Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0504671 - GLU-S 2020 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Tomek, Filip - Žák, J. - Svojtka, Martin - Finger, F. - Weitzinger, M.
  Emplacement dynamics of syn-collapse ring dikes: An example from the Altenberg-Teplice caldera, Bohemian Massif.
  Geological Society of America Bulletin. Roč. 131, 5/6 (2019), s. 997-1016. ISSN 0016-7606
  Institucionální podpora: RVO:67985831
  Klíčová slova: Bohemian Massif * Altenberg-Teplice caldera * caldera collapse
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Obor OECD: Geology
  Impakt faktor: 3.970, rok: 2018
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296252
   
 2. 2.
  0463456 - USMH-B 2017 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  René, Miloš - Finger, F.
  The Blaník Gneiss in the southern Bohemian Massif (Czech Republic): a rare rock composition among the early palaeozoic granite of Variscan Central Europe.
  Mineralogy and Petrology. Roč. 110, č. 4 (2016), 503-514. ISSN 0930-0708
  Grant CEP: GA MŠk ME 555
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: leucogranite * turmaline * petrology * geochemistry * Bohemian Massif
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.236, rok: 2016
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0262651
   
 3. 3.
  0425801 - GFU-E 2015 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Verner, K. - Žák, J. - Šrámek, F. - Paclíková, J. - Zavřelová, A. - Machek, Matěj - Finger, F. - Johnson, K.
  Formation of elongated granite–migmatite domes as isostaticaccommodation structures in collisional orogens.
  Journal of Geodynamics. Roč. 73, January (2014), s. 100-117. ISSN 0264-3707
  Institucionální podpora: RVO:67985530
  Klíčová slova: anisotropy of magnetic susceptibility * Bohemian Massif * granite-migmatite dome * metamorphic core complex * exhumation
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 2.217, rok: 2014
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0231586
   
 4. 4.
  0356172 - USMH-B 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Finger, F. - Dunkley, D. J. - René, Miloš
  Remnants of Early Carboniferous I-type granodiorite plutons in the Bavarian Forest and their bearing on the tectonic interpretation of the south-western sector of the Bohemian Massif (Bavarian Zone).
  Journal of Geosciences. Roč. 55, č. 4 (2010), s. 321-332. ISSN 1802-6222
  Grant CEP: GA MŠk ME10083
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: granodiorite * U-Pb dating * Moldanubian Zone
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.026, rok: 2010
  www.jgeosci.org/index.php?pg=issue&vol=55&iss=4
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194766
   
 5. 5.
  0335786 - USMH-B 2010 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  René, Miloš - Finger, F. - Hájek, Pavel - Knop, E. - Schiller, D.
  Dvojslídné granity Šumavy.
  [Two-mica granites of the Šumava Mts.]
  Inovační podnikání & Transfer technologií. Roč. 17, č. 4 (2009), s. 4-5. ISSN 1210-4612
  Grant CEP: GA MŠk MEB060802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: granite * geochemistry * Moldanubian batholite
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180156
   
 6. 6.
  0330965 - USMH-B 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Finger, F. - Gerdes, A. - René, Miloš - Riegler, G.
  The Saxo-Danubian granite belt: magmatic response to postcollisional delamination of mantle lithosphere the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen).
  [Sasko-dunajské granitové pásmo: magmatická odezva postkolizní delaminace plášťové litosféry pod jihozápadní částí Českého masívu (variský orogén).]
  Geologica Carpathica. Roč. 60, č. 3 (2009), s. 205-212. ISSN 1335-0552
  Grant CEP: GA MŠk MEB060802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: Bohemian Massif * granite * delamination
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 0.963, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176617
   
 7. 7.
  0330964 - USMH-B 2010 GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Finger, F. - René, Miloš
  A Comment on „Two distinctive granite suites in SW Bohemian Massif and their record of emplacement: Constraints from geochemistry and Zircon 207Pb/206Pb geochronology“ by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872.
  Journal of Petrology. Roč. 50, č. 4 (2009), s. 591-593. ISSN 0022-3530
  Grant CEP: GA MŠk MEB060802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: Bohemian Massif * Moldanubian Zone * granite
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 3.738, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176616
   
 8. 8.
  0314297 - USMH-B 2009 RIV AT ger J - Článek v odborném periodiku
  Schiller, D. - Knop, E. - René, Miloš - Doblmayr, P. - Finger, F.
  Subtypen von Eisgarner Granit im Böhmerwald im Bereich des Dreiländerecks Österreich-Bayern-Tschechien: Auf der Suche nach einer grenzübergreifend konsistenten Gliederung und Namensgebung.
  [A subtypes of the Eisgarn granite of the Šumava Mts. in the three states (Austria, Bavaria, Czech Republic) boundary area: Finding of across boundary consistent classification and nomination.]
  Journal of Alpine Geology. Roč. 49, - (2008), s. 94-95. ISSN 1563-0846.
  [PANGEO 2008. Wien, 22.09.2008-25.09.2008]
  Grant CEP: GA MŠk MEB060802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: Bohemian Massif * Moldanubian Zone * granite
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164856
   
 9. 9.
  0145610 - GLU-S 20023169 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Zulauf, G. - Schitter, F. - Riegler, G. - Finger, F. - Fiala, Jiří - Vejnar, Zdeněk
  Age constrains on the Cadomian evolution of the Teplá Barrandian unit (Bohemian Massif) through electron microprobe dating of metamorphic monazite.
  Zeitschrift der Deutsche geologische Gesellschaft. Roč. 150, č. 4 (1999), s. 627-639. ISSN 0012-0189
  Grant CEP: GA AV ČR KSK1012601
  Grant ostatní:DFG(DE) Zu73/1-6; Austrian National Bank(AT) 7163
  Klíčová slova: monazite dating * Cadomian/orogeny * Bohemian Massif
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0043182
   
 10. 10.
  0087087 - USMH-B 2008 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Finger, F. - Gerdes, A. - Janoušek, V. - René, Miloš - Riegler, G.
  Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases.
  [Analýza variského vývoje moldanubika Českého masivu: význam bavorské a moravo-moldanubické tektonometamorfní fáze.]
  Journal of Geosciences. Roč. 53, 1-2 (2007), s. 9-28. ISSN 1802-6222
  Grant CEP: GA MŠk ME 555
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: tectonic model * monazite dating * Moldanubian Zone
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149032