Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0582171 - ÚPT 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Brzobohatý, Oto - Maňka, Tadeáš
  Vakuová mini komora s integrovaným dutým fotonickým vláknem pro nakládání a transport nanočástic.
  [Vacuum mini-chamber with integrated hollow photonic fiber for loading and transporting nanoparticles.]
  Interní kód: APL-2023-17 ; 2023
  Technické parametry: Vakuová mini komora s integrovaným dutým fotonickým vláknem pro nakládání a transport nanočástic slouží jako zdroj částic pro měřící komoru. Částice jsou zachyceny laserem optickými silami a transportovány dutým optickým vláknem do druhé vakuové komory. Jednotlivé komponenty jsou vytištěny na 3D tiskárně a následně povrchově upraveny tak aby byly vakuově kompatibilní. Těsnění vlákna je řešeno silikonovou hadičkou a těsnícími o-kroužky. Komora je do sestavy připojitelná s využitím klecového systému.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_026/0008460
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: optical forces * vacuum * nanoparticles
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0350250
   
   
 2. 2.
  0580359 - ÚPT 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Láznička, Tomáš - Hrubanová, Kamila - Ježek, Jan - Krzyžánek, Vladislav
  Mikrofluidní čip umožňující mrazovou analýzu pomocí Ramanovy spektroskopie a cryo-SEM.
  [Microfluidic chip enabling frost analysis by Raman spectroscopy and cryo-SEM.]
  Interní kód: APL-2023-07 ; 2023
  Technické parametry: Hlavními složkami mikrofluidního čipu jsou dvě tenké fólie z polydimethylsiloxanu (PDMS) o rozměrech 18x12 mm a tloušťce 200 µm. V jedné z fólií jsou pomocí litografie vytvořeny dva kanály o hloubce 40 um a šířce 200, které ústí do komory o průměru 1 mm a prochází skrz celou fólii. Obě fólie jsou k sobě spojeny pomocí kyslíkové plazmy tak, aby byly vytvořené kanálky uzavřeny. Stejným způsobem je k tenké fólii obsahující komoru (a uzavírá ji z druhé strany) připevněn safírový disk umožňující kontinuální pozorování kapalin. Dalším důležitým prvkem, který je následně k čipu připevněn jsou vstupní porty, kterými je kapalina přiváděna a odváděna z chipu, ty přidávají mikrofluidnímu čipu na své výšce, která je ve výsledku 6 mm.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., hrubanova@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2023050
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) MSM100652102
  Program: Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: microfluidic chip * Raman spectroscopy * SEM * cryo-SEM
  Obor OECD: Nano-processes (applications on nano-scale)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0349149
   
   
 3. 3.
  0580254 - ÚPT 2024 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Šilhan, Lukáš - Šerý, Mojmír - Matějka, T. - Rataj, T. - Trtílek, M.
  ROMED - Robotický systém pro detekci metabolických látek a patogenů v rostlinách.
  [ROMED - Robotic system for detection of metabolic substances and pathogens in plants.]
  Interní kód: APL-2023-06 ; 2023
  Technické parametry: Robotický systém pro detekci Ramanova rozptylu generovaného vlnovou délkou 785 nm se skládá z laserového zdroje emitující na vlnové délce 785 nm, měřící hlavy, sloužící k zaostření laserového záření na vzorek a ke sběru měřeného signálu, která je umístěna na robotickém rameni, spektrometru a citlivé spektroskopické kamery. Systém umožňuje sběr ramanovské záření ve spektrálním rozsahu 300 cm-1 – 2000 cm-1. Laser, měřící hlava a spektrometr jsou navzájem propojeny optickými vlákny.
  Ekonomické parametry: Prototyp realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010535
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Raman spectrometer * spectroscopy * plant analysis
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0349002
   
   
 4. 4.
  0566624 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Šilhan, Lukáš - Šerý, Mojmír - Ježek, Jan - Trtílek, M. - Rataj, T. - Matějka, T.
  Ramanův spektrometr pro analýzu rostlin.
  [Raman spectrometer for plant analysis.]
  Interní kód: APL-2022-23 ; 2022
  Technické parametry: Ramanův spektrometr slouží k měření metabolických látek a patogenů v rostlinách. Spektrometr se skládá z optické, mechanické a elektronické části. Uložení optických komponent je docíleno pomocí kinematických držáků (kolimátoru, fokusačního zrcadla, difrakční mřížky a kolimačního zrcadla). Za účelem vyšší stability je zařízení vyrobeno z duralové slitiny. Vstupní port spektrometru je vybaven optickým filtrem pro odstranění budícího signálu. Celek je doplněn vysoce citlivou kamerou pro snížení limitů detekce analyzovaných látek.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010535
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Raman spectrometer * spectroscopy * plant analysis
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337943
   
   
 5. 5.
  0566612 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Šilhan, Lukáš - Šerý, Mojmír - Trtílek, M. - Rataj, T. - Matějka, T.
  Kompaktní měřící hlava pro buzení a akvizici ramanovských spekter.
  [Compact measuring head for excitation and acquisition of Raman spectra.]
  Interní kód: APL-2022-22 ; 2022
  Technické parametry: Kompaktní měřící hlava pro buzení a akvizici ramanovských spekter slouží k měření metabolických látek a patogenů v rostlinách. Měřící hlava se skládá z optické, mechanické a elektronické části. Vstupní a výstupní optické vlákna jsou pevně uchycena v kolimátorech. Uložení zrcadel je řešeno pomocí kinematických držáků. Za účelem vyšší stability je zařízení vyrobeno z duralové slitiny. Pro fokusaci záření na vzorek je možné využít kolimační čočky nebo mikroskopového objektivu. Celek je doplněn miniaturní kamerou pro kvalitní zaostření na měřený vzorek.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010535
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Raman spectrometer * spectroscopy * plant analysis
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0337932
   
   
 6. 6.
  0536415 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hrubanová, Kamila - Ježek, Jan - Láznička, Tomáš - Krzyžánek, Vladislav - Králík, Tomáš - Bernatová, Silvie
  Sestava pro korelační analýzu vzorků pomocí kryogenní rastrovací elektronové mikroskopie (cryo-SEM) a Ramanovy mikro-spektroskopie.
  [The tool for correlation of cryo-SEM and cryo-Raman spectroscopy.]
  Interní kód: APL-2020-05 ; 2020
  Technické parametry: Sestava umožňuje pevné uchycení tří druhů držáků vzorků, díky tomu je kompatibilní se třemi komerčními systémy pro kryogenní přípravu vzorku pro cryo-SEM (Leica microsystems, Gatan nebo Quorum). Místo pro umístění těchto držáků vzorků je vyrobeno pomocí 3D tisku z teplotně odolného plastu (ABS). Tato část je umístěna v Dewarově nádobě a obsahuje také uchycení teplotního čidla typu PT100 pro měření hladiny tekutého kryogenu. Odnímatelná Dewarova nádoba je na své spodní části vybavena podstavcem pro přesné posazení na motorizovaný posuvný systém. Sestava motorizovaného posuvného systému umožňující velmi přesný piezo-posuv v ose X a Y je pevně přichycena k ramenu, které je kompatibilní s tělem Ramanova mikro-spektrometru InVia (Renishaw). Díky geometrii tohoto ramena je možné využít originální posuv mikroskopu v ose Z. Rameno je připevněno třemi šrouby. Součástí sestavy je kryt objektivu vyrobený pomocí 3D tisku, jehož součástí je kryt, který je velmi stabilní i při teplotách blížících se teplotě tekutého dusíku při atmosférickém tlaku. Jeho hlavním úkolem je minimalizovat kontaminace způsobené kondenzací vzdušné vlhkosti.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., dobranska@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Cryo-SEM * Raman spectroscopy * electron microscopy
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314183
   
   
 7. 7.
  0517633 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Brzobohatý, Oto - Jonáš, Alexandr
  Konstrukce cely pro RF past.
  [Cell design for RF trap.]
  Interní kód: APL-2019-12 ; 2019
  Technické parametry: Kvadrupólová iontová past je tvořená dvěma trojitými břitovými nerezovými elektrodami a dvěma jednoduchými břitovými elektrodami umístěnými do čtverce o hraně 0,5 mm, vedle nichž jsou 4 kompenzační nerezové drátové elektrody. Břitové elektrody jsou přišroubovány na hranoly z plastu, které jsou umístěny v nerezové kleci o rozměrech 12 mm x 20 mm x 20 mm. Kompenzační elektrody jsou vsazeny do plastových držáků ve tvaru kuželu. Celá sestava je umístěna na nerezové desce, která slouží jako montážní platforma. Tato past je připravená pro použití jak ve vzduchu, tak i ve vakuu.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_026/0008460
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: Paul trap * optical trapping
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302937
   
   
 8. 8.
  0499071 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Zařízení pro teplotní kontrolu enzymatických reakcí.
  [Device for temperature control of enzymatic reactions.]
  Interní kód: APL-2018-12 ; 2018
  Technické parametry: Zařízení je složené z měděného bloku s otvorem pro umístění lahvičky s vodou, do které je vložena plastová kapilára pro průtok média, které je třeba tepelně ovlivnit. Celý blok je tepelně stabilizovaný Pelletierovým článkem o rozměrech 30 mm x 30 mm, který je z druhé strany chlazený chladičem počítačového procesoru s pomaloběžným větrákem. Teplotní stabilizátor je připevněn na plexisklové kostce a od okolního prostředí je kromě ventilátoru izolován polystyrénem. Celý systém je řízen teplotní kontrolérem TEC-1089-SV od firmy Meerstetter Engineering.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: temperature stabilization * enzymatic reaction
  Obor OECD: Electrical and electronic engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291354
   
   
 9. 9.
  0499000 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan - Samek, Ota
  Mikrofluidní čip pro měření růstu bakterií.
  [Microfluidic chip for measuring of bacterial growth.]
  Interní kód: APL-2018-11 ; 2018
  Technické parametry: PDMS čip o rozměrech 40 mm x 24 mm x 5 mm. Dva vstupní kanály pro roztok bakterií a substrát s antibiotiky o průřezu 50 µm x 10 µm se setkávají v jednom kanálu 100 µm x 10 µm. Ve vzdálenosti 1 mm od tohoto spojení je umístěna řada uzavřených postranních kanálů o šířce 10 µm. Tyto kanály mají různou délku od 50 µm do 300 µm a jsou ukončeny komorou o průměru 20 µm, která slouží k pozorování buněk ovlivňovaných změnou okolního média. Zbytek média odtéká odpadním kanálkem.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D., pilat@isibrno.cz
  Grant CEP: GA TA ČR TG03010046; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: microfluidic chips * Raman spectroscopy * bacterial growth
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291285
   
   
 10. 10.
  0482435 - ÚPT 2018 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Krátký, Stanislav - Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Sobota, Jaroslav
  Substrát pro SERS.
  [Substrate for SERS.]
  Interní kód: APL-2017-07 ; 2017
  Technické parametry: Si čip o rozměrech 8 mm x 8 mm x 0,5 mm s anizotropně leptanou strukturou na povrchu, na kterou je naprášena Au vrstva. Detekční oblast má rozměr 4x4 mm a je tvořena invertovanými pozlacenými nanopyramidami.
  Ekonomické parametry: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Stanislav Krátký, kratky@isibrno.cz
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institucionální podpora: RVO:68081731
  Klíčová slova: SERS detection
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277873
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.