Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0387932 - ÚŽFG 2013 RIV cze P - Patentový dokument
  Smetana, K. - Dvořánková, B. - Lacina, L. - Strnad, Hynek - Kolář, Michal - Chovanec, M. - Plzák, J. - Čada, Z. - Vlček, Čestmír - Szabo, P. - Betka, J. - Motlík, Jan - Kovářová, Hana - Jarkovská, Karla
  Kombinace protilátek nebo jejich Fab fragmentů pro použití jako léčivo a farmaceutický prostředek tyto protilátky nebo jejich Fab fragmenty obsahující.
  [Combination of antibodies or their Fab fragments for use as drugs and pharmaceutical compositions containing these antibodies or fragments thereof.]
  2012. Vlastník: Univerzita Karlova v Praze, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 25.04.2012. Číslo patentu: 303227
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515; CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: Fab fragment * carcinoma
  Kód oboru RIV: FD - Onkologie a hematologie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1656672&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216799
   
   
 2. 2.
  0359590 - ÚMG 2012 RIV cze P - Patentový dokument
  Smetana, K. - Dvořánková, B. - Lacina, L. - Strnad, Hynek - Kolář, Michal - Chovanec, M. - Plzák, J. - Čada, Z. - Vlček, Čestmír
  Kombinace monoklonálních protilátek nebo jejich Fab fragmentů pro použití jako léčivo a farmaceutický přípravek tyto protilátky nebo jejich Fab fragmenty obsahující.
  [Combination of monoclonal antibodies or their Fab fragments for use as drugs and pharmaceutical compositions containing these antibodies or fragments thereof.]
  2010. Vlastník: Univerzita Karlova v Praze, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Institute of Applied Biotechnologies, a.s. Datum udělení patentu: 17.03.2010. Číslo patentu: 301597
  Grant CEP: GA MŠMT 2B06106
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: cancer * transcriptional profiling * gene
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1089228&lan=cs
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197348
   
   
 3. 3.
  0189407 - UMCH-V 20033362 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Labský, Jiří - Vacík, Jiří - Smetana, Karel - Dvořánková, B.
  Polymerní nosič pro kultivaci keratinocytů.
  [Polymer carrier for cultivation of keratinocytes.]
  Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 1. Lékařská fakulta UK, 3. Lékařská fakulta UK, 2003. 19980610. Datum udělení patentu: 20031103. 20 s. Číslo patentu: 292 883
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: polymer carriers * keratinocytes
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0085216
   
   
 4. 4.
  0189406 - UMCH-V 20033361 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Labský, Jiří - Vacík, Jiří - Smetana, Karel - Dvořánková, B.
  Polymerní nosič pro kultivaci keratinocytů s lapači radikálů.
  [Polymer carrier for cultivation of keratinocytes with radical scavengers.]
  Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 1. Lékařská fakulta UK, 3. Lékařská fakulta UK, 2003. 19990602. Datum udělení patentu: 20030826. 13 s. Číslo patentu: 292 570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: polymer carriers * keratinocytes
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0085215
   
   
 5. 5.
  0189405 - UMCH-V 20033360 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Labský, Jiří - Vacík, Jiří - Smetana, Karel - Dvořánková, B.
  Polymerní nosič pro kultivaci keratinocytů s aktivními sacharidy.
  [Polymer carrier for cultivation of keratinocytes with active saccharides.]
  Praha: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 1. Lékařská fakulta UK, 3. Lékařská fakulta UK, 2003. 19990602. Datum udělení patentu: 20030806. 15 s. Číslo patentu: 292 491
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: polymer carriers * keratinocytes
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0085214
   
   
 6. 6.
  0187375 - UMCH-V 980292 CZ cze P - Patentový dokument
  Lukáš, Jaromír - Palečková, Věra - Smetana, Karel - Dvořánková, B.
  Hydrogely pro enkapsulaci pro- a eukaryontních buněk, způsob jejich přípravy, jejich použití pro přípravu farmaceutických prostředků a farmaceutické prostředky je obsahující.
  [Hydrogels for encaposulation of prokaryotic and enkaryotic cells, method of their preparation, their application to pharmaceutical preparation, and pharmaceutical preparations containing them.]
  Heyrovského 2, 162 06 Praha 6: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 1998. 19981221. Datum udělení patentu: 20000000. 11 s. Číslo patentu: PV4248-98
  Grant CEP: GA ČR GA304/98/0267
  Kód oboru RIV: FR - Farmakologie a lékárnická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0083476
   
   
 7. 7.
  0187373 - UMCH-V 980290 CZ cze P - Patentový dokument
  Labský, Jiří - Vacík, Jiří - Smetana, Karel - Dvořánková, B.
  Polymerní nosič pro kultivaci keratinocytů.
  [Polymer carrier for cultivation of keratinocytes.]
  Heyrovského 2, 162 06 Praha 6: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, 1998. 19980610. Datum udělení patentu: 20000000. 20 s. Číslo patentu: PV1803-98
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0083474
   
   
 8. 8.
  0186863 - UMCH-V 960906 CZ cze P - Patentový dokument
  Vacík, Jiří - Jelínková, Miroslava - Smetana, K. - Dvořánková, B.
  Biologicky aktivní kryt rozsáhlých ranných ploch a způsob jeho přípravy.
  Praha: ÚMCH AV ČR, 1996. - s. P 281269.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0083042
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.