Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0558929 - ÚJF 2023 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kučera, Jan - Kameník, Jan - Havránek, Vladimír - Krausová, Ivana - Světlík, Ivo - Pachnerová Brabcová, Kateřina - Fikrle, Marek - Chvátil, David
  Recent Achievements in NAA, PAA, XRF, IBA and AMS Applications for Cultural Heritage Investigations at Nuclear Physics Institute, Rez.
  PHYSICS. Roč. 4, č. 2 (2022), s. 491-503. E-ISSN 2624-8174
  Grant CEP: GA MŠk EF16_019/0000728
  Výzkumná infrastruktura: CANAM II - 90056
  Institucionální podpora: RVO:61389005
  Klíčová slova: neutron activation analysis * photon activation analysis * X-ray fluorescence analysis * ion beam analysis * accelerator mass spectrometry * cultural heritage
  Obor OECD: Nuclear physics
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.3390/physics4020033
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0332417
   
   
 2. 2.
  0557117 - GFÚ 2023 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kadlec, Jaroslav - Světlík, Ivo - Rybníček, Michal - Kolář, Tomáš - Stehlík, F. - Petrovský, Eduard - Grison, Hana
  Palaeoenvironmental changes and anthropogenic impact recorded in floodplain sediments: A case study from the lower Morava River Basin (Czech Republic).
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Roč. 597, July (2022), č. článku 111000. ISSN 0031-0182. E-ISSN 1872-616X
  Grant CEP: GA MŠk EF16_019/0000728; GA MŠk(CZ) LTV19011; GA MŠk(CZ) LTC19029; GA MŠk(CZ) LM2018123; GA AV ČR IAAX00130801
  Institucionální podpora: RVO:67985530 ; RVO:61389005 ; RVO:86652079
  Klíčová slova: Strážnické Pomoraví * flood frequency * soil erosion * human activities * magnetic minerals * radiocarbon dating * dendrochronology
  Obor OECD: Geology; Physical chemistry (UJF-V)
  Impakt faktor: 3.565, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018222001705
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331176
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Kadlec2022PPP.pdf13.3 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 3. 3.
  0554519 - ÚJF 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Trampota, F. - Bíšková, Jarmila - Čerevková, A. - Čižmář, I. - Drozdová, E. - Kala, J. - Kos, P. - Květina, Petr - Parma, D. - Přichystal, M. - Světlík, Ivo - Šín, L. - Tvrdý, Z. - Vrána, J.
  Eneolitický kostrový pohřební ritus na Moravě ve světle radiokarbonového datování.
  [The Eneolithic inhumation burial rite in Moravia in light of radiocarbon dating.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 73, č. 3 (2021), s. 315-358. ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA MŠk EF16_019/0000728; GA ČR(CZ) GA19-16304S
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:61389005
  Klíčová slova: Eneolithic * inhumation burial * radiocarbon dating * physical anthropology * chronology
  Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect); Archaeology (ARU-G)
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.35686/AR.2021.11
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0329228
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0554519.pdf016.3 MBOpen Access - CC licenceVydavatelský postprintpovolen
   
   
 4. 4.
  0553762 - ARÚ 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Půlpán, M. - Petriščáková, K. - Kuljavceva Hlavová, J. - Půlpánová-Reszczyńska, A. - Pavúk, P. - Trojánková, Olga - Světlík, Ivo - Kundrát, Pavel
  Skupinové pohřebiště únětické kultury z Lovosic (okr. Litoměřice). K funerálním areálům starší doby bronzové v severozápadních Čechách.
  [The Únětice culture group cemetery from Lovosice (Litoměřice District). On Early Bronze Age burial grounds in Northwest Bohemia.]
  Památky archeologické. Roč. 112, prosinec (2021), s. 101-196. ISSN 0031-0506
  Grant CEP: GA MŠk EF16_019/0000728
  Výzkumná infrastruktura: AIS CR II - 90134
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:61389005
  Klíčová slova: Early Bronze Age * Únětice culture * cemetery structure * group cemetery * multiple graves * stone structure * anthropological characteristics * radiocarbon dating * long-distance contacts
  Obor OECD: Archaeology; Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect) (UJF-V)
  Způsob publikování: Open access
  https://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2021/11/PA_2021_PULPAN_doi.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328488
   
   
 5. 5.
  0551859 - ÚJF 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Adameková, K. - Petřík, J. - Světlík, Ivo - Bíšková, Jarmila - Novák, J. - Bíško, R. - Bajer, A.
  Paleopedologický výzkum nového sprašového záznamu svrchního pleistocénu v Brně-Bohunicích.
  [Palaeopedologic research of a new Upper Pleistocene loess-palaeosol record in Brno-Bohunice.]
  Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports. Roč. 54, č. 1 (2021), s. 41-50. ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA MŠk EF16_019/0000728
  Institucionální podpora: RVO:61389005
  Klíčová slova: Palaeopedology * Physical and chemical proxies * Soil micromorphology * Upper Pleistocene
  Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)
  Způsob publikování: Omezený přístup
  http://www.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/Adamekova_web.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0327069
   
   
 6. 6.
  0546353 - ÚJF 2022 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Petriščáková, K. - Světlík, Ivo - Varadzin, Ladislav
  Pohřby dětí z období únětické kultury v Praze-Běchovicích. Příspěvek k pohřbívání dětí ve starší době bronzové.
  [Infant graves from the period of the Únětice culture in Prague-Běchovice. A contribution on the burying of children in the Early Bronze Age.]
  Archaeologica Pragensia. Roč. 25, č. 1 (2020), s. 61-83. ISSN 0231-6390
  Grant CEP: GA MŠk EF16_019/0000728
  Institucionální podpora: RVO:61389005 ; RVO:67985912
  Klíčová slova: infant graves * burying children * Early Bronze Age * radiocarbon dating
  Obor OECD: Analytical chemistry; Archaeology (ARU-G)
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.academia.edu/44832346/POH%C5%98BY_D%C4%9AT%C3%8D_Z_OBDOB%C3%8D_%C3%9AN%C4%9ATICK%C3%89_KULTURY_V_PRAZE_B%C4%9ACHOVIC%C3%8DCH_P%C5%98%C3%8DSP%C4%9AVEK_K_POH%C5%98B%C3%8DV%C3%81N%C3%8D_D%C4%9AT%C3%8D_VE_STAR%C5%A0%C3%8D_DOB%C4%9A_BRONZOV%C3%89_Infant_graves_from_the_period_of_the_%C3%9An%C4%9Btice_culture_in_Prague_B%C4%9Bchovice_A_contribution_on_the_burying_of_children_in_the_Early_Bronze_Age
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322881
   
   
 7. 7.
  0545192 - ÚJF 2022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Suchý, Václav - Pachnerová Brabcová, Kateřina - Zachariáš, J. - Světlík, Ivo - Borecká, Lenka
  Gothic-Arch Calcite from Speleothems of the Bohemian Karst (Czech Republic): Its Occurrence, Microscopic Ultrastructure and Possible Mechanism of Growth.
  Minerals. Roč. 11, č. 8 (2021), č. článku 866. E-ISSN 2075-163X
  Grant CEP: GA MŠk EF16_019/0000728
  Institucionální podpora: RVO:61389005 ; RVO:67985891
  Klíčová slova: coralloids * fluid inclusions * radiocarbon * biocrystals * microbes * ribbon calcite * trigonal calcite * spiky calcite
  Obor OECD: Mining and mineral processing; Mineralogy (USMH-B)
  Impakt faktor: 2.818, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.3390/min11080866
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321928
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0545192.pdf08.6 MBOpen Access - CC licenceVydavatelský postprintpovolen
   
   
 8. 8.
  0543963 - ÚJF 2022 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Povinec, P. P. - Cherinsky, A. - Dorica, J. - Hajdas, I. - Jull, A. J. T. - Molnár, M. - Světlík, Ivo - Wild, E. M. - Kontul, I.
  Radiocarbon Dating of St. George's Rotunda in Nitrianska Blanica (Slovakia): International Consortium Results.
  Radiocarbon. Roč. 63, č. 3 (2021), s. 953-976. ISSN 0033-8222. E-ISSN 1945-5755
  Grant CEP: GA MŠk EF16_019/0000728
  Institucionální podpora: RVO:61389005
  Klíčová slova: accelerator mass spectrometry * charcoal * mortar * Nitrianska Blatnica * plaster * radiocarbon dating * St. George's Rotunda * wood
  Obor OECD: Physical chemistry
  Impakt faktor: 6.324, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access
  https://doi.org/10.1017/RDC.2021.31
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0321051
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0543963.pdf01.9 MBOpen Access - CC licenceVydavatelský postprintpovolen
   
   
 9. 9.
  0543151 - ÚJF 2022 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Brychová, Veronika - Roffet-Salque, M. - Pavlů, Ivan - Kyselka, J. - Kyjaková, Pavlína - Filip, V. - Světlík, Ivo - Evershed, R. P.
  Animal exploitation and pottery use during the early LBK phases of the Neolithic site of Bylany (Czech Republic) tracked through lipid residue analysis.
  Quaternary International. Roč. 574, FEB (2021), s. 91-101. ISSN 1040-6182. E-ISSN 1873-4553
  Grant CEP: GA MŠk EF16_019/0000728
  Institucionální podpora: RVO:67985912 ; RVO:61388963 ; RVO:61389005
  Klíčová slova: Early Neolithic Europe * Linearbandkeramik pottery culture * lipids * organic residue analysis * pottery function * stable carbon isotopes
  Obor OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect); Archaeology (ARU-G); Analytical chemistry (UOCHB-X)
  Impakt faktor: 2.454, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.10.045
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320432
   
   
 10. 10.
  0542749 - ÚJF 2022 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Macková, Anna - Malinský, Petr - Cutroneo, Mariapompea - Havránek, Vladimír - Flaks, Josef - Semián, Vladimír - Vonka, Ladislav - Zach, Václav - Bém, Pavel - Mrázek, Jaromír - Krist, Pavel - Poklop, Dušan - Štefánik, Milan - Štursa, Jan - Olšanský, Václav - Chvátil, David - Kučera, Jan - Němec, M. - Světlík, Ivo - Kameník, Jan - Tecl, Josef
  Small accelerators and their applications in the CANAM research infrastructure at the NPI CAS.
  European Physical Journal Plus. Roč. 136, č. 5 (2021), č. článku 558. ISSN 2190-5444. E-ISSN 2190-5444
  Grant CEP: GA MŠk LM2015056; GA MŠk LM2015076; GA MŠk LM2018115; GA MŠk EF16_013/0001812; GA MŠk EF16_019/0000728; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001679; GA ČR GA19-02482S
  Institucionální podpora: RVO:61389005
  Klíčová slova: Nuclear Physics Institute of the Czech Academy of Sciences * CANAM infrastructure * Microtron MT25
  Obor OECD: Nuclear physics
  Impakt faktor: 3.758, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-021-01430-y
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0320115