Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0168937 - UDU-I 20023106 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Gotické nástěnné malby v kostele sv. Apolináře v Praze.
  [Gothic Wall Paintings in St Apollinaire Church in Prague.]
  Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila. Praha: Artefactum, 2002 - (Prix, D.), s. 157-168. ISBN 80-903230-1-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9033804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913
  Klíčová slova: Gothic mural paintings * iconography * beautiful style
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0066040
   
 2. 2.
  0168927 - UDU-I 20023104 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Gotické nástěnné malby v kryptě sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána v Kouřimi.
  [Gothic Wall Paintings in St Catherine's Crypt in St Stephen Church in Kouřim.]
  Kouřim - kostel sv. Štěpána. Gotická sochařská a malířská výzdoba krypty sv. Kateřiny. Kouřim: Nadace pro obnovu krypty v kostele sv. Štěpána, 2002, s. 31-41
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9033804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913
  Klíčová slova: Gothic mural paintings * Kouřim
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0066030
   
 3. 3.
  0081407 - ÚDU 2007 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana - Prix, Dalibor
  Ohlas levočských moralit v kostele sv. Benedikta v Kostelci u Krnova.
  [The reception of Levočian moralities in St Benedikt Church in Kostelec by Krnov.]
  Galéria. Ročenka Slovenskej národnej galérie 2004-2005. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2006 - (Buran, D.), s. 109-121. ISBN 80-8059-111-3
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9033804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Middle Ages * wall painting * 15th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145279
   
 4. 4.
  0029401 - ÚDU 2006 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Všetečková, Zuzana
  Nástěnné malby v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.
  [The wall paintings in church of St Georg in Prague Castle.]
  Castrum Pragense 6. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2005, s. 23-56. ISBN 80-86124-54-1
  Grant CEP: GA ČR GA408/01/0616; GA AV ČR(CZ) IAA9033804
  Klíčová slova: Prague * church of St. Georg * wall paintings of 12th, 13th, 15th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0119248