součástí sestavy je kryt objektivu vyrobený pomocí 3D tisku, jehož součástí je kryt, který je velmi stabilní i při teplotách blížících se teplotě tekutého dusíku při atmosférickém tlaku. Jeho hlavním úkolem je minimalizovat kontaminace způsobené kondenzací vzdušné vlhkosti.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., dobranska@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Cryo-SEM * Raman spectroscopy * electron microscopy
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314183

             
   
   
 4. 4.
  0517633 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Brzobohatý, Oto - Jonáš, Alexandr
  Konstrukce cely pro RF past.
  [Cell design for RF trap.]
  Interní kód: APL-2019-12 ; 2019
  Technické parametry: Kvadrupólová iontová past je tvořená dvěma trojitými břitovými nerezovými elektrodami a dvěma jednoduchými břitovými elektrodami umístěnými do čtverce o hraně 0,5 mm, vedle nichž jsou 4 kompenzační nerezové drátové elektrody. Břitové elektrody jsou přišroubovány na hranoly z plastu, které jsou umístěny v nerezové kleci o rozměrech 12 mm x 20 mm x 20 mm. Kompenzační elektrody jsou vsazeny do plastových držáků ve tvaru kuželu. Celá sestava je umístěna na nerezové desce, která slouží jako montážní platforma. Tato past je připravená pro použití jak ve vzduchu, tak i ve vakuu.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_026/0008460
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Paul trap * optical trapping
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302937

             
   
   
 5. 5.
  0499071 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Zařízení pro teplotní kontrolu enzymatických reakcí.
  [Device for temperature control of enzymatic reactions.]
  Interní kód: APL-2018-12 ; 2018
  Technické parametry: Zařízení je složené z měděného bloku s otvorem pro umístění lahvičky s vodou, do které je vložena plastová kapilára pro průtok média, které je třeba tepelně ovlivnit. Celý blok je tepelně stabilizovaný Pelletierovým článkem o rozměrech 30 mm x 30 mm, který je z druhé strany chlazený chladičem počítačového procesoru s pomaloběžným větrákem. Teplotní stabilizátor je připevněn na plexisklové kostce a od okolního prostředí je kromě ventilátoru izolován polystyrénem. Celý systém je řízen teplotní kontrolérem TEC-1089-SV od firmy Meerstetter Engineering.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: temperature stabilization * enzymatic reaction
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291354

             
   
   
 6. 6.
  0499000 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan - Samek, Ota
  Mikrofluidní čip pro měření růstu bakterií.
  [Microfluidic chip for measuring of bacterial growth.]
  Interní kód: APL-2018-11 ; 2018
  Technické parametry: PDMS čip o rozměrech 40 mm x 24 mm x 5 mm. Dva vstupní kanály pro roztok bakterií a substrát s antibiotiky o průřezu 50 µm x 10 µm se setkávají v jednom kanálu 100 µm x 10 µm. Ve vzdálenosti 1 mm od tohoto spojení je umístěna řada uzavřených postranních kanálů o šířce 10 µm. Tyto kanály mají různou délku od 50 µm do 300 µm a jsou ukončeny komorou o průměru 20 µm, která slouží k pozorování buněk ovlivňovaných změnou okolního média. Zbytek média odtéká odpadním kanálkem.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D., pilat@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010046; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: microfluidic chips * Raman spectroscopy * bacterial growth
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291285

             
   
   
 7. 7.
  0482435 - ÚPT 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Krátký, Stanislav - Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Sobota, Jaroslav
  Substrát pro SERS.
  [Substrate for SERS.]
  Interní kód: APL-2017-07 ; 2017
  Technické parametry: Si čip o rozměrech 8 mm x 8 mm x 0,5 mm s anizotropně leptanou strukturou na povrchu, na kterou je naprášena Au vrstva. Detekční oblast má rozměr 4x4 mm a je tvořena invertovanými pozlacenými nanopyramidami.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Stanislav Krátký, kratky@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: SERS detection
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277873

             
   
   
 8. 8.
  0482434 - ÚPT 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Mikrofluidní čip pro SERS.
  [Microfluidic chip for SERS.]
  Interní kód: APL-2017-06 ; 2017
  Technické parametry: PDMS čip o rozměrech 40 mm x 24 mm x 5 mm. Čtyři vstupní kanály pro enzym, pufr, substrát a fluorescenční sondu o průřezu 50 .mu.m x 100 .mu.m se setkávají v jednom kanálu o stejném průměru a vstupují do kanálu s nosným médiem, kde se tvoří kapénky. Kapénky dále procházejí kanálem o průřezu 200 .mu.m x 100 .mu.m do detekční oblasti. Zde je umístěna komora obsahující Si Au SERS substrát. Odpadní roztok vytéká kanálkem na druhé straně komory.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: microfluidic chips * emulsion micro-droplets * SERS detection
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277872

             
   
   
 9. 9.
  0467148 - ÚPT 2017 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan
  Dvoukanálový fluorescenční systém s optickými vlákny.
  [Two channel fluorescence system with optical fibers.]
  Interní kód: APL-2016-06 ; 2016
  Technické parametry: Kompaktní sestava se skládá ze dvou čerpacích laserů o vlnových délkách 532 nm a 445 nm, které jsou zavedeny odrazem na dichroidních zrcadlech a kolimátory do navzájem nezávislých optických vláken. Vlákna slouží pro zavedení excitačních vlnových délek do vzorku a k následnému sběru fluorescenčního signálu ze vzorku vycházejícího. Fluorescence vycházející z vláken je detekována dvěma vysoce citlivými fotodiodami umístěnými za filtry blokujícími vlnovou délku čerpacího laseru. Záření je na diodu fokusováno kolimační čočkou. Hodnoty intenzity jsou sbírány jednou měřicí kartou. Zařízení je koncipováno jako kompaktní systém v kovovém šasi. Výstupy a vstupy na čelním panelu jsou napájení 12 V, dvě optická vlákna, USB výstup z měřicí karty, TTL signál z měřicí karty a vypínače jednotlivých laserů.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu a využívaný příjemcem s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Klíčová slova: fluorescence detection * optical fiber
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265276

             
   
   
 10. 10.
  0467147 - ÚPT 2017 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Mikrofluidní čip pro dielektroforetické třídění emulsních kapének planárními elektrodami kombinovaný s detekcí fluorescence.
  [Microfluidic chip for dielectrophoretic sorting of emulsion droplets by planar electrodes combined with fluorescence detection.]
  Interní kód: APL-2016-05 ; 2016
  Technické parametry: PDMS čip o rozměrech 60 mm x 24 mm x 5 mm. Čtyři vstupní kanály pro enzym, pufr, substrát a fluorescenční sondu o průřezu 50 µm x 100 µm se setkávají v jednom kanálu o stejném průměru a vstupují do kanálu s nosným médiem, kde se tvoří kapénky. V krátkém meandru dochází k promíchání složek. Kapénky dále procházejí kanálem o průřezu 200 µm x 100 µm do detekční oblasti. Zde je optickým vláknem, zavedeným kolmo ke kanálku, změřena fluorescence. Za detekčním vláknem jsou na podložním skle dvě planární stříbrné elektrody vytvořené metodou „lift-off“ a generací elektrického pole jsou kapénky směřovány do jednoho ze dvou výstupních otvorů.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu a využívaný příjemcem s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Klíčová slova: microfluidic chips * emulsion micro-droplets * fluorescent detection * dielectrical sorting
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265275

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.