Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0341559 - MBÚ 2010 RIV SIGLE CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Klusoň, P. - Lusková, H. - Cajthaml, Tomáš - Šolcová, Olga
  Non thermal preparation of photoactive titanium (IV) oxide thin layers.
  [Příprava tenkých vrstev fotoaktivního oxidu titaničitého při nízké teplotě.]
  Thin Solid Films. Roč. 495, - (2006), s. 18-23. ISSN 0040-6090
  Grant CEP: GA ČR GA104/04/0963; GA ČR GD203/03/H140; GA MPO FT-TA/023
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: titanium dioxide * nanostructures * photocatalysis
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.666, rok: 2006
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184500
   
 2. 2.
  0333712 - ÚCHP 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Klusoň, Petr - Drobek, M. - Zsigmond, A. - Baranyi, J. - Bata, P. - Zárubová, Š. - Kalaji, A.
  Environmentally Friendly Phthalocyanine Catalysts for Water Decontamination - Non Photocatalytic Systems.
  [Ftalocyaniny přátelské pro životní prostředí vhodné k dekontaminaci znečištěné vody – nekatalytické systémy.]
  Applied Catalysis B - Environmental. Roč. 91, 3-4 (2009), s. 605-609. ISSN 0926-3373
  Grant CEP: GA ČR GD203/03/H140; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: phthalocyanines * phenol * chlorophenols
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 5.252, rok: 2009
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178639
   
 3. 3.
  0322715 - ÚFCH JH 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Sazama, Petr - Wichterlová, Blanka - Sobalík, Zdeněk - Nováková, Jana - Dědeček, Jiří
  Ag Active Sites, Surface Intermediates and Hydrogen Function at decane-SCR-Nox over Ag/Alumina.
  [AG aktivní síta, mezipovrší a funkce selektivní katalytické redukce oxidů dusíku na Ag/alumině.]
  Studies in Surface Science and Catalysis. Roč. 172, - (2007), s. 501-504. ISSN 0167-2991.
  [Tokyo Conference in Advanced Catalytic Science and Technology /5./. Tokyo, 23.07.2007-28.07.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400400413; GA ČR GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: SCR-NOx * Ag active sites * surface intermediates
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.307, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170889
   
 4. 4.
  0312698 - MBÚ 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Klusoň, P. - Drobek, M. - Krejčíková, S. - Krýsa, J. - Kalaji, A. - Cajthaml, Tomáš - Rakušan, J.
  Molecular structure effects in photodegradation of phenol and its chlorinated derivatives with phthalocyanines.
  [Efekt molekulární struktury ve fotodegradaci fenolu a jeho chlorovaných derivátů pomocí ftalocyaninů.]
  Applied Catalysis B - Environmental. Roč. 80, 3-4 (2008), s. 321-326. ISSN 0926-3373
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400720701
  Grant ostatní:CZ(CZ) GD203/03/H140; Mšk(CZ) IM4531433201
  Program:GD
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: phthalocyanines * phenol * chlorophenols
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 4.853, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0163693
   
 5. 5.
  0309484 - ÚFCH JH 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, J. - Sedláček, J. - Zedník, J. - Dvořáková, G. - Trhlíková, O. - Rédrová, D. - Balcar, Hynek - Vohlídal, J.
  Polymerization of 3-ethynylthiophene with homogeneous and heterogeneous Rh catalysts.
  [Polymerizace 3-ethynylthiophenenu s homogenním a heterogenním Rh catalyzátorem.]
  Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Roč. 46, č. 8 (2008), s. 2776-2787. ISSN 0887-624X
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100500652; GA ČR GA203/05/2194; GA ČR GD203/03/H140; GA ČR(CZ) GD203/08/H032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: catalysis * conjugated polymers * organometallic catalysts * polyacetylenes
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.821, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004664
   
 6. 6.
  0306331 - ÚCHP 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Klusoň, P. - Drobek, M. - Strašák, Tomáš - Krýsa, J. - Karásková, M. - Rakušak, J.
  Sulphonated Phthalocyanines as Effective Oxidation Photocatalysts.
  [Sulfonované ftalocyaniny jako účinné oxidační fotokytalyzátory pro UV-VIS oblast záření.]
  Journal of Molecular Catalysis A-Chemical. Roč. 272, 1-2 (2008), s. 213-219. ISSN 1381-1169
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD203/03/H140; GA AV ČR(CZ) KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: phthalocyanines * 4-Chlorophenol * photocatalysis
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 2.814, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159390
   
 7. 7.
  0099435 - UCHP-M 20080075 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Soukup, Karel - Schneider, Petr - Šolcová, Olga
  Comparison of Wicke-Kallenbach and Graham’s Diffusion Cells for Obtaining Transport Characteristics of Porous Solids.
  [Porovnání Wicke-Kallenbachovy a Grahamovy cely pro získávání charakteristik porézních látek.]
  Chemical Engineering Science. Roč. 63, 4 (2008) , s. 1003-1011. ISSN 0009-2509
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD203/03/H140; GA AV ČR(CZ) IAA4072404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: diffusion * graham’s law * porous media
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.884, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0158042
   
 8. 8.
  0098953 - MBÚ 2008 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Bartková, H. - Klusoň, P. - Bartek, L. - Drobek, M. - Cajthaml, Tomáš - Krýsa, J.
  Photoelectrochemical and photocatalytic properties of titanium (IV) oxide nanoparticulate layers.
  [Fotochemické a fotokatalytické vlastnosti vrstev nanočástic oxidu titaničitého.]
  Thin Solid Films. Roč. 515, - (2007), s. 8455-8460. ISSN 0040-6090
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 1M0577; GA ČR(CZ) GA104/04/0963; GA ČR(CZ) GD203/03/H140; GA MPO(CZ) FT-TA/023
  Program:1M; GA; GD
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje ; V - jiné veřejné zdroje ; V - jiné veřejné zdroje
  Klíčová slova: sol-gel * thin layers * titania nanoparticles
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.693, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0157741
   
 9. 9.
  0096187 - UCHP-M 20080034 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Matějová, Lenka - Schneider, Petr - Šolcová, Olga
  Standard (Master) Isotherms of Alumina, Magnesia, Titania and Controlled-Pore Glass.
  [Standardní (master) isotermy oxidu hlinitého, hořečnatého, titaničitého a porézních skel.]
  Microporous and Mesoporous Materials. Roč. 107, 3 (2008) , s. 227-232. ISSN 1387-1811
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD203/03/H140; GA AV ČR IAA4072404; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: specific surface area * standard isotherm * master isotherm
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.555, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155615
   
 10. 10.
  0092686 - ÚFCH JH 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Zukal, Arnošt - Šiklová, Helena - Čejka, Jiří - Thommes, M.
  Preparation of MCM-41 silica using the cationic surfactant blend.
  [Příprava mesoporézní siliky MCM-41 pomocí směsi kationických surfaktantů.]
  Adsorption-Journal of the International Adsorption Society. Roč. 13, 3-4 (2007), s. 247-256. ISSN 0929-5607
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100400701; GA ČR GD203/03/H140
  Grant ostatní:DeSSANS(XE) SES6-CT-2005-020133
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: mesoporous molecular sieves * Synthesis and characterization * Nitrogen adsorption isotherms
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.880, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0152941