Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0346299 - UJF-V 2013 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Světlík, Ivo - Povinec, P. P. - Molnár, M. - Váňa, M. - Šivo, A. - Bujtás, T.
  Radiocarbon in the air of central Europe: long-term investigations.
  Radiocarbon. Roč. 52, č. 2 (2010), s. 823-834. ISSN 0033-8222.
  [International Radiocarbon Conference /20./. Big Island, Hawai, 31.05.2009-05.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 14CO2 * troposphere * Suess effect * fossil fuel combustion
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 2.703, rok: 2010
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187367
   

 2. 2. 0333473 - UJF-V 2010 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Světlík, Ivo - Molnár, M. - Váňa, M. - Michálek, V. - Stefanov, P.
  Estimation of 14CO2 amount in the atmosphere.
  [Odhad obsahu 14CO2 v atmosféře.]
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Roč. 281, č. 1 (2009), s. 137-141. ISSN 0236-5731.
  [International Conference on Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences/9./. Lisabon, 07.09.2008-12.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: 14CO2 * global suess effect * anthropogenic CO2 * delay of atmospheric CO2
  Kód oboru RIV: DL - Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola
  Impakt faktor: 0.631, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005571