Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0466215 - FZU-D 2017 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Olejníček, Jiří - Šmíd, Jiří - Hubička, Zdeněk - Adámek, Petr - Čada, Martin - Kment, Štěpán
  Zařízení k řízení depozice tenkých vrstev ve vakuovém vícetryskovém plazmovém systému.
  [Device to control deposition of thin layers in vacuum multijet plasma system.]
  2016. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 15.11.2016. Číslo vzoru: 30018
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TF01000084
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: plasma jet * thin films * hollow cathode * sputtering
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10241582&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0264578
   
 2. 2.
  0465145 - FZU-D 2017 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří
  Zařízení pro umožnění diagnostiky plazmatu s vyloučením měření narušených nestabilitami a přechodovými jevy v plazmatu.
  [Device to enable plasma diagnostics with exclusion of measurements disturbed by instabilities and transient phenomena in plasma.]
  2016. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 31.10.2016. Číslo vzoru: 29928
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010743
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: deposition plasma * plasma diagnostics * exclusion of measurements disturbed by instabilities * Langmuir probe
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10234699&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263923
   
 3. 3.
  0462264 - FZU-D 2017 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří - Adámek, Petr - Straňák, Vítězslav
  Vysokofrekvenční aparatura pro měření parametrů plazmatu s využitím vlnové rezonance elektronové cyklotronové vlny.
  [Radio-frequency apparatus for measuring plasma parameters by making use of wave resonance of electron cyclotron wave.]
  2016. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 07.06.2016. Číslo vzoru: 29519
  Grant CEP: GA TA ČR TA03010743
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: ECWR * low-temprature plasma * thin film * plasma density * plasma deposition
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10195505&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0261744
   
 4. 4.
  0448124 - FZU-D 2016 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Hubička, Zdeněk - Straňák, Vítězslav - Šmíd, Jiří - Olejníček, Jiří - Čada, Martin - Adámek, Petr - Kment, Štěpán - Kromka, Alexander
  Hybridní plazmová tryska s povrchovou vlnou pro buzení vysoce reaktivních výbojů.
  [Hybrid plasma nozzle with surface wave for exciting extremely reactive discharges.]
  2015. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 14.07.2015. Číslo vzoru: 28463
  Grant CEP: GA MŠk LH12045; GA TA ČR TA03010743
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: sufatron * plasma technology * discharge plasma
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10113747&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0249847
   
 5. 5.
  0397456 - FZU-D 2014 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří
  Měřicí systém pro mikrovlnnou diagnostiku plazmatu.
  [Measuring system for microwave plasma diagnostics.]
  2013. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 01.10.2013. Číslo vzoru: 25927
  Grant CEP: GA TA ČR TA01011740; GA MŠk LD12002; GA MŠk LH12043
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: microwave * plasma diagnostics * antenna * resonator
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0025/uv025927.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0225083
   
 6. 6.
  0396132 - FZU-D 2014 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kubart, T. - Adámek, Petr - Olejníček, Jiří - Kment, Štěpán
  Systém pro měření toků neutrálních a ionizovaných depozičních částic dopadajících na substrát při růstu tenkých vrstev.
  [System for measurement of ion and neutral particles flux deposited onto substrate during thin film deposition process.]
  2013. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Datum udělení vzoru: 16.09.2013. Číslo vzoru: 25867
  Grant CEP: GA TA ČR TA01011740; GA MŠk LH12043
  Institucionální podpora: RVO:68378271
  Klíčová slova: ion flux * neutral particles * magnetic field * deposition rate
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0025/uv025867.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0223966
   
 7. 7.
  0383946 - FZU-D 2013 RIV cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Hubička, Zdeněk - Dejneka, Alexandr - Čada, Martin - Adámek, Petr - Jastrabík, Lubomír - Suchaneck, G. - Olejníček, Jiří - Kment, Štěpán - Straňák, Vítězslav
  Plazmový systém určený pro depozici perovskitových tenkých vrstev.
  [Plasma system developed for deposition of perovskite thin films.]
  2012. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v.v. i. Datum udělení vzoru: 21.05.2012. Číslo vzoru: 23845
  Grant CEP: GA ČR GC202/09/J017; GA TA ČR TA01010517; GA ČR(CZ) GAP205/11/0386
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: plasma * magnetron sputtering * plasma-jet * PZT thin films
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023845.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0213731
   
 8. 8.
  0341609 - FZU-D 2010 RIV CZ cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Adámek, P. - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Virostko, Petr - Jastrabík, Lubomír - Olejníček, Jiří - Straňák, V. - Hippler, R. - Do, H.T.
  Měřicí systém pro časově rozlišenou laserovou absorpční spektroskopii v impulsním plazmatu.
  [Measuring system for time-resolved laser absorption spectroscopy in the pulsed plasma.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Datum podání přihlášky: 23.12.2008. Datum udělení vzoru: 02.03.2009. Číslo vzoru: CZ 19386
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100100707; GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR 1QS100100563
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: laser absorption spectroscopy * pulsed plasma * time-resolved
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184538
   
 9. 9.
  0334622 - FZU-D 2010 RIV CZ cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Adámek, Petr - Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří
  Měřící systém pro sondovou diagnostiku plazmatu Langmuirovou sondou.
  [The acquisition system for probe diagnostics of plasma by means of Langmuir probe.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Datum podání přihlášky: 18.11.2009. Datum udělení vzoru: 18.12.2009. Číslo vzoru: 20376
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA ČR GP202/09/P159; GA AV ČR KJB100100805; GA MŠk(CZ) 1M06002; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: Langmuir probe diagnostics * pulsed DC discharge * time-resolved * spatially-resolved
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179310
   
 10. 10.
  0334312 - FZU-D 2010 RIV CZ cze P1 - Užitný vzor, průmyslový vzor
  Čada, Martin - Hubička, Zdeněk - Jastrabík, Lubomír - Kment, Štěpán - Olejníček, Jiří - Adámek, Petr
  Měřící systém pro diagnostiku plazmatu Langmuirovou sondou.
  [The acquisition system for plasma diagnostics by means of Langmuir probe.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Datum podání přihlášky: 21.09.2009. Datum udělení vzoru: 26.11.2009. Číslo vzoru: 20273
  Grant CEP: GA AV ČR KAN301370701; GA ČR GP202/09/P159; GA AV ČR KJB100100805; GA MŠk(CZ) 1M06002; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: probe diagnostics * pulsed plasma * time resaolution
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179084