Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0321611 - ÚCHP 2009 CZ cze D - Dizertace
  Mikulová, Zuzana
  Úplá oxidace těkavých organických látek v přítomnosti heterogenních katalyzátorů.
  [Total Oxidation of Volatile Organic Compounds over Heterogeneous Catalysts.]
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Obhájeno: Praha. 15.12.2008. - Praha, 2008. 145 s.
  Grant CEP: GA ČR GA104/04/2116; GA ČR GD203/03/H140; GA ČR GA104/07/1400
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: oxidation of VOC * heterogeneous catalysis * hydrothermal treatment
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170092
   
 2. 2.
  0321551 - ÚCHP 2009 CZ cze D - Dizertace
  Matějová, Lenka
  Nanostrukturní materiály-textura z fyzikální adsorpce.
  [Nanostructural Materials-texture from Physical Adsorption.]
  Ústav chemických procesů AVČR, v. v. i. Obhájeno: Praha. 24.10.2008. - Praha, 2008. 127 s.
  Grant CEP: GA ČR GA104/04/0963; GA AV ČR IAA4072404; GA AV ČR KAN400720701; GA ČR GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: texture * physical adsorption * nanostructure
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0170044
   
 3. 3.
  0055303 - UCHP-M 20060291 CZ cze D - Dizertace
  Soukup, Karel
  Vícesložková difuze v pórech a platnost Grahamova zákona.
  [Multicomponent Gas Diffusion and Validity of Graham's Law.]
  Ústav chemických procesů AV ČR Praha. Obhájeno: Praha. 08.11.2006. 113 s.
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD203/03/H140; GA ČR GA104/04/0963; GA AV ČR IAA4072404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: graham's law * graham's diffusion cell * wicke-kallenbach diffusion cell
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0143103