Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0469135 - ÚT 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Buchar, J. - Trnka, Jan - Řídký, R.
  Identification of complex modulus using of the Hopkinson Split Pressure Bar.
  EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2016, č. článku 123122. ISBN 978-80-261-0624-1.
  [International Conference Experimental Stress Analysis 2016 /54./. Srní (CZ), 30.05.2016-02.06.2016]
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: viscoelasticity * complex modulus * Hopkinson bar
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267325

             
   
   
 2. 2.
  0445160 - ÚT 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Buchar, J. - Řídký, R. - Drdlová, M. - Trnka, Jan
  A Split Hopkinson Bar Method for Testing Materials with Low Characteristic Impedance.
  53rd Conference on Eperimental Stress Analysis 2015. Prague: CTU Faculta of Civil Engineering, 2015, s. 27-33. ISBN 978-80-01-05734-6.
  [EAN 2015 /53./. Český Krumlov (CZ), 01.06.2015-04.06.2015]
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: stress wave propagation * viscoelasticity * reflection * transmission
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0247814

             
   
   
 3. 3.
  0439589 - ÚT 2015 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Buchar, J. - Řídký, R. - Drdlová, M. - Trnka, Jan
  Evaluation of Plate Structure Response to Buried Explosive Charges.
  EAN 2014. Plzeň: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, 2014 - (Polach, P.; Stuna, L.). ISBN 978-80-231-0377-6.
  [Conference on Experimental Stress Analysis /52./. Mariánské Lázně (CZ), 02.06.2014-05.06.2014]
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: explosive charge * plate response * constitutive equations numerical simulation
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242873

             
   
   
 4. 4.
  0389110 - ÚT 2013 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Severa, L. - Nedomová, Š. - Buchar, J. - Trnka, Jan - Dvořáková, Pavla
  Impact Test as a Tool for Evaluation of Peach Firmness.
  VII International Peach Symposium - ISHS Acta Horticulturae 962. Lleida: International Society for Horticultural Science, 2012 - (Girona, J.), s. 577-584. ISBN 9789066056152. ISSN 0567-7572.
  [International Peach Symposium /7./. Lleida (ES), 08.06.2009-11.06.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA201990701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: penetration test * non-destructive loading * frequency response
  Kód oboru RIV: GM - Potravinářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0218026

             
   
   
 5. 5.
  0384787 - ÚT 2013 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nedomová, Š. - Trnka, Jan - Přidal, A. - Stoklasová, Pavla - Buchar, J.
  Behaviour of Selected Varieties of Honey at the Impact Loading.
  Sborník XXXVIII. semináře o jakosti posstravin a potravinových surovin "Ingrovy dny". Brno: Mendelova univerzita, 2012 - (Jůzl, M.; Nedomová, Š.; Bubeníčková, A.; Kozelková, M.), s. 203-210. ISBN 978-80-7375-601-7.
  [Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin – „Ingrovy dny“ /38./. Brno (CZ), 01.03.2012]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: honey * dynamic loading * surface displacement * spectral function
  Kód oboru RIV: GM - Potravinářství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0214314

             
   
   
 6. 6.
  0312722 - ÚT 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dvořáková, Pavla - Nedomová, Š. - Severa, L. - Trnka, Jan - Buchar, J.
  The Impulse Response Method for Measuring the Overall Firmness of Fruit.
  [Hodnocení pevnosti ovoce pomocí měření odezvy při impulzivním zatěžování.]
  46th International Scientific Conference EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2008. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics of Materials, 2008 - (Fuxa, J.; Macura, P.; Halama, R.; Kubala, R.; Frydrýšek, K.; Fusek, M.; Václavek, L.; Lenert, J.; Adámková, L.; Fojtík, F.; Rojíček, J.), s. 43-46. 110. ISBN 978-80-248-1774-3.
  [Experimental Stress Analysis 2008 /46./. Horní Bečva (CZ), 02.06.2008-05.06.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA201990701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: dynamic resonance * peach * non-destuctive
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163708

             
   
   
 7. 7.
  0312642 - ÚT 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nedomová, Š. - Trnka, Jan - Dvořáková, Pavla - Severa, L. - Buchar, J.
  Fracture of the Eggshell under Impact.
  [Lom vaječné skořápky při rázu.]
  46th International Scientific Conference EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2008. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics of Materials, 2008 - (Fuxa, J.; Macura, P.; Halama, R.; Kubala, R.; Frydrýšek, K.; Fusek, M.; Václavek, L.; Lenert, J.; Adámková, L.; Fojtík, F.; Rojíček, J.), s. 171-174. 110. ISBN 978-80-248-1774-3.
  [Experimental Stress Analysis 2008 /46./. Horní Bečva (CZ), 02.06.2008-05.06.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA201990701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: hen's eggshell * impact velocity * LS DYNA 3D
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163649

             
   
   
 8. 8.
  0312454 - ÚT 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Severa, L. - Nedomová, Š. - Trnka, Jan - Dvořáková, Pavla - Buchar, J.
  Acoustic Method of the Cheese Ripening Avaluation.
  [Zrání sýrů sledované pomocí akustických metod.]
  25th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Praha: ČVUT Praha, 2008 - (Daniel, M.; Holý, S.; Růžička, M.), s. 235-236. 1. ISBN 978-80-01-04162-8.
  [Symposium on Advances in Experimental Mechanics /25./. České Budějovice, Český Krumlov (CZ), 24.09.2008-27.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA201990701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: cheese ripening * Edam maturity * acoustic impulse-response technique
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163518

             
   
   
 9. 9.
  0134873 - ENTU-I 960001 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Buchar, J. - Růžička, Vlastimil - Kůrka, A.
  Check list of spiders of the Czech Republic.
  Proceedings of the 15th european colloquium of arachnology. České Budějovice: Institute of Entomology, 1995 - (Růžička, V.), s. 35-53
  [European colloquium of arachnology /15./. České Budějovice (CZ), 00.00.2000]
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0032745

             
   
   
 10. 10.
  0100920 - ENTU-I 20043041 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Růžička, Vlastimil - Buchar, J.
  Notes to the catalogue of spiders of the Czech Republic.
  [Poznámky ke katalogu pavouků České republiky.]
  European Arachnology 2002. Budapest: Plant Protection Institute and Berzsenyi College, 2004 - (Samu, F.; Szinetár, C.), s. 221-224. ISBN 963 214 791 X.
  [European Colloquium of Arachnology /20./. Szombathely (HU), 22.07.2002-26.07.2002]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5007907
  Klíčová slova: Czech Republic * spiders * catalogue
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008397

             
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.