Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0179287 - UFP-V 20030166 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nohava, Jiří
  Mechanical Properties of Plasma Sprayed Coatings at Low and High Deformations.
  Workshop ČVUT 2003. Vol. A. Praha: ČVUT Praha, 2003, s. 572-574. ISBN 80-01-02708-2.
  [Workshop ČVUT 2003. Praha (CZ), 10.02.2003-12.02.2003]
  Grant CEP: GA ČR GA106/01/0094
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: Young's modulus, plasma spraying, ceramic coating
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0076088
   
 2. 2.
  0179286 - UFP-V 20030165 CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nohava, Jiří - Siegl, J.
  Wear Mechanism of Al2O3 Coatings Deposited by Water-Stabilized Plasma Spraying.
  Workshop ČVUT 2003. Vol. A. Praha: ČVUT Praha, 2003, s. 574-575. ISBN 80-01-02708-2.
  [Workshop ČVUT 2003. Praha (CZ), 10.02.2003-12.02.2003]
  Grant CEP: GA ČR GA106/01/0094
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: wear, plasma spraying, ceramic coating
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0076087
   
 3. 3.
  0179277 - UFP-V 20030156 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nohava, Jiří - Haušild, P. - Bompard, P.
  Electron Backscattering Diffraction Analysis of Secondary Crack Propagation in Low-Alloy Bainitic Steel.
  Workshop ČVUT 2002. Vol. A. Praha: CVUT, 2002, s. 592-593.
  [Workshop 2002. Praha (CZ), 11.02.2002-13.02.2002]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: electron backscattering difraction, bainitic steel, crack propagation
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0076079
   
 4. 4.
  0179204 - UFP-V 20030083 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nohava, Jiří - Chráska, Pavel
  Wear resistance of Al2O3 and Cr2O3 coatings deposited by water-stabilized plasma spraying.
  Proceedings of 16th International Symposium on Plasma Chemistry. Bari: Department of Chemistry, University of Bari, 2003 - (d'Agostino, R.; Favia, P.; Fracassi, F.; Palumbo, F.), s. -
  [International Symposium on Plasma Chemistry/16th./. Taormina (IT), 22.06.2003-27.06.2003]
  Grant CEP: GA ČR GA106/01/0094
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: plasma spraying, wear resistance, ceramics coatings
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0076011
   
 5. 5.
  0179152 - UFP-V 20030031 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kovařík, O. - Siegl, J. - Nohava, Jiří - Chráska, Pavel
  Young's Modulus and Fatigue Behavior of Plasma Sprayed Alumina Coatings.
  Proceedings of the 2003 International Thermal Spray Conference. Vol. 2. Ohio: ASM International Materials Park, 2003 - (Marple, B.; Moreau, C.), s. 1379-1386. 2. ISBN 0-87170-785-3.
  [Thermal Spray 2003 Advancing the Science and Applying the Technology. Orlando, Florida (US), 05.05.2003-08.05.2003]
  Grant CEP: GA ČR GA106/01/0094
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: plasma sprayed, Young's modulus
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0075960
   
 6. 6.
  0027055 - ÚFP 2006 RIV SI eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chráska, Tomáš - Neufuss, Karel - Dubský, Jiří - Nohava, Jiří
  NOVEL CERAMIC MATERIAL WITH AMORPHOUS AND NANOCRYSTALLINE MICROSTRUCTURE.
  [Nový keramický materiál s amorfní a nanokrystalickou strukturou.]
  Proceedings. Ljubljana, 2005 - (Čeh, M.; Dražič, G.; Fidler, S.), s. 167-168. ISBN 961-6303-69-4.
  [Multinational Congress on Microscopy (7MCM)/7th./. Portorož (SI), 26.06.2005-30.06.2005]
  Grant CEP: GA ČR GP106/04/P012
  Klíčová slova: nanocrystalline ceramics * plasma spraying * heat treatment * electron microscopy
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0117184
   
 7. 7.
  0026973 - ÚFP 2006 RIV CA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chráska, Tomáš - Neufuss, Karel - Dubský, Jiří - Nohava, Jiří - Oberste-Berghaus, J.
  Plasma spraying of a novel material with amorphous and nanocrystalline microstructure.
  [Plazmové stříkání nového keramického materiálu s amorfní a nanokrystalickou strukturou.]
  Thermal Spray connects: Explore its surfacing potential! Düsseldorf: DVS-Verlag, Düsseldorf, 2005 - (Lugscheider, J.), s. 830-835
  [International Thermal Spray Conference, ITSC 2005. Basel (CH), 2.5.2005-4.5.2005]
  Klíčová slova: nanocrystalline ceramics * plasma spraying * heat treatment * abrasion
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0117116
   
 8. 8.
  0026407 - ÚFP 2006 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Písačka, Jan - Neufuss, Karel - Dubský, Jiří - Nohava, Jiří - Kolman, Blahoslav Jan
  Plasma spraying behaviour and properties of synthesized/agglomeratedcalcium/magnesium zirconates versus lime/magnesia stabilized zirconia.
  [Vlastnosti syntetizovaných a aglomerovaných zirkoničitanů stabilizovaných CaO a MgO při plazmovém stříkání, ve srovnání s obdobnými materiály vyrobenými tavením.]
  Proceedings of International Thermal Spray Conference 2005. Düsseldorf: DSV-Verlag, Dusseldorf, 2005 - (Lugscheider, E.), s. 569-574. ISBN 3-87155-793-5.
  [International Thermal Spray Conference 2005. Basilej (CH), 02.05.2005-04.05.2005]
  Grant CEP: GA ČR GA106/03/0710
  Klíčová slova: plasma spraying * zirconates * zirconia * WSP phase
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0116662
   
 9. 9.
  0025702 - ÚFP 2006 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ctibor, Pavel - Nohava, Jiří - Karovičová, I. - Chráska, Pavel - Tuominen, J. - Vuoristo, P.
  Improvement of mechanical properties of Alumina and Zirconia plasma sprayed coatings induced by laser after-treatment.
  [Zlepšení mechanických vlastností plazmových nástřiků oxidů hlinitého a zirkoničitého dosažené pomocí dodatečného ovlivnění laserem.]
  Proceedings of International Thermal Spray Conference 2005. Dusseldorf: DVS-Verlag, Dusseldorf, 2005 - (Lugscheider, E.), s. 1033-1038. ISBN 3-87155-793-5.
  [International Thermal Spray Conference 2005. Basilej (CH), 02.05.2005-04.05.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR KSK1010104
  Klíčová slova: Mechanical properties * Alumina * Zirconia * plasma spraying * laser after-treatment
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0116066
   
 10. 10.
  0022491 - ÚFP 2006 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chráska, Tomáš - Neufuss, Karel - Nohava, Jiří - Dubský, Jiří
  Plasma Spraying of Alumina and Zirconia Nanoceramics.
  [Plazmové stříkání nanokeramiky - oxidu hlinitého a zirkoničitého.]
  Proceedings. Brno, 2004 - (Šandera, P.), s. 85-90. ISBN 80-214-2793-0.
  [Nano ’04 International Conference. Brno (CZ), 13.10.2004-15.10.2004]
  Klíčová slova: nanoceramics * plasma spraying * coatings * heat treatment * alumina * zirconia
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0111226