Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0336327 - FGÚ 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Filová, Elena - Bullett, N. A. - Bačáková, Lucie - Grausová, Ľubica - Haycock, J. W. - Hlučilová, Jana - Klíma, Jiří - Shard, A.
  Regionally-selective cell colonization of micropatterned surfaces prepared by plasma polymerization of acrylic acid and 1,7-octadiene.
  [Regionálně-selektivní buněčná kolonizace mikrostrukturovaných povrchů připravených plasmovou polymerizací akrylové kyseliny a 1,7-oktadienu.]
  Physiological Research. Roč. 58, č. 5 (2009), s. 669-684. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5011301; GA AV ČR(CZ) KAN101120701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: micropatterning * plasma polymerization * mesenchymal stem
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180583
   
   
 2. 2.
  0142535 - FGU-C 20030081 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Heitz, J. - Švorčík, V. - Bačáková, Lucie - Ročková, K. - Ratajová, E. - Gumpenberger, T. - Bäuerle, D. - Dvořánková, B. - Kahr, H. - Graz, I. - Romanin, C.
  Cell adhesion on polytetrafluoroethylene modified by UV-irradiation in an ammonia atmosphere.
  Journal of Biomedical Materials Research. 67A, č. 1 (2003), s. 130-137. ISSN 0021-9304
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5011301
  Grant ostatní: FWF(AT) P14476-TPH; GA FRVŠ(CZ) 283-2002-G1; CZ-AT Scientific-Technical Cooperation(CZ) 2002-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: cell adhesion * UV-modified polymer * amino acid grafting
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 2.397, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0040236
   
   
 3. 3.
  0105594 - UJF-V 20043143 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ročková-Hlaváčková, K. - Švorčík, V. - Bačáková, L. - Dvořánková, B. - Heitz, J. - Hnatowicz, Vladimír
  Bio-compatibility of ion beam-modified and RGD-grafted polyethylene.
  [Biokompatibilita polyethylenu modifikovaného ozářením ionty a roubováním RGD.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B. Roč. 225, č. 3 (2004), s. 275-282. ISSN 0168-583X. E-ISSN 1872-9584
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5011301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: modified polyethylene * ion beam * RGD grafting
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.997, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012830
   
   
 4. 4.
  0104195 - FGU-C 20040088 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Bačáková, Lucie - Filová, Elena - Rypáček, František - Švorčík, V. - Starý, V.
  Cell adhesion on artificial materials for tissue engineering.
  [Adhese buněk na umělých materiálech pro tkáňové inženýrství.]
  Physiological Research. Roč. 53, Suppl. 1 (2004), S35-S45. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5011301; GA AV ČR IAA4050202; GA ČR GA304/02/1348; GA MŠMT OC 527.130
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: biomaterials * bioinert * bioactive
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.140, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011474
   
   
 5. 5.
  0104194 - FGU-C 20040075 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ročková-Hlaváčková, K. - Švorčík, V. - Bačáková, Lucie - Dvořánková, B. - Heitz, J. - Hnatowicz, Vladimír
  Bio-compatibility of ion beam-modified and RGD-grafted polyethylene.
  [Biokompatibilita polyetylénu modifikovaného ozářením ionty a roubováním aminokyselinovou sekvencí RGD.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B. Roč. 225, č. 3 (2004), s. 275-282. ISSN 0168-583X. E-ISSN 1872-9584
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5011301; GA ČR GA106/03/0514
  Grant ostatní: CZ-AT(CZ) Aktion 2002-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: modified polyethylene * ion beam * RGD grafting
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 0.997, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011473
   
   
 6. 6.
  0104192 - FGU-C 20040008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Švorčík, V. - Ročková, K. - Ratajová, E. - Heitz, J. - Huber, N. - Bäuerle, D. - Bačáková, Lucie - Dvořánková, B. - Hnatowicz, Vladimír
  Cell proliferation on UV-excimer lamp modified and grafted polytetrafluoroethylene.
  [Proliferace buněk na polytetrafluoroetylenu modifikovaném UV-excimerovou lampou a roubovaném aminokyselinami.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B. Roč. 217, č. 2 (2004), s. 307-313. ISSN 0168-583X. E-ISSN 1872-9584
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5011301; GA ČR GA106/03/0514
  Grant ostatní: CZ-AT(CZ) Aktion 2002-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: polytetrafluoroethylene * UV-beam modification * grafting
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 0.997, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011471
   
   
 7. 7.
  0101873 - UJF-V 20043056 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hnatowicz, Vladimír
  Simple kinetic model of ion induced gas emission from polymers.
  [Jednoduchý kinetický model emise plynů z polymerů ozařovaných ionty.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B. Roč. 215, 1/2 (2004), s. 162-168. ISSN 0168-583X. E-ISSN 1872-9584
  Grant CEP: GA ČR GA106/03/0514; GA AV ČR IAA5011301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: polymers * ion irradiation * degradation
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.997, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009259
   
   
 8. 8.
  0101871 - UJF-V 20043054 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Švorčík, V. - Ročková, K. - Ratajová, E. - Heitz, J. - Bauerle, D. - Bačáková, L. - Dvořánková, B. - Hnatowicz, Vladimír
  Cell proliferation on UV-excimer lamp modified and grafted polytetrafluoroethylene.
  [Proliferace buněk na modifikovaném UV zářením z excimerové lampy a roubováním.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B. Roč. 217, č. 2 (2004), s. 307-313. ISSN 0168-583X. E-ISSN 1872-9584
  Grant CEP: GA ČR GA106/03/0514; GA AV ČR IAA5011301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1048901
  Klíčová slova: polytetraflujoroethylene * UV-beam modification in reactive atmosphere
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  Impakt faktor: 0.997, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009257
   
   
 9. 9.
  0092914 - FGÚ 2008 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kasálková, N. - Kolářová, K. - Bačáková, Lucie - Pařízek, Martin - Macková, Anna - Švorčík, V.
  Cell Adhesion and Proliferation on Modified Polyethylene.
  [Adheze a proliferace buněk na modifikovém polyetylénu.]
  Materials Science Forum. 567-568, - (2007), s. 269-272. ISSN 0255-5476
  Grant CEP: GA ČR GA204/06/0225; GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) IAA5011301; GA MŠMT(CZ) LC06041
  Grant ostatní: ICT(CZ) 126080017
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: plasma discharge * aminoacid grafting * vascular smooth muscle cells
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 0.399, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0153108
   
   
 10. 10.
  0092912 - FGÚ 2008 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pařízek, Martin - Kasálková, N. - Bačáková, Lucie - Kolářová, K. - Lisá, Věra - Švorčík, V.
  Improved adhesion and growth of vascular smooth muscle cells in cultures on polyethylene modified by plasma discharge.
  [Zvýšená adheze a růst cévních hladkých svalových buněk v kulturách na polyethylenu modifikovaném plasmatickým výbojem.]
  Engineering of Biomaterials. Roč. 10, 67-68 (2007), s. 1-4. ISSN 1429-7248
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5011301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: synthetic polymers * surface modification * cell-material interaction
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0153106
   
   

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.