Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0580734 - FZÚ 2024 RIV cze P - Patentový dokument
  Vyskočil, J. - Mareš, P. - Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Tvarog, Drahoslav
  Způsob vytváření pulzního magnetronového výboje společně s obloukovým odpařováním.
  [A method of creating a pulsed magnetron discharge together with arc evaporation.]
  2023. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,HVM Plasma spol. s r.o. Datum udělení patentu: 29.03.2023. Číslo patentu: 309606. Teritoriální ochrana: národní patent v členském státě EU .
  Grant CEP: GA MPO FV30177
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: planar magnetron * arc evaporation * pulsed discharge
  Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309606.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0349492
   
   
 2. 2.
  0559047 - FZÚ 2023 RIV cze P - Patentový dokument
  Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kšírová, Petra - Houha, R. - Matulová, L.
  Optická polovodivá tenká vrstva, způsob její výroby, zařízení vhodné pro výrobu této vrstvy a čtecí zařízení.
  [Optical semiconducting thin film, method of its production, equipment suitable for the production of this layer and reading devices.]
  2022. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., IQS group, s.r.o. Datum udělení patentu: 18.05.2022. Číslo patentu: 309261
  Grant CEP: GA MPO FV20580
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: plasma * sputtering * semiconductor film * impedance * spatial gradient
  Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309261.pdf
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0332466
   
   
 3. 3.
  0550970 - FZÚ 2022 RIV eng P - Patentový dokument
  Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kšírová, Petra - Klinger, Miloslav
  Method of low-temperature plasma generation, method of an electrically conductive or ferromagnetic tube coating using pulsed plasma and corresponding devices.
  2021. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 10.03.2021. Číslo patentu: EP3788181A1
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000760
  Grant ostatní: OP VVV - SOLID21(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: thin films * hollow cathode discharge * deposition * RF plasma * pulsed plasma * hollow tube
  Obor OECD: Coating and films
  https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/063713983/publication/EP3788181A1?q=EP3788181A1
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0326291
   
   
 4. 4.
  0520336 - FZÚ 2020 RIV cze P - Patentový dokument
  Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kšírová, Petra - Klinger, Miloslav
  Způsob generování nízkoteplotního plazmatu, způsob povlakování vnitřního povrchu dutých elektricky vodivých nebo feromagnetických trubic a zařízení pro provádění těchto způsobů.
  [A method of generating low temperature plasma, a method of coating the inner surface of hollow electrically conductive or ferromagnetic tubes and the equipment for doing this.]
  2019. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 03.05.2019. Číslo patentu: 307842
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000760; GA TA ČR(CZ) TG02010056
  Grant ostatní: OP VVV - SOLID21(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: hollow cathode * thin films * tube * plasma
  Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307842.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0305023
   
   
 5. 5.
  0486986 - FZÚ 2018 RIV cze P - Patentový dokument
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří
  Způsob diagnostiky plazmatu s vyloučením měření narušených nestabilitami a přechodovými jevy v plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu.
  [A method of plasma diagnosis, excluding measurements disturbed by instabilities and transient phenomena in plasma, and a device for implementing this method.]
  2017. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 29.11.2017. Číslo patentu: 307104
  Grant CEP: GA ČR GA16-22092S
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: deposition plasma * exclusion of measurements disturbed by instabilities in plasma * Langmuir probe
  Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10234698&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0281691
   
   
 6. 6.
  0481686 - FZÚ 2018 RIV cze P - Patentový dokument
  Olejníček, Jiří - Šmíd, Jiří - Hubička, Zdeněk - Adámek, Petr - Čada, Martin - Kment, Štěpán
  Způsob řízení rychlosti depozice tenkých vrstev ve vakuovém vícetryskovém plazmovém systému a zařízení k provádění tohoto způsobu.
  [A method of controlling the rate of deposition of thin layers in a vacuum multi-nozzle plasma system and a device for implementing this method.]
  2017. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 13.09.2017. Číslo patentu: 306980
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TF01000084
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: hollow cathode * plasma nozzle * deposition * thin films
  Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10241583&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277207
   
   
 7. 7.
  0476548 - FZÚ 2017 RIV cze P - Patentový dokument
  Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří - Adámek, Jan - Straňák, Vítězslav
  Způsob měření depozičního nízkotlakého plazmatu s využitím vlnové rezonance elektronové cyklotronové vlny a zařízení k provádění tohoto způsobu.
  [A method of measuring deposition low pressure plasma using wave resonance of electron cyclotron waves and a device for performing this method.]
  2017. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 31.05.2017. Číslo patentu: 306799
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010743
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: plasma deposition * electrone-cyclotrone wave * acoustic emission
  Obor OECD: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10195504&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0273025
   
   
 8. 8.
  0449903 - FZÚ 2016 RIV cze P - Patentový dokument
  Hubička, Zdeněk - Straňák, Vítězslav - Šmíd, Jiří - Olejníček, Jiří - Čada, Martin - Adámek, Petr - Kment, Štěpán - Kromka, Alexander
  Hybridní plazmová tryska s povrchovou vlnou pro buzení vysoce reaktivních výbojů.
  [Hybrid plasma nozzle with surface wave for driving highly reactive discharges.]
  2015. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 09.09.2015. Číslo patentu: 305482
  Grant CEP: GA MŠk LH12045; GA TA ČR TA03010743
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: plasma * discharge * surfatron * thin films
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10113746
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0251346
   
   
 9. 9.
  0429387 - FZÚ 2015 RIV cze P - Patentový dokument
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Adámek, Jiří - Stöckel, Jan
  Způsob měření iontové distribuční funkce v nízkoteplotním plazmatu, měřicí systém pro provádění tohoto způsobu a sonda pro měřicí systém.
  [A method for measuring the ion distribution function in a low temperature plasma, a measuring system for implementing the method and the probe for measuring system.]
  2014. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i - Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 16.04.2014. Číslo patentu: 304493
  Grant CEP: GA TA ČR TA01010517
  Institucionální podpora: RVO:68378271 ; RVO:61389021
  Klíčová slova: Katsumata probe * ion flux * ion energy distribution function * magnetic field
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1760204&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234521
   
   
 10. 10.
  0429384 - FZÚ 2015 RIV cze P - Patentový dokument
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří
  Způsob synchronizace měření pro sondovou diagnostiku plazmatu a měřicí systém k provádění tohoto způsobu.
  [A method of measurement synchronisation for plasma probe diagnostics and measuring system for conducting this method.]
  2013. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 18.12.2013. Číslo patentu: 304249
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA ČR GP202/09/P159; GA MŠk(CZ) 1M06002; GA ČR GA202/09/0800
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: Langmuir probe * plasma diagnostics * time resolved
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1464138&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0234512
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.