Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0329276 - FGÚ 2010 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kubínová, Lucie - Janáček, Jiří
  Systematic sampling in 3D using virtual test probes and its application to surface area and length measurement.
  [Systematické vzorkování ve 3D pomocí testovacích sond a jeho využití při měření povrchu a délky.]
  Stereology and Image Analysis. Bologna: Esculapio, 2009 - (Capasso, V.; Aletti, G.; Micheletti, A.), s. 253-260. ISBN 978-88-7488-310-3.
  [European Congress of Stereology and Image Analysis /10./. Milano (IT), 22.06.2009-26.06.2009]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LC06063; GA MŠMT MEB080831; GA ČR GA304/09/0733; GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA AV ČR(CZ) IAA600110507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: length estimation * surface area estimation * stereology
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175359
   
   
 2. 2.
  0314647 - FGÚ 2009 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kubínová, Lucie - Janáček, Jiří
  Measurement of surface area of biological structures, based on 3D microscopic image data.
  [Měření povrchu biologických struktur, založené na trojrozměrných mikroskopických obrazových datech.]
  EMC 2008. Vol. 1. Berlin: Springer, 2008 - (Luysberg, M.; Tillman, K.; Weirich, T.), s. 785-786. ISBN 978-3-540-85154-7.
  [European Microscopy Congress EMC 2008 /14./. Aachen (DE), 01.09.2008-05.09.2008]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LC06063; GA AV ČR(CZ) IAA600110507; GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA AV ČR(CZ) IAA500200510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: surface area * stereology * confocal microscopy
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165091
   
   
 3. 3.
  0087376 - FGÚ 2008 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čapek, Martin - Janáček, Jiří - Karen, Petr - Kubínová, Lucie - Hána, P. - Smrčka, P.
  Volume visualization of large biological tissue specimens captured by a confocal laser scanning microscope.
  [Objemová vizualizace obrazů velkých biologických tkáňových vzorků nasnímaných laserovým konfokálním mikroskopem.]
  ICS´12. Saint-Etienne: International society for stereology, 2007, s. 12-17.
  [International congress for stereology /12./. Saint-Etienne (FR), 03.09.2007-07.09.2007]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LC06063; GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA AV ČR(CZ) IAA600110507; GA ČR(CZ) GA304/05/0153; GA AV ČR(CZ) IAA500200510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: confocal microscope * volume visualization
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149234
   
   
 4. 4.
  0087098 - FGÚ 2008 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Lhotáková, Z. - Albrechtová, J. - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie
  Are thick hand-cut sections of frozen needles suitable for stereological estimation of mesophyll geometrical characteristics?
  [Jsou tlusté ruční řezy zmrazených jehlic vhodné pro odhad geometrických charakteristik mezofylu?]
  ICS´12. Saint-Etienne: International society for stereology, 2007, s. 61-67.
  [International congress for stereology /12./. Saint-Etienne (FR), 03.09.2007-07.09.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600110507
  Grant ostatní: GA ČR(CZ) GD206/03/H137
  Program: GD
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: spruce * stereology
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149040
   
   
 5. 5.
  0080590 - FGÚ 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Lhotáková, Z. - Albrechtová, Jana - Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie
  Application of confocal microscopy and stereological methods to measuring mesophyll geometrical characteristics of fresh norway spruce needles: method adjustment.
  [Použití konfokální mikroskopie a stereologických metod při měření geometrických charakteristik mezofylu čerstvých smrkových jehlic: doladění metody.]
  Proceedings S4G.. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006 - (Lechnerová, R.; Saxl, I.; Beneš, V.), s. 403-408. ISBN 80-7015-037-8.
  [International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry. Prague (CZ), 26.06.2006-29.06.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA600110507; GA ČR(CZ) GA106/04/0201; GA ČR(CZ) GD206/03/H137
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Norway spruce * stereology * confocal microscope
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144722
   
   
 6. 6.
  0080553 - FGÚ 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čapek, Martin - Janáček, Jiří - Karen, Petr - Kubínová, Lucie - Smrčka, P. - Hána, K.
  3D visualization of large biological tissue specimens captured by a confocal microscope.
  [3D vizualizace velkých biologických vzorků nasnímaných konfokálním mikroskopem.]
  Proceedings S4G.. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006 - (Lechnerová, R.; Saxl, I.; Beneš, V.), s. 477-482. ISBN 80-7015-037-8.
  [International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry. Prague (CZ), 26.06.2006-29.06.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100110502; GA AV ČR IAA500200510; GA AV ČR(CZ) IAA600110507; GA ČR GA304/05/0153
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: 3D visualization * confocal microscope
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144701
   
   
 7. 7.
  0080548 - FGÚ 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kubínová, Lucie - Kutík, J.
  Stereological metod for the estimation of chloroplast thylakoid surface area.
  [Stereologická metoda pro odhad povrchu tylakoidů chloroplastu.]
  Proceedings S4G.. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2006 - (Lechnerová, R.; Saxl, I.; Beneš, V.), s. 391-396. ISBN 80-7015-037-8.
  [International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry. Prague (CZ), 26.06.2006-29.06.2006]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100110502; GA AV ČR IAA600110507; GA ČR(CZ) GA522/01/0846
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: stereology * surface area * thylakoid membranes
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144698
   
   
 8. 8.
  0021386 - FGÚ 2006 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Janáček, Jiří - Kubínová, Lucie
  Variance of surface area estimators using spatial grids of lines.
  [Rozptyl estimátorů povrchu používajících prostorových čárových mřížek.]
  Proceedings of 9th European Congress on Stereology and Image Analysis and 7th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science STERMAT. Vol. 2. Kraków: Polish Society for Stereology, 2005 - (Chrapoński, J.; Cwajna, J.; Wojnar, L.), s. 252-256. ISBN 83-917834-4-8.
  [European Congress on Stereology and Image Analysis /9./ and International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science STERMAT /7./. Zakopane (PL), 10.05.2005-13.05.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA AV ČR(CZ) IAA600110507; GA ČR(CZ) GA304/05/0153
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: variance * stereology * surface area
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110367
   
   
 9. 9.
  0021202 - FGÚ 2006 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čapek, Martin - Kubínová, Lucie - Hána, K. - Smrčka, P.
  Histogram warping based correction of the light attenuation with depth of data sets captured by a confocal microscope.
  [Korekce útlumu jasu s hloubkou datových souborů získaných konfokálním mikroskopem založená na deformaci histogramu.]
  Proceedings of the Fifth IASTED International Conference on Visualization, Imaging and Image Processing. Anaheim: ACTA Press, 2005 - (Villanueva, J.), s. 12-17. ISBN 0-88986-528-0.
  [IASTED International Conference on Visualization, Imaging and Image Processing - VIIP 2005 /5./. Benidorm (ES), 07.09.2005-09.09.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA AV ČR(CZ) IAA600110507; GA AV ČR(CZ) KJB6011309
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: brightness correction * contrast correction * confocal microscopy
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110204
   
   
 10. 10.
  0021180 - FGÚ 2006 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čapek, Martin - Kubínová, Lucie - Hána, K. - Smrčka, P.
  Compensation of the contrast and brightness attenuation with depth in confocal microscopy.
  [Kompenzace útlumu jasu a kontrastu s hloubkou v konfokální mikroskopii.]
  SCCG Proceedings. Bratislava: Comenius University, 2005 - (Jüttler, B.), s. 217-220. ISBN 80-223-2057-9.
  [Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2005. Budmerice (SK), 12.05.2005-14.05.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA AV ČR(CZ) IAA600110507; GA AV ČR(CZ) KJB6011309
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: brightness correction * contrast correction * confocal microscopy
  Kód oboru RIV: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110185
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.