Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0338194 - FZÚ 2010 RIV NL eng A - Abstrakt
  Remeš, Zdeněk - Holovský, Jakub - Poruba, Aleš - Purkrt, Adam - Vaněček, Milan - Evans, P.
  Optical absorption losses in electrical contacts used in thin film solar cells.
  [Optické absorpční ztráty v elektrickýck kontaktech používaných v tenkovrstvých slunečních článcích.]
  ICANS23 - 23rd International Conference on Amorphous and Nanocrystaline Semiconductors. Book of Abstracts. Utrecht: Utrecht University, 2009. s. 159-159. ISBN N.
  [International Conference on Amorphous and Nanocrystaline Semiconductors /23./ (ICANS23). 23.08.2009-28.08.2009, Utrecht]
  GRANT EU: European Commission(XE) 38885 - SE-POWERFOIL
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: solar cells * backreflector
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182034
   
 2. 2.
  0338185 - FZÚ 2010 RIV NL eng A - Abstrakt
  Holovský, Jakub - Ižák, T. - Poruba, Aleš - Vaněček, Milan - Hamers, E.A.G.
  Fourier transform photocurrent measurement of thin silicon films on rough, conductive and opaque substrates.
  [Fourierovské fotovodivostní měření tenkých vrstev amorfního křemíku na hrubých opticky neprůhledných a vodivých substrátech.]
  ICANS23 - 23rd International Conference on Amorphous and Nanocrystaline Semiconductors. Book of Abstracts. Utrecht: Utrecht University, 2009. s. 332-332. ISBN N.
  [International Conference on Amorphous and Nanocrystaline Semiconductors /23./ (ICANS23). 23.08.2009-28.08.2009, Utrecht]
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/0417
  GRANT EU: European Commission(XE) 38885 - SE-POWERFOIL
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: thin film silicon * photoconductivity * optical modeling
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182026
   
 3. 3.
  0338148 - FZÚ 2010 RIV US eng A - Abstrakt
  Purkrt, Adam - Poruba, Aleš - Vaněček, Milan - Cimrová, Věra
  Bulk heterojunction organic solar cells based on P3HT:ThCBM[60] and P3HT:ThCBM[70] blends - comparative annealing study of photoelectric properties.
  E-MRS 2009 Spring Meeting. Warrendale, PA: MRS, 2009. s. 36-36. ISBN N.
  [E-MRS 2009 Spring Meeting. 08.06.2009-12.06.2009, Strasbourg]
  Grant CEP: GA MŠk LC510; GA MŠk(CZ) 1M06031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: photovoltaics * organic * solar cells * bulk heterojunction
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182000
   
 4. 4.
  0328009 - ÚMCH 2010 CZ eng A - Abstrakt
  Purkrt, Adam - Poruba, Aleš - Vaněček, Milan - Cimrová, Věra
  Comparative annealing study of photoelectric properties of bulk heterojunction organic solar cells based on P3HT:ThCBM[60] and P3HT:ThCBM[70] blends.
  New Frontiers in Macromolecular Science: From Macromolecular Concepts of Living Matter to Polymers for Better Quality of Life. Praha: Institute of Macromolecular Chemistry, 2009. s. 128. ISBN 978-80-85009-59-0.
  [Prague Meetings on Macromolecules /73./ New Frontiers in Macromolecular Science: From Macromolecular Concepts of Living Matter to Polymers for Better Quality of Life. 05.07.2009-09.07.2009, Prague]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06031
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: photoelectrical properties
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174421