Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0330518 - MBU-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vojtová, Jana - Basler, Marek - Osička, Radim - Knapp, O. - Maier, E. - Černý, J. - Benada, Oldřich - Benz, R. - Šebo, Peter
  Oligomerization is involved in pore formation by Bordetella adenylate cyclase toxin.
  FASEB Journal. Roč. 23, - (2009), s. 2831-2843. ISSN 0892-6638
  Grant CEP: GA AV ČR IAA500200914; GA MŠk 1M0506
  Grant ostatní:-(XE) LSHB-CT-2003-503582 THERAVAC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: blue native electrophoresis * planar lipid bilayer membranes * pore-forming activity
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 6.401, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176292
   

 2. 2. 0312695 - MBU-M 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Knapp, O. - Maier, E. - Mašín, Jiří - Šebo, Peter - Benz, R.
  Pore formation by the Bordetella adenylate cyclase toxin in lipid bilayer membranes: Role of voltage and pH.
  [Tvorba iontových kanálů adenylát cyklázovým toxinem bakterie Bordetella pertussis v lipidových membránách: Role napětí a pH.]
  Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. Roč. 1778, č. 1 (2008), s. 260-269. ISSN 0005-2736
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5020406
  Grant ostatní:XE(XE) QLK2-CT-1999-00556
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: adenylate cyclase toxin * act * voltage
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 4.180, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163691
   

 3. 3. 0154804 - MBU-M 20030173 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Knapp, O. - Maier, E. - Polleichtner, G. - Mašín, Jiří - Šebo, Peter - Benz, R.
  Channel formation in model membranes by the adenylate cyclase toxin of Bordetella pertussis: Effect if Calcium.
  Biochemistry. Roč. 42, - (2003), s. 8077-8084. ISSN 0006-2960
  Grant CEP: GA AV ČR IPP1050128
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903
  Klíčová slova: bordetella pertussis * calcium
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.922, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0052288
   

 4. 4. 0085770 - MBU-M 2008 RIV SIGLE US eng J - Článek v odborném periodiku
  Basler, Marek - Knapp, O. - Mašín, Jiří - Fišer, R. - Maier, E. - Benz, R. - Šebo, Peter - Osička, Radim
  Segments Crucial for Membrane Translocation and Pore-forming Activity of Bordetella Adenylate Cyclase Toxin.
  [Segmenty klíčové pro translokaci a kanálotvornou aktivitu adenylát-cyklázového toxinu z Bordetella pertussis.]
  Journal of Biological Chemistry. Roč. 282, č. 17 (2007), s. 12419-12429. ISSN 0021-9258
  Grant CEP: GA MŠk 1M0506; GA AV ČR IAA5020406
  Grant ostatní:XE(XE) European Union 6th FP contract LSHB-CT-2003-503582 THERAVAC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: bordetella * adenylate cyclase toxin * ac membrane translocation
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 5.581, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0148208
   

 5. 5. 0022198 - MBU-M 2006 RIV SIGLE US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mašín, Jiří - Basler, Marek - Knapp, O. - El-Azami-El-Idrissi, M. - Maier, E. - Konopásek, I. - Benz, R. - Leclerc, C. - Šebo, Peter
  Acylation of Lysine 860 Allows Tight Binding and Cytotoxicity of Bordetella Adenylate Cyclase on CD1 1b-Expressing Cells.
  [Acylace lysinového zbytku 860 umožňuje pevnou vazbu a cytotoxickou aktivitu adenylát-cyklazového toxinu baktérie Bordetella pertussis na buňkách exprimunjících CD11b.]
  Biochemistry. Roč. 44, - (2005), s. 12766-12759. ISSN 0006-2960
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5020406; GA MŠk 1M0506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: lysine 860 * bordetella
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.848, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110981