Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0325851 - ÚMCH 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sládková, M. - Vlčková, B. - Mojzeš, P. - Šlouf, Miroslav - Naudin, C. - Le Bourdon, G.
  Probing strong optical fields in compact aggregates of silver nanoparticles by SERRS of protoporphyrin IX.
  [Studium Protoporfirinu IX v silných optických polích kompaktních agregátů stříbrných nanočástic pomocí SERRS.]
  Faraday Discussions. Roč. 132, č. 6 (2006), s. 121-134. ISSN 1359-6640. E-ISSN 1364-5498
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/0688
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: protoporphyrin IX * Ag nanoparticles * SERRS
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.731, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173141