Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0555321 - BÚ 2022 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Vosátka, Miroslav - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Viktorová, J.
  Ověřená technologie masové produkce rhizomů Iris sp. kultivovaných pod vlivem arbuskulární mykorhizy.
  [Proven technology of mass rhizom production of Iris sp. cultivated under the influence of arbuscular mycorrhiza.]
  Interní kód: TN010000048/04--V010 ; 2021
  Technické parametry: Ke kořenům zasazených kosatců se přidají spory mykorhizních organismů, které prospívají jejich růstu.
  Ekonomické parametry: Použití inokulační technologie oddenků kostaců významně zlepšuje ekonomiku jejich pěstování.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: arbuscular mycorrhiza * mass rhizom production * Iris
  Obor OECD: Agriculture
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330336

             
   
   
 2. 2.
  0555319 - BÚ 2022 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Vosátka, Miroslav - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P.
  Technologický postup identifikace odrůdy konopí metodou mikrosatelitů.
  [Technological procedure for identification of Cannabis variety by microsatellite method.]
  Interní kód: TN010000048/04--V09 ; 2021
  Technické parametry: Odrůdy jsou určovány na základě specifických markerů a vyhodnoceny podle pravděpodobnosti.
  Ekonomické parametry: Metoda vykazuje vysokou přesnost a nižší ekonomické náklady ve srovnání s pokročilými metodami jako je sekvenování.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: microsatellte * Cannabis * variety determination
  Obor OECD: Chemical engineering (plants, products)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330337

             
   
   
 3. 3.
  0545837 - MBÚ 2021 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Cheel Horna, José - Kaštánek, P.
  Izolace mastných kyselin pomocí CCC a FCPC.
  [Isolation of fatty acids using CCC and FCPC technology.]
  Interní kód: NCK TAČR, TN01000048/03 – V006 ; 2020
  Technické parametry: Výtěžnost DHA = 99,5%
  Ekonomické parametry: Zvýšení čistotu řasového extraktu s obsahem nenasycených mastných kyselin
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: Unsaturated fatty acids * EPA * DHA * Counter current chromatography
  Obor OECD: Industrial biotechnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322477

             
   
   
 4. 4.
  0537028 - ÚVGZ 2021 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Červený, Jan - Búzová, Diana - Literáková, Petra - Kaštánek, P.
  Pilotní a poloprovozní ověření technologie.
  [Pilot and semi-operational verification.]
  Interní kód: TN01000048/3-V004 ; 2020
  Technické parametry: Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s firmou EcoFuel Laboratories s.r.o. (IČ 28973852) a ověřena ve spolupráci s firmou PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. (IČ 60646594)
  Ekonomické parametry: Výtěžnost produkce mastných kyselin byla mezi mutantní a původní linií téměř dvojnásobná ve prospěch mutantní linie za použití stejných energetických zdrojů a ve stejném čase, což významně zvyšuje možnosti ekonomického výnosu při použití předkládané technologie pro produkci mastných kyselin z mikrořas.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: šlechtění * evoluce * lipidy * mastné kyseliny * průtoková cytometrie * bioreaktory * třídění * fluorescenční značky
  Obor OECD: Agricultural biotechnology and food biotechnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0314783

             
   
   
 5. 5.
  0536171 - MBÚ 2021 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Kubáč, David - Kopecký, Jiří - Kaštánek, P.
  Produkce heterotrofní řasové biomasy Parachlorella kessleri HY1 bohaté na lutein.
  [Production of lutein reach heterotrophic algal biomass of the strain Parachlorella kessleri HY1.]
  Interní kód: OT KPKHY1 2020 ; 2020
  Technické parametry: Kultivační postup pro maximalizaci produkce biomasy
  Ekonomické parametry: Poloprovozní produkce nového kmene se zvýšeným obsahem luteinu.
  Grant CEP: GA MPO FV10155
  Institucionální podpora: RVO:61388971
  Klíčová slova: lutein * algal biomass * Parachlorella kessleri HY1
  Obor OECD: Microbiology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313991

             
   
   
 6. 6.
  0502117 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Ověřená technologie popisující postup biorafinace žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Verified technology describing the process of bio-refining of Xanthoxeras sorbifolium.]
  Interní kód: Biorafinace semen žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technické parametry: Semena žlutorohu byla drcena, odděleny slupky a jadérka byla podrobena extrakci různými typy rozpouštědel: hexan, etanol, chloroform a izopropylalkohol, metanol. V extraktech byl stanoven obsah vyextrahovaného oleje a dále zastoupení mastných kyselin v extrahovaném oleji. Byly získány vzorky, nezbytné pro stanovení distribuce mastných kyselin v semenech žlutorohu a posouzeny možnosti využití tohoto zdroje netradičních esenciálních mastných kyselin pro různé účely, jako nutraceutika. Dále byly také testovány biologické aktivity získané lipidické složky.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit extrakci semen žlutorohu jeřábovitého za vzniku nutraceutika.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: biorafination * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  Obor OECD: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294128

             
   
   
 7. 7.
  0502115 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Jandejsek, Z. - Fulín, T. - Stránská, M. - Jírů, M. - Hajšlová, J.
  Ověřená technologie popisující postup formulace biostimulantu.
  [Verified technology describing the biostimulant formulation process.]
  Interní kód: Hydrolýza odpadního kuřecího peří ; 2018
  Technické parametry: Ověřená technologie umožňuje transformaci obtížně rozložitelného odpadu, kterým nepochybně kuřecí peří je, na užitečný produkt, využitelný ke zvýšení efektivnosti rostlinné zemědělské výroby, což je v souladu s nezbytnou recyklací biogenních prvků. Přenos poznatků o kyselé hydrolýze odpadních surovin, s převažujícím obsahem keratinu, na směs aminokyselin a ve vodě rozpustných nízkomolekulárních proteinů, z laboratorního čtvrtprovozního měřítka do poloprovozních podmínek byl úspěšně ověřen. Významným výsledkem je kapalný produkt hydrolýzy za vzniku biostimulantu, který má komplexní vlastnosti požadované od moderního listového hnojiva, biostimulantu a je schopen je přímo schopen plnit komplexní roli, tedy hnojivo, smáčitelnost postřiku na list rostlin bez přídatných látek a ochranu proti stresu. Navíc ověřená technologie může být využitelná i v jiných hospodářských odvětvích, kde se odehrává manipulace s odpadními proudy s obsahem keratinových či jiných bílkovinových složek.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit kyselou hydrolýzu odpadního kuřecího peří za vzniku biostimulantu, použitelného v zemědělství.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: chicken feathers * acid hydrolysis * biostimulant
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294130

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.