Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0538675 - FZÚ 2021 RIV cze P - Patentový dokument
  Pilař, Jan - Hutchinson, Simon - Lucianetti, Antonio - Mocek, Tomáš
  Způsob korekce aberace vlnoplochy optického svazku.
  [Optical beam wave front aberration correction method.]
  2020. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 17.12.2020. Číslo patentu: 308643
  Grant CEP: GA MŠk EF15_006/0000674; GA MŠk LO1602
  Grant ostatní:OP VVV - HiLASE-CoE(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: adaptive optic * deformable mirror * imaging properties * solid-state laser
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308643.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0316430
   
 2. 2.
  0519843 - FZÚ 2020 RIV cze P - Patentový dokument
  Hein, J. - Körner, J. - Lucianetti, Antonio - Mocek, Tomáš
  Laserový systém v uspořádání nestabilního optického rezonátoru poskytující tvarovaný profil intenzity výstupního svazku a způsob jeho vytvoření.
  [Laser system in an unstable optical resonator arrangement providing a shaped output beam intensity profile and the method of forming it.]
  2019. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 31.07.2019. Číslo patentu: 307955
  Grant CEP: GA MŠk LO1602; GA MŠk LM2015086
  GRANT EU: European Commission(XE) 739573 - HiLASE CoE
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: unstable laser resonator * mode shaping * high-energy class solid state lasers * spatially tailored gain distribution
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307955.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0304829
   
 3. 3.
  0500456 - FZÚ 2019 RIV cze P - Patentový dokument
  Gnilitskyi, I. - Orazi, L. - Derrien, Thibault - Bulgakova, Nadezhda M. - Mocek, Tomáš
  Způsob získání pravidelné periodické struktury a zařízení pro výrobu téhož.
  [A method of obtaining a regular periodic structure and a device for producing thereof.]
  2018. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - MSc. Iaroslav Gnilitskyi - prof. Leonardo Orazi. Datum udělení patentu: 16.05.2018. Číslo patentu: 307361
  Grant CEP: GA MŠk LO1602; GA ČR GA16-12960S
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: highly regular periodic structures * laser ablation * nanostructures * metal materials
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Obor OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2016-424&plang=CS
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0292523