Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0083875 - FGÚ 2008 GB eng A - Abstrakt
  Ravingerová, T. - Matejíková, J. - Neckář, Jan - Ivanová, M. - Barančík, M. - Kolář, František
  Antiarrhythmic protection by ischemic preconditioning does not require activation of Pi3k/Akt in the rat heart.
  [Antiarytmický účinek ischemického precomditioningu není zprostředkován aktivací Pi3k/Akt signální dráhy v myokardu potkana.]
  Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Elsevier. Roč. 42, č. 6 (2007), S9-S9. ISSN 0022-2828. E-ISSN 1095-8584.
  [World Congress of the ISHR /19./. 22.06.2007-26.06.2007, Bologna]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/07/0875
  Grant ostatní: VEGA(SK) 2/5110/25; APVT(SK) 51-027404; APVV(SK) 02206
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: ischemic preconditioning * akt * arrhythmias
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146949
   
   
 2. 2.
  0044505 - FGÚ 2007 CZ eng A - Abstrakt
  Ravingerová, T. - Matejíková, J. - Strnisková, M. - Neckář, Jan - Andelová, E. - Barančík, M. - Kolář, František
  Activation of PI3-Kinase/Akt pathway protects rat heart against infarction, but is not involved in the antiarrhythmic effect of ischemic preconditioning.
  [Aktivace PI3/Akt kinázové signální dráhy snižuje velikost infarktu, ale neuplatňuje se v antiarytmickém působení ischemického preconditioningu.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 4 (2006), 40P-40P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Physiological Days /82./. 07.02.2006-09.02.2006, Prague]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant ostatní: VEGA(SK) 2/6170/26; VEGA(SK) 2/5110/25; APVT(SK) 51-027404; ŠPVV(SK) SP51/0280900/0280901; ŠPVV(SK) SP51/028000/0280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: chronic hypoxia * preconditioning * cell signalling
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137267
   
   
 3. 3.
  0044490 - FGÚ 2007 GB eng A - Abstrakt
  Ravingerová, T. - Matejíková, J. - Strnisková, M. - Neckář, Jan - Andelová, E. - Barančík, M. - Kolář, František
  Differential effects of PI3K/Akt inhibition on myocardial infarction and arrhythmias in the rat heart.
  [Odlišný účinek inhibice PI3K/Akt signální dráhy na velikost infarktu a komorové ischemické arytmie myokardu potkana.]
  Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Elsevier. Roč. 40, č. 6 (2006), s. 978-978. ISSN 0022-2828. E-ISSN 1095-8584.
  [Annual Scientific Meeting of the European Section of the International Society for Heart Research /26./. 14.06.2006-17.06.2006, Manchester]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant ostatní: VEGA(SK) 2/5110/25; VEGA(SK) 2/6170/26; APVT(SK) 51-027404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: ischemia * protection * cell signalling
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137255
   
   
 4. 4.
  0044479 - FGÚ 2007 CZ eng A - Abstrakt
  Strnisková, M. - Ravingerová, T. - Neckář, Jan - Kolář, František - Barančík, M.
  Effect of adaptation to chronic hypoxia on no synthases and apoptosis.
  [Vliv adaptace na chronickou hypoxii na expresi NO-synthazy a apoptózu v myokardu dospělého potkana.]
  Physiological Research. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 55, č. 3 (2006), 3P-3P. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973.
  [Nitric Oxide: Basic Regulations and Pharmacological Interventions. 21.09.2005-24.09.2005, Tucepi]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/01/0279
  Grant ostatní: VEGA(SK) 2/3123/25; VEGA(SK) 2/5110/25; APVT(SK) 51-013802; ŠPVV(SK) SP51/0280900/0280901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: chronic hypoxia * nitric oxide * apoptosis
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137246
   
   
 5. 5.
  0042230 - FGÚ 2007 GB eng A - Abstrakt
  Strnisková, M. - Ravingerová, T. - Neckář, Jan - Kolář, František - Barančík, M.
  Changes in the expression and/or activation of regulatory proteins in RAT hearts adapted to chronic hypoxia.
  [Změny exprese a aktivace regulačních proteinů v myokardu potkana adaptovaného na chronickou hypoxii.]
  Journal of Molecular and Cellular Cardiology. Elsevier. Roč. 38, č. 6 (2005), s. 1072-1072. ISSN 0022-2828. E-ISSN 1095-8584.
  [Annual ISHR European Section Meeting /25./. 21.06.2005-25.06.2005, Tromso]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/04/0465
  Grant ostatní: ŠPVV(SK) SP51/028 09 00/028 09 01; APVT(SK) 51-013802; VEGA(SK) 2/3123/23; VEGA(SK) 2/5110/25
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: chronic hypoxia * heart * regulatory proteins
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0135505
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.