Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0313690 - MBÚ 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Říhová, Blanka - Strohalm, Jiří - Hovorka, Ondřej - Šubr, Vladimír - Etrych, Tomáš - Chytil, Petr - Pola, Robert - Plocová, Daniela - Bouček, Jan - Ulbrich, Karel
  Doxorubicin release is not a prerequisite for the in vitro cytotoxicity of HPMA-based pharmaceuticals: In vitro effect of extra drug-free GlyPheLeuGly sequences.
  [UVOLNĚNÍ DOXORUBICINU NENÍ V IN VITRO SYSTÉMU PODMÍNKOU UČINNOSTI POLYMERNÍCH LÉČIV NA BÁZI HPMA:IN VITRO ÚČINNEK VOLNÝCH GlyPheLeuGly SEKVENCÍ, KTERÉ NENESOU LÉČIVO.]
  Journal of Controlled Release. Roč. 127, č. 2 (2008), s. 110-120. ISSN 0168-3659. E-ISSN 1873-4995
  Grant CEP: GA ČR GA204/05/2255; GA AV ČR KAN200200651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: hpma * apoptosis * necrosis
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 5.690, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164429

             
   
   
 2. 2.
  0306296 - ÚMCH 2008 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Green, N. K. - Morrison, J. - Hale, S. - Briggs, S. S. - Stevenson, M. - Šubr, Vladimír - Ulbrich, Karel - Chandler, L. - Mautner, V. - Seymour, L. W. - Fisher, K. D.
  Retargeting polymer coated adenovirus to the FGF receptor allows productive infection and mediates efficacy in a peritoneal model of human ovarian cancer.
  [Přesměrování polymerem modifikovaného adenoviru k FGF receptorům ovlivňuje jeho účinnost a umožňuje účinné infikování peritoneálního modelu lidského ovariálního nádoru.]
  Journal of Gene Medicine. Roč. 10, č. 3 (2008), s. 280-289. ISSN 1099-498X. E-ISSN 1521-2254
  Grant CEP: GA ČR GA204/05/2255
  Grant ostatní: FP6 European Union (GIANT programme)(EU) LifeSciHealth-I 512087
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: adenovirus * targeting * gene therapy
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.141, rok: 2008
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159363

             
   
   
 3. 3.
  0091111 - ÚMCH 2008 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pola, Robert - Pechar, Michal - Ulbrich, Karel - Fabra, A.
  Polymer-doxorubicin conjugate with a synthetic peptide ligand targeted on prostate tumor.
  [Polymerní konjugáty s doxorubicinem a syntetickým nonapeptidem jako směrující jednotkou do nádorů prostaty.]
  Journal of Bioactive and Compatible Polymers. Roč. 22, č. 6 (2007), s. 602-620. ISSN 0883-9115. E-ISSN 1530-8030
  Grant CEP: GA ČR GA204/05/2255
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: drug delivery systems * drug research * hydrazones
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 1.917, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0004303

             
   
   
 4. 4.
  0080094 - ÚMCH 2007 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Pechar, Michal - Brus, Jiří - Kostka, Libor - Koňák, Čestmír - Urbanová, Martina - Šlouf, Miroslav
  Thermoresponsive self-assembly of short elastin-like polypentapeptides and their poly(ethylene glycol) derivatives.
  [Termoresponsivní samosklad krátkých polypentapeptidů elastinového typu a jejich poly(ethylenglykolových) derivátů.]
  Macromolecular Bioscience. Roč. 7, č. 1 (2007), s. 56-69. ISSN 1616-5187. E-ISSN 1616-5195
  Grant CEP: GA ČR GA204/05/2255; GA AV ČR IAA100500501
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: elastin-like peptides * self-assembly * poly(ethylene glycol)
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.831, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0003986

             
   
   
 5. 5.
  0079223 - ÚMCH 2007 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Lammers, T. - Peschke, P. - Kühnlein, R. - Šubr, Vladimír - Ulbrich, Karel - Debus, J. - Huber, P. E. - Hennink, W. E. - Storm, G.
  Effect of radiotherapy and hyperthermia on the tumor accumulation of HPMA copolymer-based drug delivery systems.
  [Vliv radioterapie a hypertermie na nádorovou akumulaci systemů pro dopravu léčiv založených na HPMA kopolymerech.]
  Journal of Controlled Release. Roč. 117, č. 3 (2007), s. 333-341. ISSN 0168-3659. E-ISSN 1873-4995
  Grant CEP: GA ČR GA204/05/2255
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: HPMA * drug delivery * tumor targeting
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.756, rok: 2007
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0144058

             
   
   
 6. 6.
  0030289 - ÚMCH 2006 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Lammers, T. - Kühnlein, R. - Kissel, M. - Šubr, Vladimír - Etrych, Tomáš - Pola, Robert - Pechar, Michal - Ulbrich, Karel - Storm, G. - Huber, P. E. - Peschke, P.
  Effect of physicochemical modification on the biodistribution and tumor accumulation of HPMA copolymers.
  [Vliv fyzikálně chemické modifikace kopolymerů HPMA na jejich biodistribuci a akumulaci v nádorech.]
  Journal of Controlled Release. Roč. 110, č. 1 (2005), s. 103-118. ISSN 0168-3659. E-ISSN 1873-4995
  Grant CEP: GA ČR GA204/05/2255
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: HPMA * EPR * drug delivery
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.696, rok: 2005
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0120041

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.