Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0505068 - ÚH 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pivokonský, Martin
  Předmluva recenzenta.
  [Introduction of the reviewer.]
  Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce: Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika. 2. dopl. Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, 2018 - (Kvítek, T.), s. 15-16. ISBN 978-80-270-5244-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: Švihov drinking water reservoir * climate change impact * water and soil interaction * water quality * soil degradation
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie
  Obor OECD: Water resources
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296585
   
 2. 2.
  0497263 - ÚH 2020 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Pivokonský, Martin - Načeradská, Jana - Novotná, Kateřina - Čermáková, Lenka - Vašatová, Petra
  Flocculation of AOM in Water Treatment.
  Flocculation: Processes and Applications. New York: Nova Science, 2019 - (Vollan, E.), s. 107-142. Chemistry Research and Applications. ISBN 978-1-53614-339-3
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-14445S
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: algae * algal organic matter * AOM characterization * coagulation * coagulation mechanism * flocculation * floc properties * water treatment
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292478