Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0205643 - UPT-D 20030025 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Frank, Luděk - Matsuda, K. - Hrnčiřík, Petr - Müllerová, Ilona
  Low Energy Contrast of Metal Matrix Composite in SEM.
  Microscopy and Microanalysis. Roč. 9, Sup. 3 (2003), s. 328 - 329. ISSN 1431-9276. E-ISSN 1435-8115.
  [MC 2003. Dresden, 07.09.2003-12.09.2003]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1065304
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2065902
  Klíčová slova: low energy contrasts * scanning electron microscope * aluminium alloys
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 1.648, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0101256
   
   
 2. 2.
  0205642 - UPT-D 20030024 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Müllerová, Ilona - Frank, Luděk
  Contrast Mechanisms in the Scanning Low Energy Electron Microscopy.
  Microscopy and Microanalysis. Roč. 9, Sup. 3 (2003), s. 120 - 121. ISSN 1431-9276. E-ISSN 1435-8115.
  [MC 2003. Dresden, 07.09.2003-12.09.2003]
  Grant CEP: GA AV ČR IPP1050128; GA AV ČR IAA1065304
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2065902
  Klíčová slova: scanning electron microscope * primary electrons * cathode lens
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 1.648, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0101255
   
   
 3. 3.
  0205639 - UPT-D 20030021 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Čižmár, Petr - Müllerová, Ilona
  New Multichannel Electron Energy Analyzer with Cylindrically Symmetrical Electrostatic Field.
  Microscopy and Microanalysis. Roč. 9, Sup. 3 (2003), s. 18 - 19. ISSN 1431-9276. E-ISSN 1435-8115.
  [MC 2003. Dresden, 07.09.2003-12.09.2003]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1065304
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2065902
  Klíčová slova: Auger spectroscopy * surface examination * scanning electron microscope
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 1.648, rok: 2003
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0101252
   
   
 4. 4.
  0100008 - UPT-D 20040008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Müllerová, Ilona - Frank, Luděk
  Contrast at Very Low Energies of the Gold/Carbon Specimen for Resolution Testing.
  [Kontrast při velmi nízkých energiích u vzorku zlato/uhlík pro testování rozlišení.]
  Scanning. Roč. 25, 18/24 (2004), s. 18-24. ISSN 0161-0457. E-ISSN 1932-8745
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1065304
  Klíčová slova: scanning electron microscope * very low energy * cathode lens
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 0.892, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007515
   
   
 5. 5.
  0100007 - UPT-D 20040007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  El Gomati, M. M. - Wells, T. C. R. - Müllerová, Ilona - Frank, Luděk - Jayakody, H.
  Why is it That Differently Doped Regions in Semiconductors are Visible in Low Voltage SEM?
  [Proč jsou různě dopované oblasti v polovodiči viditelné v nízko-napěťovém REM?]
  IEEE Transactions on Electron Devices. Roč. 51, č. 2 (2004), s. 288-292. ISSN 0018-9383. E-ISSN 1557-9646
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1065304
  Klíčová slova: doping of semiconductors * SEM imaging * inspection of patterns
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 2.036, rok: 2004
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007514
   
   
 6. 6.
  0082849 - ÚPT 2007 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Čižmár, Petr - Müllerová, Ilona - Jacka, M. - Pratt, A.
  New multichannel electron energy analyzer with cylindrically symmetrical electrostatic field.
  [Nový mnohakanálový analyzátor energií elektronů s válcově symetrickým elektrostatickým polem.]
  Review of Scientific Instruments. Roč. 78, č. 5 (2007), 053714:1-5. ISSN 0034-6748. E-ISSN 1089-7623
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1065304
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: electron energy analyzer * multichannel analyzer * Auger analysis
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 1.384, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146291
   
   
 7. 7.
  0028799 - ÚPT 2006 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
  Frank, Luděk
  Noise in secondary electron emission: the low yield case.
  [Šum sekundární emise elektronů při nízkém emisním výtěžku.]
  Journal of Electron Microscopy. Roč. 54, č. 4 (2005), s. 361-365. ISSN 0022-0744
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA1065304
  Klíčová slova: secondary electrons * noise * SEM image noise * secondary emission noise * statistics of secondary electrons * non-Poisson factor
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.720, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0118707
   
   
 8. 8.
  0022382 - ÚPT 2006 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
  Matsuda, K. - Ikeno, S. - Müllerová, Ilona - Frank, Luděk
  The potential of the scanning low energy electron microscopy for the examination of aluminum based alloys and composites.
  [Využití rastrovací elektronové mikroskopie s pomalými elektrony při studiu slitin a kompozitů na bázi hliníku.]
  Journal of Electron Microscopy. Roč. 54, č. 2 (2005), s. 109-117. ISSN 0022-0744
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA1065304
  Klíčová slova: scanning low energy electron microscopy * precipitates in Al-Mg-Si alloys * Al-alloy-base/ceramic composite
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 0.720, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0111123