Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0555673 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaštánek, P. - Vosátka, Miroslav - Kronusová, O. - Baldassarre Švecová, Eva - Vlasáková, B.
  Preparát na bázi prospěšných mikroorganismů působící preventivně proti fytoparazitickým plísním.
  [Beneficial microorganism-based formulation acting preventively against phytopathogenic fungi.]
  Interní kód: FV40103-P2 ; 2021
  Technické parametry: Kultura je nakultivována ve velkoobjemovém fermentoru. Na konci kultivace je provedena mikroskopická kontrola kvality.
  Ekonomické parametry: Přípravek neznečišťuje životní prostředí, a proto nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska ochrany dalších organismů a s tím spojených ekonomických nákladů.
  Grant CEP: GA MPO FV40103
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: Bacillus licheniformis * plant protection * Botrytis cinerea
  Obor OECD: Agronomy, plant breeding and plant protection
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330173

             
   
   
 2. 2.
  0555671 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kaštánek, P. - Vosátka, Miroslav - Piklová, M. - Kronusová, O. - Baldassarre Švecová, Eva - Vlasáková, B.
  Preparát na bázi esenciálních olejů redukující fytoparazitické plísně.
  [Essential oil-based formulation reducing phytopathogenic fungi.]
  Interní kód: FV40103-P1 ; 2021
  Technické parametry: Směs oleje s emulgátorem je míchána za současného zahřívání do vzniku homogenní hmoty.
  Ekonomické parametry: Nanoemulze má významné výhody, co se týče menších nákladů na bezpečnost při výrobě, zvýšené stability a životnosti produktu a vyšší biologické dostupnosti účinných látek.
  Grant CEP: GA MPO FV40103
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: fennel oil nanoemulsion * microfluidization * Botrytis cinerea
  Obor OECD: Agronomy, plant breeding and plant protection
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330174

             
   
   
 3. 3.
  0555322 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Vosátka, Miroslav - Baldassarre Švecová, Eva - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Vlasáková, B. - Kronusová, O. - Matěj, K.
  Biohnojivo s aplikací foliární.
  [Foliar-applied biofertilizer.]
  Interní kód: FW03010400-V15 ; 2021
  Technické parametry: Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin.
  Ekonomické parametry: Prudukt bude registrován a certifikován pro použití v organickém zemědělství pro zvýšení výnosů, podporu udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: biofertilizer * cow dung * plant growth promotion
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330057

             
   
   
 4. 4.
  0555295 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Vosátka, Miroslav - Baldassarre Švecová, Eva - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Vlasáková, B. - Kronusová, O. - Matěj, K.
  Biohnojivo s aplikací do půdy.
  [Soil-applied biofertilizer.]
  Interní kód: FW03010400-V14 ; 2021
  Technické parametry: Biohnojivo složené z mikrobiálních komponentů (symbiotické houby, řasy a bakterie) a abiotických komponentů (vermikompost, biouhel, lignohumáty).
  Ekonomické parametry: Biohnojivo je složeno převážně z odpadní rostlinné biomasy a je tak přínosem budování přírodě blízkého hospodaření, cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) FW03010400
  Institucionální podpora: RVO:67985939
  Klíčová slova: biofertilizer * symbiotic mycorrhizal and endophytic fungi * plant growth-promoting rhizobacteria * medicinal herbs * maize
  Obor OECD: Ecology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0330053

             
   
   
 5. 5.
  0545754 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Topka, Pavel - Krejčíková, Simona - Spáčilová, Markéta - Čárský, Milan - Šolcová, Olga - Kaštánek, P.
  Sorpční materiál na bázi biouhle z rostlinných stonků. TN01000048/4 - V003.
  [Sorption material based on biochar from plant stems. TN01000048/4 - V003.]
  Interní kód: sorbent biouhel ; 2019
  Technické parametry: Biouhel byl připraven v laboratorním pyrolýzním reaktoru z celých rostlin konopí setého, podmínky pyrolýzy byly testovány s ohledem na optimalizaci výtěžku pevného pyrolýzního zbytku (biouhlu) a jeho texturních vlastností v rozmezí teplot od 450 do 850 °C s konstantní rychlostí ohřevu odpovídající 10 oC/min v inertní atmosféře.
  Ekonomické parametry: Nejvyššího výtěžku žádaného biouhlu bylo dosaženo při nejnižší reakční teplotě. Ovšem rozdíl mezi nejnižším (22,5 hmot.% při teplotě 450 °C) a nejvyšším (29,3 hmot.% při teplotě 750 °C) výtěžkem činil pouze 6,8 hmot.%. Podstatně významnější vliv pyrolýzní teploty byl prokázán v případě texturních vlastností připravených vzorků, je zjevná vysoká citlivost texturních vlastností na reakční teplotu, z výsledků změřených texturních vlastností byla stanovena optimální reakční teplota (750 °C) pyrolýzy konopné biomasy. Získaný biouhel má sorpční vlastnosti srovnatelné s komerčními sorbenty.
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sorbent * biochar * pyrolisis
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0322421

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  TN01000048_4_V003.docx21.1 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 6. 6.
  0542044 - ÚVGZ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kronusová, O. - Dvořáková, K. - Vovesná, A. - Jírů, M. - Segečová, Anna - Kaštánek, P. - Viktorová, J.
  Aktivní látka do kosmetiky získaná ze suspenzních kultur rostlin.
  [Active substance from plant cell cultures for cosmetic use.]
  Interní kód: ZÉTA TAČR – TJ02000372 ; 2020
  Technické parametry: Funkční vzorek se týká výtažků z autotrofních buněčných kultur merlíku (Chenopodium rubrum), rajčete (Solanum peruvianum) a huseníčku (Arabidopsis thaliana) kultivovaných za světla v MS médiu a 1,5 % CO2. Výtažek byl získán extrakcí 60 % propylenglykolem, 15 h při 35 °C a extrakčním poměru 1:80. V extraktech bylo detekováno několik fenolických látek s protizánětlivým, antioxidačním a antimikrobiálním účinkem a několik terpenoidů. Stabilní nanoemulze extraktu merlíku (A280220) byla získána tak, že etanolový extract (1:40, 16 h, 40 °C) byl po odpaření etanolu rozpuštěn v CCT oleji a ten byl následně pomocí emulgátoru Kolliphorem EL emulgován do emulze. Hrubá emulze byla dále podrobena homogenizaci 7x 2000 barů na přístroji Microfluidics M-110P. Enkapsulovaná forma také vykazovala antirakovinnou, anti-age a antioxidační aktivitu. Nanoemulze extraktu merlíku penetruje lépe oproti formě v oleji.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit získání bioaktivních látek z buněčných kultur merlíku
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ02000372
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: plant cell culture, nanoemulsion, cosmetic, chenopodium, bioactive, anti-age, antimicrobial, anti-cancer * nanoemulsion * cosmetic * chenopodium * bioactive * anti-age * antimicrobial * anti-cancer
  Obor OECD: Microbiology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319539

             
   
   
 7. 7.
  0542039 - ÚVGZ 2022 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Kronusová, O. - Dvořáková, K. - Vovesná, A. - Jírů, M. - Piklová, M. - Segečová, Anna - Kaštánek, P. - Viktorová, J.
  Aktivní látka do kosmetiky získaná z mikrořas.
  [Functional sample of the active substance from microalgae for cosmetic use.]
  Interní kód: TJ02000372 ; 2020
  Technické parametry: Funkční vzorek se týká extraktů ze sinice Arthronema africanum se sbírkovým číslem CCALA 20 a jejich bioaktivních vlastností. Biomasa byla napěstovaná v Z médiu při 30 °C a 1,5 % CO2. Byly vytvořeny dva typy extraktů – do horké vody a do 60 % propylenglykolu. Byla zjištěna antimikrobiální aktivita proti prozánětlivé bakterii Propionibacterium acnes a silná antioxidační aktivita. Aktivnější je extrakt do horké vody. Chemická charakterizace detekovala několik bioaktivních látek (Obr. 5). Po enkapsulaci extraktu cobiem 20 do nanoemulze si nanodelivery forma zachovala svojí biologickou aktivitu. Receptura výroby nanoemulze řasy Arthronema africanum byla označena E280220. Při výrobě nanoemulze byla řasa extrahována do etanolu v poměru 1:40, kde byly extrahovány 2g řasy do 80 g etanolu s dezintegrací 10g balotiny po dobu 16h při 40°C. Etanol byl z extraktu následně oddělen na vakuové odparce a získaný odparek byl resuspendován do 10g CCT oleje. Získaný extrakt byl následně formulován do nanoemulze. Litím olejové fáze do vodné za homogenizace byla vytvořena hrubá emulze, která byla následně homogenizována na přístroji microfluidics při průchodu 7x při 2000 barů. Biologická aktivita nanoemulze je shrnutá v tabulce na Obr. 6. Bylo zjištěno, že mikrořasa Arthronema africanum má několik zajímavých aktivit. Je protirakovinná proti kožnímu melanomu, má antimikrobiální aktivitu proti prozánětlivé bakterii Propionibacterium acnes, má silnou antioxidační aktivitu a má anti-age aktivitu. Dále je to mikrořasa necytotoxická.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit získání bioaktivních látek z mikrořasy Arthronema africanum
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TJ02000372
  Výzkumná infrastruktura: CzeCOS III - 90123
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: arthronema africanum, microalgae, cosmetic, nanoemulsion, bioactive, anti-age, antimicrobial, anti-cancer * microalgae * cosmetic * nanoemulsion * bioactive * anti-age * antimicrobial * anti-cancer
  Obor OECD: Plant sciences, botany
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0319534

             
   
   
 8. 8.
  0502116 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Funkční vzorek oleje použitelného jako biodiesel ze žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Functional sample of oil usable as biodiesel from Xanthoxeras sorbifolium.]
  Interní kód: Funkční vzorek oleje ze žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technické parametry: V biodieselu ze žlutorohu bylo detekováno 590x méně triacylglycerolů než v oleji ze žlutorohu. Diacylglycerolů bylo biodieselu z oleje detekováno 22x méně a monoacylglycerolů bylo detekováno v oleji a biodieselu z oleje zhruba stejně. V biodieselu byla detekována intenzita methylesterů mastných kyselin cca 900 000 oproti oleji, kde se nenacházejí.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit získání biodieselu z oleje získaného ze semen žlutorohu jeřábovitého.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: biodiesel * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  Obor OECD: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294129

             
   
   
 9. 9.
  0502113 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Hanika, Jiří - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Svátek, A.
  Funkční vzorek nutraceutika z žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  [Functional sample of nutraceuticum from Xanthoxeras sorbifolium seeds.]
  Interní kód: Funkční vzorek nutraceutika ze semen žlutorohu jeřábovitého ; 2018
  Technické parametry: Vzhledem k obsahu lipidů v jádrech byly posouzeny možnosti extrakce lipidických složek s využitím běžně dostupných extrakčních rozpouštědel hexan, etanol, resp. methanol. Na základě tohoto průzkumu byly získány vzorky, nezbytné pro zjištění složení jednotlivých mastných kyselin v semenech Xanthoceras sorbifolium a využití tohoto zdroje esenciálních mastných kyselin jako nutraceutika. Semena byla rozdrcena, tvrdé skořápky odstraněny a jádra byla rozemleta. Kvůli extrakci nepolárním činidlem byla jádra usušena do konstantní hmotnosti. Pro stanovení obsahu lipidických složek byla sušená jádra extrahována při teplotě 20 °C různými rozpouštědly v poměru 1:10 (jádra:rozpouštědlo). Byl použit n-hexan, směs hexanu a ethanolu v objemovém poměru 1: 1 a 2:1, dále chloroform, izopropylalkohol a etanol. Jádra po extrakci byla oddělena filtrací. Sušením při 130 °C po dobu 40 hod. byly odstraněny zbytky rozpouštědel po extrakci. Při stanovení profilu jednotlivých mastných kyselin v lipidickém podílu se jádra extrahovala v poměru 1:5 k použitému rozpouštědlu, v tomto případě byl použit metanol, a směs n-hexan/etanol v poměru 1:1. Extrakce probíhala v míchaném extrakčním reaktoru při laboratorní teplotě. Separace vyextrahovaných jader a odstranění zbytků rozpouštědel byla provedena jako v předchozím případě.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit získání nutraceutika z oleje získaného ze semen žlutorohu jeřábovitého.
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: nutraceuticum * seeds * xanthoxeras sorbifolium
  Obor OECD: Chemical process engineering; Chemical process engineering (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294133

             
   
   
 10. 10.
  0502112 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototyp, funkční vzorek
  Rousková, Milena - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Mrnka, Libor - Baldassarre Švecová, Eva
  Funkční vzorek kosmetiky z Magnolia × pruhoniciana.
  [Functional sample of cosmetics from Magnolia × pruhoniciana.]
  Interní kód: Funkční vzorek kosmetiky z Magnolia × pruhoniciana ; 2018
  Technické parametry: Postup výroby balzámu se skládal z navážení a smíchání surovin fáze A s následným vyhřátím směsi na 85 °C s mícháním po dobu 15 min turbínkou při 400 rpm. Poté při chladnutí směsi byla zvýšena rychlost turbínky na 800-1200 rpm či byla směs homogenizována s využitím homogenizátoru Ika T25 Ultra Turrax. Při teplotě 40-45°C byly přidány látky fáze B. Po snížení teploty balzámu na 25-30°C, byl balzám plněn do kelímků a ponechán uležet po dobu 24 h.
  Ekonomické parametry: Popsanou technologií lze zajistit získání balzámu z extraktu květů Magnolia x Pruhoniciana
  Grant CEP: GA TA ČR TE01020080
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Klíčová slova: cosmetics * flowers * magnolia × pruhoniciana
  Obor OECD: Chemical process engineering; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (BU-J)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0294080

             
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Functional sample_cosmetics.docx413.3 KBVydavatelský postprintpovolen
  V015 (V285).pdf4492.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.