Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0489377 - FLÚ 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  Hranice jako sociální instituce a geografická kategorie v raně novověké imaginaci prostoru: k současnému výzkumu hranic v raném novověku.
  [Borders as a Social Institution and Cartographic Category in the Early Modern Conception of Space: On the Contemporary Research of the Space and Border in the Early Modern Ages.]
  Studia Comeniana et historica. Roč. 47, 97/98 (2017), s. 115-131. ISSN 0323-2220
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Borders * Cartography * Forensic Cartography * Early Modern Period
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0283803
   
 2. 2.
  0472442 - FLÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  K otázkám rétorické a empirické evidence v myšlení raného novověku.
  [On the Rhetorical and Emirical Evidence in Early Modern Thought.]
  Dějiny - teorie - kritika. Roč. 13, č. 2 (2016), s. 195-210. ISSN 1214-7249
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Rhetorical Evidence * Early Modern Thought * J. A. Comenius
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269746
   
 3. 3.
  0467392 - FLÚ 2017 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  Beyond Ideology: Representations of the Baroque in Socialist Czechoslovakia As Seen Through the Media.
  Journal of Art Historiography. Roč. 8, 15 December (2016), s. 1-23. E-ISSN 2042-4752
  Grant CEP: GA ČR GB14-37038G
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: representations of the Baroque * Czech art history 1948-1989 * media * documentary * exhibition
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  https://arthistoriography.files.wordpress.com/2016/11/reznikova.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0265498
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  2016_J_0467392.pdf61.3 MBAutorský postprintpovolen
   
 4. 4.
  0451364 - FLÚ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  Biografie jako textová a sociální praxe. Ke konjunktuře žánru na prahu moderny.
  [Biography as textual and social practice. The boom of the genre on the threshold of modernity.]
  Dějiny - teorie - kritika. Roč. 12, č. 1 (2015), s. 92-117. ISSN 1214-7249
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: biography * 19th century * subject * literary genre
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0252560
   
 5. 5.
  0438044 - FLÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  Geografická evidence a sociální imaginace hranice. Literární a výtvarné representace hranice v reflexi J. A. Komenského v 19. a 20. století.
  [The Geographical Evidence and Social Imagination of the Border. Representation of the Borderline in the Reflexion of J. A. Comenius.]
  Dějiny - teorie - kritika. Roč. 11, č. 2 (2014), s. 221-236. ISSN 1214-7249
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: space * imagination of the space * exile
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241532
   
 6. 6.
  0422040 - FLÚ 2014 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  Die räumlichen Grenzen der Exil-Inszenierung und die metaphorischen Figurationen des J. A. Comenius in der tschechischen Literatur des 19. Jahrhunderts.
  [The Spatial Frontiers of Stagings of Exile and the Metaphorical Figurations of Jan Amos Comenius in Czech Literature of the Nineteenth Century.]
  Acta Comeniana. Roč. 50, č. 26 (2012), s. 161-182. ISSN 0231-5955
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Czech literature of the 19th century * literary representation of exile * J. A. Comenius * literature and space
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228321
   
 7. 7.
  0387446 - FLÚ 2013 RIV CZ cze, ger J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka - Řezník, M.
  Hranice a identita v českém histori(ografi)ckém kontextu/Grenze und Identität im tschechischen histor(iograph)ischen Kontext.
  [Frontiers and Identity in the Context of the Czech Historical Writing.]
  Český časopis historický. Roč. 110, 3-4 (2012), s. 596-626. ISSN 0862-6111
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Identity * frontiers * Czech historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0217781
   
 8. 8.
  0364518 - FLÚ 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  "Výslech svědků" jako technika dekompozice masternarativu. Mýtus Moravského pole a jeho proměna v historické naraci Oldřicha Daňka.
  ["Examination of the Witnesses" as a Technique of Decomposition of the Masternarative: Myth of the Moravian Field and its Transformation in the Historical Narration of Oldřich Daněk.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 1, č. 1 (2011), s. 82-91. ISSN 0231-634X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: myth * Roland Barthes * Oldřich Daněk * metahistory * loyalty * the Battle of the Moravian field
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199986
   
 9. 9.
  0342692 - FLÚ 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  Co reprezentují historické reprezentace? Gnozeologická skepse mezi konstatováním a performancí.
  [What do Historical Representations Represent? Epistemological Scepticism between Assertion and Performance.]
  Dějiny - teorie - kritika. Roč. 2, č. 2 (2005), s. 45-64. ISSN 1214-7249
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: historical representation * epistemological scepticism * Julian Barnes * Gustav Flaubert * performance
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0185356
   
 10. 10.
  0140404 - FLU-F 20030059 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  Filolog mezi centrem a periferií. Ladislav Brtnický (1855-1936).
  [The Philologist between Center and Periphery.]
  Kuděj. č. 1 (2003), s. 46-64. ISSN 1211-8109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9009908
  Klíčová slova: Classical philology * the history of classical philology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0038143