Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0172343 - UEB-Q 20033110 RIV SIGLE US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Matucha, Miroslav - Gryndler, Milan - Uhlířová, H. - Forczek, Sándor - Fuksová, K. - Schröder, P.
  Investigations of the Role of Chloroacetic Acids in Forest Ecosystems Using Carbon 14 and Chlorine 36.
  The Synthesis and Applications of Istopes and Isotopically Labeled Compounds. International Isotope Society, 2003, s. 95.
  [International Symposium on The Synthesis and Applications of Istopes and Isotopically Labeled Compounds /8./. Boston, Massachusets (US), 01.06.2003-05.06.2003]
  Grant CEP: GA ČR GA522/02/0874
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903; CEZ:AV0Z5038910
  Klíčová slova: Carbon 14 * Chlorine 36 * Chloroacetic acid
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0069382
   
 2. 2.
  0172156 - UEB-Q 20013033 DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Schröder, P. - Matucha, Miroslav - Forzcek, Stanislav - Uhlířová, H. - Fuksová, K. - Albrechtová, J.
  Uptake, Translocation and Fate of Trichloroacetic Acid in Norway Spruce/Soil System.
  Uptake, Translocation and Fate of Trichloroacetic Acid in Norway Spruce/Soil System. Heidelberg: University of Heidelberg, 2001, s. -.
  [Naturally Produced Organohalogens. Heidelberg (DE), 30.07.2001-03.08.2001]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
  Klíčová slova: Trichloroacetic Acid * Spruce/Soil System
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0069198
   
 3. 3.
  0079028 - ÚEB 2007 eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Matucha, Miroslav - Forczek, Sándor - Gryndler, Milan - Uhlířová, H. - Fuksová, Květoslava - Rohlenová, Jana - Schröder, P.
  Spruce needles as bioindicator of chlorinated air pollutants – tetrachloroethene and trichloroacetic acid.
  [Jehličí smrku jako bioindikátor chlorovaných atnosférických polutantů – tetrachlorethenu a kyseliny trichloroctové.]
  [International Conference on Bioindicators. Prague (CZ), 06.06.2006-10.06.2006]
  Klíčová slova: Spruce needles * chlorinated air pollutants
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143928
   
 4. 4.
  0079027 - ÚEB 2007 eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Forczek, Sándor - Matucha, Miroslav - Gryndler, Milan - Uhlířová, H. - Fuksová, Květoslava - Rohlenová, Jana - Schröder, P.
  Following elusive substances – On the use of 3H, 14C and 36Cl in vivo.
  [Sledování obtížně postihnutelných látek - Aplikace 3H, 14C a 36Cl in vivo.]
  [Biogeochemical cycles– chlorine in the forest ecosystem. Garmisch-Partenkirchen (DE), 02.11.2006-04.11.2006]
  Klíčová slova: elusive substances * 3H, 14C and 36Cl
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143927
   
 5. 5.
  0039690 - ÚOCHB 2007 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Makhmudova, M. - Soudek, Petr - Ljubenova, L. - Ostrozhenkova, E. - Vaněk, Tomáš - Schröder, P. - Eisenreich, W. - Bacher, A. - Golan-Goldhirsh, A.
  Shoots and roots profiles of metabolites, enzymes and anatomy of Allium schoenoprasum grown in heavy metal contaminated solution.
  [Profil metabolitů, enzymů a anatomie v nadzemních částech a kořenech Allium schoenoprasum rostoucího v roztoku kontaminovaném těžkým kovem.]
  1st Scientific meeting of WG1. Root to shoot translocation of pollutants and nutrients. COST Action 859. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2006, s. 38.
  [Scientific Meeting of WG1 /1./ Root to shoot translocation of pollutants and nutrients. COST Action /859./. Santiago de Compostela (ES), 22.06.2006-24.06.2006]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GP522/06/P002; GA MŠk(CZ) 1P05OC042
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: Allium schoenoprasum * enzymes * heavy metals
  Kód oboru RIV: DK - Kontaminace a dekontamin. půdy vč. pesticidů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0133692
   
 6. 6.
  0024238 - ÚEB 2006 DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Forczek, Sándor - Matucha, Miroslav - Gryndler, Milan - Uhlířová, H. - Fuksová, Květoslava - Rohlenová, Jana - Schröder, P.
  Plant uptake and metabolism - TCA in Norway spruce.
  Int. Workshop on Forest Decline and Trichloroacetic Acid. Germany, 2004, s. 22-23.
  [Int. Workshop on Forest Decline and Trichloroacetic Acid. Garmisch-Partenkirchen (DE), 24.10.2004-26.10.2004]
  Klíčová slova: Norway spruce * Trichloroacetic Acid * Microbial degradation
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0114816
   
 7. 7.
  0024237 - ÚEB 2006 DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Matucha, Miroslav - Forczek, Sándor - Gryndler, Milan - Uhlířová, H. - Fuksová, Květoslava - Rohlenová, Jana - Schröder, P.
  Radioisotopes in environmental research: carbon 14 and chlorine 36 for the forest ecosystem.
  Int. Workshop on Forest Decline and Trichloroacetic Acid. Germany, 2004, s. 123-124.
  [Int. Workshop on Forest Decline and Trichloroacetic Acid. Garmisch-Partenkirchen (DE), 24.10.2004-26.10.2004]
  Klíčová slova: carbon 14 * chlorine 36 * environmental studies
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0114815
   
 8. 8.
  0000232 - ÚOCHB 2005 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nepovím, Aleš - Vavříková, Zuzana - Podlipná, Radka - Vágner, Martin - Schröder, P. - Vaněk, Tomáš
  Degradation of nitroaromatic compounds by plants - induction of detoxification enzymes.
  [Degradace nitroaromatických sloučenin rostlinami - indukce detoxifikačních enzymů.]
  COST Action 859. Phytotechnologies to promote sustainable land use management and improve food safety. Parma: Universita degli studi di Parma, 2004, s. 30.
  [COST Action 859. Phytotechnologies to Promote Sustainable Land Use Management and Improve Food Safety. Parma (IT), 04.11.2004-06.11.2004]
  Grant CEP: GA ČR GP206/02/P065
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
  Klíčová slova: TNT * enzymes * explosives
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0017511