Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0333822 - ÚMCH 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šmejkal, P. - Vlčková, B. - Pavel, I. - Moskovits, M. - Sládková, M. - Šišková, Karolína - Šlouf, Miroslav
  Nanocomposites with strong optical resonances: Silver nanoparticles-organic molecules systems.
  Proceedings of the ASME 2nd Multifunctional Nanocomposites and Nanomaterials. New York: Amer Soc Mechanical Engineers, 2008, s. 193-198. ISBN 978-0-7918-4291-1.
  [2nd Multifunctional Nanocomposites and Nanomaterials International Conference and Exhibition. Sharm El Sheikh (EG), 11.01.2008-13.01.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/0717
  Grant ostatní: MŠMT(CZ) 1P05ME790
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: SERS * single-molecule * scattering
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178724
   
   
 2. 2.
  0105795 - UMCH-V 20043366 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vlčková, B. - Šišková, K. - Sládková, M. - Šloufová, Ivana - Šmejkal, P. - Šlouf, Miroslav - Mojzeš, P.
  Towards fabrication of nanocomposites with strong optical resonances: silver nanoparticle - biomolecule systems.
  [Příprava nanokompozitů se silnými optickými resonancemi: systémy typu Ag-nanočástice - biomolekula.]
  Proceedings. New Orleans: International Community for Composites Engineering and College of Engineering, University of New Orleans, 2004, s. 765-766.
  [International Conference on Composites-Nano Engineering /11./. Hilton-Head Island, South Carolina (US), 08.08.2004-14.08.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/0688
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: Ag nanoparticle * adsorbed ions * optical resonances
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012993
   
   
 3. 3.
  0079500 - ÚMCH 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šmejkal, P. - Vlčková, B. - Moskovits, M. - Pavel, I. - Sládková, M. - Pavlova, Ewa - Šlouf, Miroslav
  SERS spectral probing of dimers of silver nanoparticles molecularly bridged by various molecules.
  [Studium dimerů molekulárními můstky spojených stříbrných nanočástic pomocí metody SERS.]
  Proceedins of the International Conference Nano 06.. Brno: Brno University of Technology, 2006, s. 129-134. ISBN 80-214-3331-0.
  [International Conference Nano 06. Brno (CZ), 13.11.2006-15.11.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/0688; GA AV ČR IAA4050406; GA MŠMT 1P05ME790
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: moleculary bridged Ag nanoparticle dimers * Ag nanoparticles dimer preparation * small Ag nanoparticle aggregates
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144197
   
   
 4. 4.
  0030872 - ÚMCH 2006 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vlčková, B. - Moskovits, M. - Pavel, I. - Sládková, M. - Šišková, K. - Šmejkal, P. - Šlouf, Miroslav - Hromádková, Jiřina
  Probing strong optical fields in small molecularly bridged silver nanoparticle aggregates by surface-enhanced Raman scattering.
  [Studium silných optických polí v okolí malých, molekulárními můstky spojených, agregátů stříbrných nanočástic pomocí metody SERS.]
  Proceedings on CD. New Orleans: University of New Orleans, 2005 - (Hui, D.), s. 1-2
  [Conference on Composites/Nano-Engineering /12./. Tenerife (ES), 01.08.2005-06.08.2005]
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/0688; GA MŠMT 1P05ME790
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: silver nanoparticle agregates * molecular bridge * SERS
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131682
   
   
 5. 5.
  0030616 - ÚMCH 2006 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vlčková, B. - Moskovits, M. - Sládková, M. - Pavel, I. - Šlouf, Miroslav - Šišková, K.
  Comparing temporally fluctuating SERS signals from samples of porphyrin-bridged silver nanoparticle dimers and small aggregates prepared in the aqueous and in the organic ambient.
  [Srovnání časově fluktujících SERS signálů dimerů porfyrinem spojených nanočástic stříbra s malými agregáty, připravenými ve vodním a organickém prostředí.]
  Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2005, s. 342-345. ISBN 80-214-3085-0.
  [International Conference Nenamat. Brno (CZ), 08.11.2005-10.11.2005]
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/0688; GA MŠMT 1P05ME790; GA ČR GD203/05/H001
  Grant ostatní: NSF(US) OISE-0406665
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: Ag nanoparticle dimers * small Ag nanoparticle aggregates * SERS signal blinking
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0120344
   
   
 6. 6.
  0030589 - ÚMCH 2006 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vlčková, B. - Moskovits, M. - Pavel, I. - Šišková, K. - Sládková, M. - Šlouf, Miroslav
  TEM imaging and SERS spectral probing of one particular single dimer and small aggregate of molecularly-bridged Ag nanoparticles.
  [TEM zobrazení a SERS spektrální testování jednoho konkrétního dimetu a malých agregátů molekulárně přemostěných stříbrných nanočástic.]
  Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2005, s. 131-136. ISBN 80-214-3085-0.
  [International Conference Nenamat. Brno (CZ), 08.11.2005-10.11.2005]
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/0688; GA MŠMT 1P05ME790
  Grant ostatní: NSF(US) OISE-0406665
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: Ag nanoparticle dimers * small Ag nanoparticle aggregates * SERS signal blinking
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0120318
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.