Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0338053 - FLÚ 2010 RIV CZ cze T - Překlad
  Hauser, Michael - Váňa, M.
  [Dialektika osvícenství - překlad].
  [Dialectics of Enlightenment - Translation.]
  [ADORNO, T.W.; HORKHEIMER, M.: Dialektik der Aufklaerung]. - Praha: OIKOYMENH, 2009. Knihovna novověké tradice a současnosti, 68. ISBN 978-80-7298-267-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: enlightenment * philosophical approach * philosophical anthropology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181917