Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0313231 - ÚCHP 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Topka, Pavel - Balcar, Hynek
  MoO3 Supported on Mesoporous Silica - New Highly Active Catalyst for Olefin Metathesis.
  [Oxid molybdenový nanesený na mesoporézní silice – nový vysoce aktivní katalyzátor pro metathese olefinů.]
  Summaries 2. Praha: Process Engineering Publisher, 2008, s. 430-s. 431. ISBN 978-80-02-02049-3.
  [18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2008. Praha (CZ), 24.08.2008-28.08.2008]
  Grant CEP: GA ČR GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: metathesis catalyst * mesoporous molecular sieves
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164112
   
 2. 2.
  0105011 - UCHP-M 20040265 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fialová, Kateřina
  Description of Transport Mechanism in Polymeric Membrane via Sorption in Steady State.
  [Popis transportního mechanismu v polymerní membráně prostřednictvím sorbce v ustáleném stavu.]
  Book of Abstracts. Geesthacht: GKSS Research Centre, 2004 - (Castano, M.; Schipolowski, T.; Siegert, M.), s. 82-83
  [Network Young Membrains 6th Meeting. Hamburg (DE), 22.09.2004-24.09.2004]
  Grant CEP: GA ČR GD203/03/H140; GA AV ČR IAA4072402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: vapor permeation * pervaporation * membrane transport
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012264
   
 3. 3.
  0105006 - UCHP-M 20040260 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Francová, D. - Karhánek, D. - Kačer, P. - Storch, Jan - Kuzma, Marek
  Pt(0)Alkene Complexes: Suitable Tool for Study of Surface Phenomena in Heterogeneous Catalysis.
  [Pt(0) alkenové komplexy: vhodný nástroj pro studium povrchových jevů v heterogenní katalýze.]
  Book of Abstracts. Prague: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, 2004, s. 63-64.
  [Symposium on Catalysis /36./. Praha (CZ), 08.11.2004-09.11.2004]
  Grant CEP: GA ČR GP203/04/P059; GA ČR GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: platinum * hydrogenation * homogeneous
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012260
   
 4. 4.
  0105005 - UCHP-M 20040259 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Leitmannová, E. - Storch, Jan - Červený, L.
  Ru-Complexes as Catalysts for Selective Hydrogenations.
  [Ru-komplexy jako katalyzátory selektivních hydrogenací.]
  Book of Abstracts. Prague: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, 2004, s. 46-47.
  [Symposium on Catalysis /36./. Praha (CZ), 08.11.2004-09.11.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA104/03/0409; GA ČR GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: Ruthenium * sorbic acid
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012259
   
 5. 5.
  0104916 - UCHP-M 20040170 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bernášek, Prokop - Sovová, Helena
  Enzyme Catalyzed Lipolysis in Supercritical Fluids.
  [Lipolýza v superkritických tekutinách katalyzovaná enzymy.]
  Summaries 2. Praha: Process Engineering Publisher, 2004, s. 702. ISBN 80-86059-40-5.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004 /16./. Praha (CZ), 22.08.2004-26.08.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA203/04/0120; GA ČR GD203/03/H140; GA MŠk OC D30.001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: enzyme * catalysis * supercritical fluids
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012175
   
 6. 6.
  0104907 - UCHP-M 20040161 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Schneider, Petr
  Determination of Transport Characteristics from Counter-Current Gas Diffusion Measurements.
  [Určení transportních charakteristik z protiproudé difuze plynů.]
  Summaries 2. Praha: Process Engineering Publisher, 2004, s. 853. ISBN 80-86059-40-5.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004 /16./. Praha (CZ), 22.08.2004-26.08.2004]
  Grant CEP: GA ČR GD203/03/H140; GA AV ČR IAA4072404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: diffusion * Wicke-Kallenbach cell * mass transfer
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012166
   
 7. 7.
  0104906 - UCHP-M 20040160 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šolcová, Olga - Soukup, Karel - Schneider, Petr
  Axial Despersion in Single Pellet-String Column with Non-Standard Packing Particles.
  [Axiální disperse v SPSR koloně nestandardně tvarovaných částic.]
  Summaries 2. Praha: Process Engineering Publisher, 2004, s. 844. ISBN 80-86059-40-5.
  [International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2004 /16./. Praha (CZ), 22.08.2004-26.08.2004]
  Grant CEP: GA ČR GD203/03/H140; GA AV ČR IAA4072404
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: axial dispersion * mass transfer * parameter identification
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012165
   
 8. 8.
  0104811 - UCHP-M 20040065 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šolcová, Olga - Součková, Helena - Soukup, Karel - Schneider, Petr
  Axial Despersion in Single Pellet-String Column Packing with Unusually Shaped Porous Materials.
  [Axiální disperze v SPSR koloně plněné neobvykle tvarovanými porézními materiály.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004 - (Markoš, J.; Štefuca, V.), s. 165. ISBN 80-227-2052-6.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /31./. Tatranské Matliare (SK), 24.05.2004-28.05.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072404; GA ČR GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: axial dispersion * mass transfer * parameter identification
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012076
   
 9. 9.
  0104810 - UCHP-M 20040064 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Schneider, Petr
  Transport Parameters Estimated from Counter-Current Gas Diffusion Measurement.
  [Určení transportních parametrů z protiproudého měření difúze plynů.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004 - (Markoš, J.; Štefuca, V.), s. 122. ISBN 80-227-2052-6.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /31./. Tatranské Matliare (SK), 24.05.2004-28.05.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072404; GA ČR GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: transport model * transport parameters * diffusion
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012075
   
 10. 10.
  0096148 - UCHP-M 20080012 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mikulová, Zuzana - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Balabánová, Jana - Bastl, Zdeněk
  Properties, Activity and Selectivity of Calcined Co(Mg)Al(Mn)Hydrotalcite-like Precursors in Total Oxidation VOC.
  [Vlastnosti, aktivita a selektivita kalcinovaných Co(Mg)Al(Mn prelurzorů typu hydrotalcitu při totální oxidaci VOC.]
  Book of Abstracts.. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry AS CR, v.v.i., 2007, s. 29-30.
  [Symposium on Catalysis /39./. Prague (CZ), 05.11.2007-06.11.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA104/07/1400; GA ČR(CZ) GD203/03/H140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: voc oxidation * co(mg)al(mn) hydrotalcites
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155582