Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0369135 - ÚI 2012 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Buchtela, David - Veselý, Arnošt - Zvolský, Miroslav - Zvárová, Jana
  GLIKREM - metoda reprezentace znalostí.
  [GLIKREM - Medical Guidelines Representation Method.]
  Interní kód: GLIKREM reprezentace doporučení ; 2011
  Technické parametry: Výzkumný ústav balneologický v. v. i., 86652061, 22.12.2011; Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz, 00216224, 29.12.2011
  Ekonomické parametry: Model reprezentace doporučení může najít uplatnění ve výuce mediků či jako podpora rozhodování praktických lékařů, operátorů i lékařů záchranné služby. Ekonomický přínos metody spočívá v efektivnější a rychlejší přípravě a vlastní činnosti těchto lékařů.
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: medical guidelines * knowledge * knowledge representation
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203277
   
 2. 2.
  0322029 - ÚI 2009 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Zvárová, Jana - Hanzlíček, Petr - Nagy, Miroslav - Zvára, K. - Kašpar, V.
  Systém hlasového ovládání modulu interaktivního zubního kříže DentCross a DentVoice v češtině.
  [Voice control of the interactive dental cross module DentCross and DentVoice in Czech language.]
  Interní kód: DentCross a DentVoice - ČJ ; 2008
  Technické parametry: Aplikace DentVoice se skládá z interaktivní komponenty zubního kříže (modul DentCross), elektronického zdravotního záznamu MUDRLite a z modulu hlasového ovládání a syntézy řeči. Aplikace je určena pro operační systém MS Windows.
  Ekonomické parametry: Díky hlasovému ovládání aplikace usnadňuje lékaři zadávání dat v situaci, kdy nemá volné ruce a eliminuje možnost kontaminace rukavic nebo oděvu. Syntéza řeči usnadňuje lékaři provedení prohlídky na základě porovnání aktuálního stavu se čteným záznamem.
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET200300413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: hlasové ovládání * interaktivní zubní kříž * dentální medicína
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170402
   
 3. 3.
  0322027 - ÚI 2009 RIV CZ eng Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Zvárová, Jana - Hanzlíček, Petr - Nagy, Miroslav - Zvára, K. - Kašpar, V.
  Voice control of the interactive dental cross module DentCross and DentVoice in English language.
  [Systém hlasového ovládání modulu interaktivního zubního kříže DentCross a DentVoice v angličtině.]
  Interní kód: DentCross a DentVoice - AJ ; 2008
  Technické parametry: Aplikace DentVoice se skládá z interaktivní komponenty zubního kříže (modul DentCross), elektronického zdravotního záznamu MUDRLite a z modulu hlasového ovládání a syntézy řeči. Aplikace je určena pro operační systém MS Windows.
  Ekonomické parametry: Díky hlasovému ovládání aplikace usnadňuje lékaři zadávání dat v situaci, kdy nemá volné ruce a eliminuje možnost kontaminace rukavic nebo oděvu. Syntéza řeči usnadňuje lékaři provedení prohlídky na základě porovnání aktuálního stavu se čteným záznamem.
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET200300413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: voice control * interactive dental cross * dentistry
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170400
   
 4. 4.
  0322026 - ÚI 2009 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Hanzlíček, Petr - Zvárová, Jana - Seidl, L. - Zvára, K.
  Datová komunikace mezi zdravotnickým zařízením a posádkou vozu rychlé zdravotnické služby - verze 2.
  [Data communication between healthcare institution and ambulance car crew – version 2.]
  Interní kód: Sanitky ver. 2 ; 2008
  Technické parametry: Jádro systému tvoří aplikační server, evidující výjezdy a vybrané údaje o pacientech z nemocničního informačního systému. K aplikačnímu serveru se připojují klientské aplikace pro PC a aplikace pro mobilní telefony.
  Ekonomické parametry: Systém zlepšuje informovanost posádky vozu rychlé záchranné služby o osobě, k níž provádí výjezd. Důsledkem je lepší připravenost na zásah, lepší znalost případných rizikových faktorů a v důsledku vyšší kvalita poskytnuté péče.
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET200300413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: datová komunikace * sanitní vůz
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170399