Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0336778 - UFCH-W 2010 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jirglová, Hana - Pérez-Cadenas, A. F. - Hódar, F. J. M.
  Molecular sieve behaviour of carbon aerogels and xerogels prepared from phloroglucinol-phenol-formaldehyde polymerization.
  [Molekulově sítové chování uhlíkatých aerogelů a xerogelů připravených polymerizací phluroglucinol-fenol- formaldehydu.]
  Carbon 09. Biarritz: SARL VACANCES SUD TERRES BASQUES, 2009, ID 153.
  [Carbon 09. Biarritz (FR), 14.06.2009-19.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: polymerization * molecular sieves * carbon aerogels
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180939
   
 2. 2.
  0315407 - UFCH-W 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sazama, Petr - Tvarůžková, Zdenka - Jirglová, Hana - Sobalík, Zdeněk
  Water adsorption on high silica zeolites, Formation of hydroxonium ions and hydrogen-bonded adducts.
  [Adsorpce vody na vysokosilikátových zeolitech. Tvorba hydroxiniového iontu a H-vázaného aduktu.]
  Zeolites and Related Materials: Trends, Targets and Challenges. Oxford: Elsevier B.V./Ltd, 2008 - (Gédéon, A.; Massiani, P.; Babonneau, F.), s. 821-824. Studies in surface science and catalysis, Vol. 174. ISBN 978-0-444-53297-8.
  [International FEZA Conference /4./. Paris (FR), 01.09.2008-04.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS400400560
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: H2O adsorption * zeolites * ZSM-5 * ferrierite
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165616
   
 3. 3.
  0001176 - UFCH-W 2006 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jirglová, Hana - Zikánová, Arlette - Kočiřík, Milan - Šolcová, Olga - Kortunov, P. - Vasenkov, S. - Kärger, J. - Krystl, V. - Bernauer, B. - Drescher, B.
  Transport-related structure characteristics of FCC catalysts from sorption, porosimetric and PFG NMR measurements.
  [Strukturní a transportní charakteristiky FCC katalyzátorů vyhodnocené ze sorpčních, porozimetrických a PFG měření.]
  Molecular Sieves: From Basic Research to Industrial Applications. Amsterdam: Elsevier, 2005 - (Čejka, J.; Žilková, N.), s. 1043-1050. Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 158. ISBN 0-444-52082-1.
  [International Zeolite Symposium (3rd FEZA) /3./. Praha (CZ), 23.08.2005-26.08.2005]
  Grant ostatní:EU Community(XE) GRD-2000-30364
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: FCC catalysts * PFG NMR technique * SEM image
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0109548