Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0134453 - FZU-D 20030353 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pluháček, F. - Pospíšil, Jaroslav
  Photodetection and computer analysis of a human eye retina image influenced by glaucoma.
  0-8194-4837-0. In: Photonics, Devices and Systems II. Washington: SPIE International Society for Optical Engineering, 2003 - (Hrabovský, M.; Senderáková, D.; Tománek, P.), s. 45-50. Proceedings of SPIE., 5036.
  [Photonics Prague 2002. Praha (CZ), 26.05.2002-29.05.2002]
  Grant CEP: GA MŠk LN00A015
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010921
  Klíčová slova: optic disc * glaucoma * pallor * three-dimensional map * image analysis * statistical evaluation
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0032354
   
 2. 2.
  0100115 - FZU-D 20040095 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jakubík, P. - Pospíšil, Jaroslav
  Information-modelling of fundamental phenomena in the digital electronic imaging systems.
  [Informační modelování základních jevů v digitálních elektronických zobrazovacích soustavách.]
  Wave and Qantum Aspects of Contemporary Optics. Washington: SPIE The International Society for Optical Engineering, 2003 - (Zajac, M.; Masajada, J.), s. 229-238. SPIE - The International Society for Optical Engineering., 5259. ISBN 0-8194-5146-0. ISSN 0277-786X.
  [Polish-Czech-Slovak Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /13./. Krzyzowa (PL), 09.09.2002-13.09.2002]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010921
  Klíčová slova: digital imaging system * information entropy * mean mutual information
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007621
   
 3. 3.
  0100114 - FZU-D 20040094 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pluháček, , F. - Pospíšil, Jaroslav
  Image analysis and statistical evaluation of two-dimensional human eye retina images of healthy and glaucomatous eyes.
  [Obrazová analýza a statistické vyhodnocení dvourozměrných obrazů lidské oční sítnice zdravých a glaukomových očí.]
  Wave and Qantum Aspects of Contemporary Optics. Washington: SPIE The International Society for Optical Engineering, 2003 - (Zajac, M.; Masajada, J.), s. 308-315. SPIE - The International Society for Optical Engineering., 5259. ISBN 0-8194-5146-0. ISSN 0277-786X.
  [Polish-Czech-Slovak Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /13./. Krzyzowa (PL), 09.09.2002-13.09.2002]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010921
  Klíčová slova: glaucoma * diagnostics method * pallor * image analysis * statistical evaluation
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007620
   
 4. 4.
  0100107 - FZU-D 20040087 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pluháček, F. - Pospíšil, Jaroslav - Kuběna, T. - Marešová, K.
  Detection of optics disc glaucoma damages using image analysis and artifical neural net.
  [Detekce glaukomových změn slepé skvrny užitím obrazové analýzy a umělé neuronové sítě.]
  Novel Optical Instrumentation for Biomedical Applications. Washington: SPIE The International Society for Optical Engineering, 2003 - (Boccara, A.), s. 240-249. Proceedings of SPIE. OSA Biomedical Optics. 5143. ISBN 0-8194-5013-8. ISSN 1605-7422.
  [Novel Optical Instrumentation for Biomedical Applications. Munich (DE), 24.06.2003-25.06.2003]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010921
  Klíčová slova: glaucoma * image analysis * statistical evaluation * neural net * visual field
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007613